Saxo Morningstar High Dividend – Kommentar til 4. kvartal 2019

SaxoSelect Commentaries 5 minutter at læse

Saxo Group

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilKvalitetsaktier med et attraktivt udbytte
Afkast fra udbytte5,02%
Kvartalsvist afkast+6% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse) 9,6%

Markedsoversigt

De globale aktiemarkeder udviklede sig positivt i 4. kvartal 2019, understøttet af centralbankernes lempelige pengepolitik og en økonomi, der viste sig at være mere robust i andet halvår, end mange havde forventet. Frygten på handelsområdet aftog, og afklaringen med hensyn til Brexit bidrog til at aktier nåede rekordniveauer i mange dele af verden. 

På trods af aktiernes samlede fremgang, stod energiaktierne relativt svagt oven på over-udbuddet af olie, der lagde en dæmper på kursstigningerne. Ligeledes faldt sundhedsektoren en smule på baggrund af politiske udviklinger. Hastigt stigende teknologi- og internetbaserede aktier inden for kommunikationsydelser bidrog til den positive forskydning af vækstaktier (selskaber, hvis indtjening ventes at stige betydeligt, og som følge deraf er prissat højere end den gennemsnitlig aktie) i forhold til value-aktier (aktier, der er prissat lavere end den gennemsnitlig aktie) i 2019.

For obligationer betød den amerikanske centralbanks genoptagede lempelser af pengepolitikken og dermed nedsættelse af renten, at obligationsmarkedet gav solide afkast i størstedelen af året. Pengepolitiske lempelser, lave misligholdelsesprocenter og moderate inflationsforventninger understøttede obligationsinvestorer. Selv de risikobetonede højrenteobligationer og obligationer fra ”emerging markets” leverede tocifrede stigninger.

Porteføljeudvikling

Okt.+0,3%
Nov.+2,5%
Dec.+3.2%
201927,5% 
Oprettelse (juli 2018)+16%

(Afkast er efter alle gebyrer)

Bedst præsterende positioner

 • Anixter International Inc: Anixter International Inc er en førende distributør af produkter og tjenesteydelser inden for netværk, sikkerhed, og forsyningsstrøm. Selskabets aktiekurs steg med 33,25 USD takket være blandt andet spekulationer om to overtagelsestilbud fra henholdsvist, Wesco og Clayton, Dubilier and Rice. Wesco tilbød at overtage Anixter International for 97 USD pr. aktie, mens Clayton, Dubilier and Rice forhøjede deres første bud til 93,56 USD. Morningstar vurderer, at aktien er værdisat relativt lavt, og at den derfor også bør indgå i porteføljen i næste kvartal.

  Pact Group Holdings
  er den største producent af produkter indenfor plastemballage i Australien og New Zealand. Selskabet implementerede en strategi til nedbringelse af omkostningerne og indgik desuden nye kontrakter med globale brands som Aldi, hvorfor aktiekursen steg med hele 28,86 USD i kvartalet. Morningstar vurderer, at aktiens handelskurs fortsat er stærkt undervurderet, og værdisætter den hele 32 % højere end nuværende markedskurs. 

  SSE Plc
  er et energiholdingselskab med hjemsted i Storbritannien. Selskabets aktie steg med imponerende 24,16 USD i kvartalet. Kursudviklingen blev støttet af jordskredssejren den 12. december 2019, da valget af Storbritaniens Konservative Partis fjernede investorernes frygt for nationalisering af energi-infrastrukturen. Det er også værd at bide mærke i aktiens attraktive udbytte på 6,2%. 

Dårligst præsterende positioner

 • Bank of Nova Scotia er en global udbyder af finansielle serviceydelser med hjemsted i Canada. Deres aktiekurs faldt med 0,48 USD dette kvartal. Banken har i den seneste tid foretaget en række opkøb i Latinamerika, hvilket nogle investorer mener har eksponeret banken for en forhøjet risiko. Situationen i Latinamerika har ganske vist været mere stabil på det seneste, men politisk ustabilitet, højere kredittab og inflation er stadig tydeligt til stede. Morningstar bemærker dog, at der i øjeblikket gennemføres adskillige effektiviseringstiltag, og banken kan dermed være på vej mod en effektiviseringsgrad på over 50 % i 2021. 

  General Mills Inc
  er et førende globalt selskab inden for færdigpakkede fødevarer, og ejer markante brands som Nature Valley, Cheerios og Haagen-Dazs. Aktiekursen faldt med 1,94 USD i kvartalet. Selskabets resultater er blevet negativt påvirket af, at forbrugerne i stigende grad vender forarbejdede fødevarer ryggen til fordel for friske og naturlige produkter. Aktien handles lige under Morningstars handelsværdi på 52 USD pr. aktie.

  Magellan Midstream Partners LP
  er et amerikansk selskab, der ejer rørledninger og lagerterminaler i den centrale og den østlige del af USA. Aktiekursen faldt med 3,59 USD i kvartalet som følge af dalende investorinteresse. I dag ønsker investorer aktier fra selskaber med større fokus på miljø, sociale forhold og selskabsledelse. Ifølge Morningstar byder Magellan fortsat på vækstmuligheder. I skrivende stund er aktiens handelsværdi 72 USD, hvilket er 7 USD over den aktuelle markedskurs.

Forventninger

Uanset hvordan det er endt sådan, så er det svært at se bort fra, at høje værdiansættelser er forbundet med lavere fremtidige afkast. Vi skal derfor være varsomme på den adfærdsmæssige tendens til at se seneste afkast som rimelige og holdbare forventninger til fremtiden. På den baggrund har Morningstar Investment Management fortsat fokus på at levere det størst mulige afkast på af et givent risikoniveau, i stedet for blot at jagte afkast uden at tage højde for den risiko, det indebærer at opnå disse. I sidste ende er det netop formålet med denne portefølje at finde frem til upopulære aktiver, som vi tror på, vil bidrage til positive afkast på lang sigt.  

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.