Pressemeddelelse

Saxo Bank præsenterer årsregnskab for 2020

Saxo Bank har i 2020 budt velkommen til 238.000 nye aktive kunder, der tilsammen indsatte mere end 75 mia. kr. på deres konti - en ny rekord i bankens 28-årige historie. Det bringer dermed bankens samlede antal kunder op på 660.000, der tilsammen betror banken med mere end 500 mia. kr. i kundemidler til investering i 2021. Det samlede antal kunder er vokset med mere end 230 pct. siden 2018, hvoraf der er sket en markant acceleration i den organiske vækst i løbet af 2020.

Saxo Bank fik et overskud på 750 mio. kr. i 2020. De primære driftsindtægter var på 4.316 mio. kr. i 2020 sammenlignet med 2.611 mio. kr. i 2019, hvilket giver en stigning på 65 pct. EBITDA steg samtidig til 1.612 mio. kr. sammenlignet med 822 mio. kr. i 2019. 

 • Primære driftsindtægter: 4,3 mia. kr. (2,6 mia. kr. i 2019)
 • EBITDA: 1,6 mia. kr. (882 mio. kr. i 2019)
 • Nettoresultat: 750 mio. kr. (40 mio. kr. i 2019)
 • Egenkapital: 7,4 mia. kr. (7,1 mia. kr. i 2019)
 • Kundemidler til investering: 478 mia. kr. (384 mia. kr. i 2019)
 • Samlet antal kunder:  >660.000 (>525.000 i 2019)

Kim Fournais, adm. direktør og stifter, udtaler:

 • ”Når vi ser tilbage på 2020, er vi både ydmyge og stolte over, at kunne løfte Saxo Bank til nye højder og byde velkommen til mere end 238.000 nye kunder. Nu begynder vi at se resultaterne af vores strategiske beslutninger om at øge vores relevans for endnu flere mennesker – især for det store segment af langsigtede investorer. Vi er fortsat fuldt dedikerede til at gøre vores bedste for at give vores stigende antal kunder de bedste muligheder for at tage kontrol over deres investeringer.

 • Årsregnskabet for 2020 er tilfredsstillende og et klart vidnesbyrd om kvaliteten af vores investeringsplatforme, produkter, priser og services – samt en stor tillid fra vores stigende antal kunder. Resultatet er også påvirket af en kombination af eksterne faktorer så som øget volatilitet i de finansielle markeder og en ændret adfærd blandt investorerne som i stigende grad selv vil træffe deres investeringsvalg. Årets resultat er ligeledes et produkt af den fortsatte eksekvering af vores strategi, som inkluderer betydelige investeringer i digitalisering, skalerbar infrastruktur, integrationen af BinckBank samt en endnu bedre kundeoplevelse. 

 • Vi har i de seneste år været vidne til et seismisk skifte, der gør, at langt flere private investorer nu deltager på de finansielle markeder. Det er mere end 28 år siden, jeg stiftede Saxo Bank, og det har altid været min overbevisning, at det grundlæggende er positivt, når flere mennesker i højere grad tager kontrollen over deres opsparing og drager fordel af den langsigtede, akkumulerende velstandsskabelse, som investeringer giver over tid. 

 • Når flere begynder at investere, bliver det samtidig endnu vigtigere, at vi understøtter kunderne ved ikke kun at give adgang til de finansielle markeder, men også ved at levere rettidig og relevant information, uddannelse og værktøjer, så de kan træffe velinformerede investeringsbeslutninger. 

  I den forbindelse har vi i 2020 øget vores fokus på at levere relevante markedsnyheder, onlineundervisning, webinarer og redskaber til risikostyring til alle vores kunder.”

Foreslåede ændringer til Saxo Banks bestyrelse 

Saxo Banks aktionærer foreslår, at bestyrelsens sammensætning ændres, så Kari Stadigh, tidligere CEO og koncerndirektør i Sampo plc., vælges til ny formand. Han vil afløse Daniel Donghui Li, CEO i Zhejiang Geely Holding Group, der fortsætter som menigt medlem af Saxo Banks bestyrelse. 

Ændringerne i Saxo Banks bestyrelse forventes endeligt godkendt på bankens generalforsamling den 11. marts. 

Kim Fournais, adm. direktør og stifter, udtaler:

”Vi vil gerne takke Daniel Donghui Li for hans store indsats og bidrag til Saxo Bank i løbet af de seneste år. Under hans formandskab har vi gjort store fremskridt og øget Saxo Banks relevans for endnu flere kunder og partnere – særligt i Kina med etableringen af Saxo Fintech, et joint-venture med vores storaktionær, Geely, som i væsentlig grad styrker vores tilstedeværelse og forretningsmuligheder i Kina. 

