Macro FX Trading – Kommentar til 4. kvartal 2019

SaxoSelect Commentaries 5 minutter at læse

Saxo Group

Handlede instrumenter
Valutaspot
AktivklasserValuta
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), makroanalyse
Kvartalsvis afkast–13 % efter transaktionsomkostninger, men før eventuelt servicegebyr og resultatbetinget honorar
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate21%
Gennemsnitligt antal handler pr. uge13 (siden oprettelse)

Markedsoversigt

Markedsbevægelserne i sidste kvartal af 2019 blev i høj grad afgjort af et trekløver i form af den amerikanske centralbank (FOMC-møder og deres løbende repo-likviditetsstyring indtil årets slutning), handelsforhandlinger mellem USA og Kina samt det britiske parlamentsvalg og konsekvenserne af Brexit. De amerikanske obligationsrenter ramte lavpunkter over sommeren i den allerførste del af kvartalet efter svage tal fra ISM-indekset, hvorefter de tog et skarpt sving tilbage opad på grund af de positive handelsudviklinger mellem USA og Kina og forblev på et højere niveau i resten af 4. kvartal, hvor den amerikanske centralbank sænkede renten med 25 bp ved månedens afslutning. Den deraf følgende markedsstabilitet blev hjulpet på vej af handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, som førte hen imod en fase-et-aftale ,samt at Storbritanniens konservative parti sikrede sig et betydeligt flertal efter at have været førende i meningsmålingerne, hvilket afværgede frygten for en situation, hvor ingen af partierne i Underhuset ville få flertal, en meget venstreorienteret Corbyn-regering og endnu længere tids uvished om Brexit. 

Den delvise løsning på af ovennævnte uvisheder resulterede i et yderst stærkt kvartal for risikobetonede aktiver og råvarer, stejlere rentekurver, hvor den lange rente steg, og den gradvise svækkelse af den amerikanske dollar tog fart hen imod årets sidste dage. For valuta var bevægelserne meget ustabile, men alligevel gav det meget lav volatilitet, i takt med at aggressive tilbageførelser slog rod, hvilket medførte en række falske ”breakouts”. Det britiske pund steg, da valgresultatet forlå, men faldt kraftigt efterfølgende, da markedet blev skræmt af en kompromisløs udmelding fra de konservative vedrørende Brexit-forhandlingerne. Råvarevalutaerne steg senere i perioden til højere niveauer, men manglede momentum på de positive resultater i en højere CNH, mens JPY bevægede sig sidelæns, og CHF steg. På samme måde steg euroen i løbet af kvartalet, men manglede momentum. 

Porteføljeudvikling

Okt.–3,55%
Nov.–3,79%
Dec.–6,25%
Siden oprettelse (05.02.2015)
145%

(Afkastet er efter transaktionsomkostninger, men før servicegebyr og resultatbetinget honorar).

Strategien havde et tab på 13 procent i 4. kvartal spredt ud over en række forskellige valutakryds, heriblandt tab på GBP/CHF, som fulgte på tidligere gevinster på GBP/USD. 

Forventninger

De spørgsmål markedet står over for, når vi tager hul på 2020, begynder med udviklingen i den amerikanske centralbanks balance og strategi, opdateringer 14. jan. Som situationen er nu, står de fortsat i afhængighedsforhold til markedets behov med (overtegnede) repo-aftaler med rullende frister, og de har diskuteret udskiftningen af statsgældsbeviser med kortfristede kuponinstrumenter. Med masser af udstedelser i pipelinen for 2020 ligner det ufrivillig gældsmonetisering, som virker mest tiltalende for guld og lignende og med betydning for stabiliteten af USD på længere sigt. 

Der holdes øje med dataene for at se, hvor stor betydning en underskrevet fase-et-handelsaftale vil få for den økonomiske aktivitet, mens der også holdes nøje øje med, hvor højt CNH igen vil komme op. Geopolitiske begivenheder i Mellemøsten øger volatiliteten for olie, guld og obligationer, mens bevægelserne inden for aktier og valuta på samme måde som tidligere er langt mere afdæmpede. 

Handelsforhandlingerne i forbindelse med Brexit-aftalen og omfanget af eventuelle finanspolitiske lempelser kommer til at forme udviklingen for GBP, og i mindre omfang, EUR, hvor politik eventuelt kan få større indvirkning end Den Europæiske Centralbank i løbet af kvartalet. Hen imod slutningen af kvartalet vil vi også kunne afgøre, hvem der stadig er med i kapløbet om at blive Demokraternes kandidat til præsidentvalget i USA i november. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.