Nasdaq DW Global Momentum – Kommentar til 4. kvartal 2019

SaxoSelect Commentaries 5 minutter at læse

Saxo Group

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (inkl. nye vækstmarkeder, ekskl. amerikanske selskaber)
InvesteringsstilSystematisk investering baseret på aktiers relative styrke
Kvartalsvis afkast+12,4% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)16,7%  

Markedsoversigt

På globalt plan havde de fleste aktivklasser et solidt fjerde kvartal som afrunding på et meget imponerende år. Udviklede markeder præsterede bedre end nye vækstmarkeder for året. MSCI EAFE Total Return-indekset steg med 22,7 %, mens MSCI Emerging Markets Total Return-indekset steg 18,9 %. Afstanden mellem de to var det meste af året større, men de nye vækstmarkeder indhentede en stor del af det forsømte op til årets afslutning. 

En af årets største historier ud fra et investeringsmæssigt synspunkt var de faldende renter. Investorerne har ventet på rentestigninger i en del tid, og der var ikke mange (hvis nogen overhovedet) prognoser, der forventede højere renter ved årets afslutning. Faktisk skete lige det modsatte: Der var store fald i renterne i løbet af året, hvilket fik betydning for en række aktivklasser og aktiesektorer. Sektorer som fast ejendom og forsyningsselskaber klarede sig meget godt i dette miljø med faldende renter.  

På trods af alle de negative overskrifter ræser aktiemarkedet fortsat derudaf. Når man lytter til nyhederne, kan man få en fornemmelse af, at aktiemarkedet vakler på kanten og kan krakke hvert øjeblik. Men det har bestemt ikke været tilfældet! 

Der har været en stigning i antallet af nye topniveauer i forhold til nye lavpunkter, hvilket er meget positivt. Mange aktieindeks ligger også tæt på de nylige topniveauer (eller rekordniveauer), hvilket i sig selv er et tegn på et positivtmarked. Aktiemarkedet fungerer som en diskonteringsmekanisme, og negative bevægelser i markedet  starter generelt ikke direkte ud af opadgående tendenser. På aktiemarkedet var der større volatilitet, end det fremgik af indekserne.   

Porteføljeudvikling

201932.9%
Okt. +4.9%
Nov.+0.7%
Dec.+6.4%

(Efter alle omkostninger)

Se de historiske afkast her.

Bedst præsterende positioner

  • Cosan Limited beskæftiger sig sammen med sine datterselskaber med distribution af brændstof og naturgas samt logistik, smøremidler, sukker og bioætanol i Brasilien og internationalt. Selskabet blev grundlagt i 1936 og er hjemmehørende i São Paulo, Brasilien.

  • Galapagos NV, en biotekvirksomhed i den kliniske fase, udforsker, udvikler og kommercialiserer forskellige småmolekylære lægemidler. Selskabet blev grundlagt i 1999 og har hovedkontor i Mechelen, Belgien.

  • Argenx SE, et biotekselskab med kliniske programmer, der sætter særligt fokus på udvikling af antistofbaserede behandlingsformer mod autoimmune sygdomme og kræft. Argenx SE blev grundlagt i 2008 og har hovedkontor i Breda, Holland.

  • Gold Fields Limited er guldproducent med reserver og ressourcer i Sydafrika, Ghana, Australien og Peru. Gold Fields Limited blev grundlagt i 1887 og har hovedkontor i Sandton, Sydafrika.

  • Sibanye Gold Limited er et mineselskab, der udvinder ædelmetaller og opererer i Sydafrika, USA, Zimbabwe, Canada og Argentina. Sibanye Gold Limited blev stiftet i 2002 og har hovedkontor i Weltevreden Park, Sydafrika.

Værst præsterende positioner

  • Infosys Limited leverer sammen med sine datterselskaber konsulent-, teknologi- og outsourcingtjenester i Nordamerika, Europa, Indien og internationalt. Infosys Limited blev grundlagt i 1981 og har hovedkontor i Bengaluru, Indien.

  • Companhia Energética de Minas Gerais beskæftiger sig via sine datterselskaber med produktion, transmission, distribution og salg af elektricitet i Brasilien. Selskabet blev grundlagt i 1952 og har hovedkontor i Belo Horizonte, Brasilien.

  • Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras beskæftiger sig via sine datterselskaber med produktion, transmission og distribution af elektricitet i Brasilien. Selskabet blev grundlagt i 1962 og er hjemmehørende i Rio de Janeiro, Brasilien.

  • Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., et mineselskab med fokus på ædelmetaller, beskæftiger sig med efterforskning, minedrift og behandling af guld, sølv, bly, zink og kobber i Peru, USA, Europa og Asien. Selskabet blev grundlagt i 1953 og er hjemmehørende i San Isidro, Peru.

  • Fly Leasing Limited, køber og leaser gennem sine datterselskaber rutefly til forskellige luftfartsselskaber verden over, med kontrakter der strækker sig over flere år. Selskabet blev grundlagt i 2007 og har hovedkontor i Dun Laoghaire, Irland.

Forventninger

Når vi ser frem mod det kommende år, vurderer Nasdaq DW, at der vil være mange muligheder, som vores strategi kan kapitalisere på. Nasdaq DW vurderer, at markederne fortsat vil klare sig godt i den første del af året trods nyhedsoverskrifterne og medieberetningerne. Porteføljens investeringsproces er designet til at skære igennem al "markedsstøjen" og positionere sig der, hvor der er styrke på markedet. Nasdaq DW er overbevist om, at denne disciplinerede og nøgterne proces fortsat vil kunne føre porteføljen gennem alle typer markeder.

Vi ønsker vores læsere en god start på det nye årti.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.