Vi er meget stolte over, at Kari Stadig, en af de mest respekterede ledere i den finansielle sektor, stiller sig til rådighed som ny formand for Saxo Bank. Med Karis store kendskab til sektoren og enestående erfaring, står vi styrket i forhold til at fortsætte eksekveringen af vores strategi og skalere vores forretning yderligere.” 

Kari Stadigh udtaler:

”Saxo Bank har en unik forretningsmodel og meget stærke aktionærer, og med deres støtte, ser jeg frem til at blive en del af den fortsatte vækstrejse. Saxo Banks handels- og investeringsplatforme er de bedste på markedet og har et stort potentiale globalt - især i en tid hvor flere mennesker over hele verden begynder at investere.”

CV for Kari Stadigh 

CEO og koncerndirektør i Sampo plc. 2009–2019. Vicekoncerndirektør i Sampo plc 2001–2009.

Bestyrelsesformand i Mandatum Life Insurance Company Limited 2001–2019. Bestyrelsesformand i If P&C Insurance Holding Ltd 2002–2019. Bestyrelsesmedlem i Nordea Bank AB (publ) 2010–2018. Formand for risikokomiteen i Nordea Bank AB (publ) 2011–2018.

Vedr. udbyttebetaling

Saxo Banks forretningsmodel er – gennem vores investeringsplatforme – at facilitere adgang til globale kapitalmarkeder for vores mere end 660.000 kunder. Det er vores kerneforretning, og vi tilbyder eksempelvis ikke direkte udlån i modsætning til andre traditionelle banker. Saxo Banks forretning påvirkes derfor i udgangspunktet heller ikke negativt af konjunkturnedgang i økonomien og den dertilhørende tabsrisiko på udlån.  

Efter en succesfuld overtagelse af BinckBank, hvor Saxo Banks aktionærer ekstraordinært indskød mere end 1 mia. kr. i kapital for at sikre en fuld konsolidering, er bankens CET1-kapitalbuffer nu vokset til næsten 19 pct. 

I betragtning af bankens sunde kapitalniveau og store finansielle robusthed, har bestyrelsen derfor besluttet ekstraordinært at udbetale dividende ad to omgange.

Dette sker i anerkendelse af myndighedernes anbefalinger om tilbageholdenhed med udbetaling af dividende. Bestyrelsen har besluttet at 50 pct. udbetales i marts, mens de resterende 50 pct. af årets resultat vil blive udbetalt den 1. oktober efter udløbet af myndighedernes henstilling. 

Efter denne udbyttebetaling er bankens CET1-kapitalbuffer fortsat over 14 pct., hvilket gør Saxo Bank til en af mest robuste banker i Danmark. 

Det er første gang siden 2011, at Saxo Bank udbetaler udbytte. 

Den samlede årsrapport kan findes her: 
https://www.home.saxo/da-dk/about-us/investor-relations

Lasse Lilholt

Global Head of Communications & PR

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

Hos Saxo Bank tror vi på, at når du investerer, så åbner du også op for en ny nysgerrighed på verden omkring dig. Som leverandør af multi-asset investeringsløsninger ønsker Saxo Bank at gøre nysgerrige mennesker investeret i verden. Vi er forpligtet til at gøre det muligt for vores kunder at få mere ud af deres penge. Saxo Bank blev grundlagt i København i 1992 med en klar vision om at gøre de globale finansielle markeder tilgængelige for flere mennesker. I 1998 lancerede Saxo Bank en af de første online handelsplatforme i Europa, hvilket gav alle, der ønskede at investere både nem adgang til de globale finansielle markeder og værktøjer af professionel kvalitet.

I dag er Saxo Bank et internationalt prisvindende selskab specialiseret i løsninger til investorer, der er seriøse omkring at få mere ud af deres penge. Som en velkapitaliseret og profitabel fintech er Saxo Bank en fuldt licenseret bank under Finanstilsynets tilsyn med mægler- og banklicenser i flere jurisdiktioner. Som en af verdens første fintech-virksomheder fortsætter Saxo Bank med at investere kraftigt i vores teknologi. Saxo Banks kunder og partnere har bred adgang til globale kapitalmarkeder på tværs af aktivklasser på vores brancheførende platforme. Vores åbne bankteknologi gør det muligt for flere end 200 finansielle institutioner, der som vores partnere kan øge deres kunders oplevelse, når de investerer. Saxo Bank har hovedkontor i København og har mere end 2.500 medarbejdere i finansielle centre rundt om i verden, herunder London, Singapore, Amsterdam, Hong Kong, Zürich, Dubai og Tokyo.

For mere information gå til: www.home.saxo

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.