Saxo Morningstar MOAT (EUR) – Kommentar til 3. kvartal 2020

Saxo Morningstar MOAT (EUR) – Kommentar til 3. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilKvalitetsaktier med et attraktivt udbytte 
Afkast for kvartalet: -3,47 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)23%

Markedsoversigt

Vigtigt perspektiv: Forestil dig at vågne op som en investor fra 1980'erne, 1990'erne eller 2000'erne. Hvordan ville du finde mening i den dynamik, vi oplever nu? Du ville se gældsniveauer højere end nogensinde, en økonomisk produktion, der er den laveste i adskillige årtier, udbredt nedlæggelse af arbejdspladser, en global pandemi, der sætter en stopper for de fleste interaktioner mellem mennesker … og alligevel ligger de globale aktiekurser på eller nær ved rekordniveauer. Hvis du står tilbage og undrer dig, er du ikke den eneste. 

En betydelig del af fortællingen kan henføres til det rekordstore omfang af hjælpepakker og stimuli. Lad os ikke glemme, at renten ligger på et rekordlavt niveau, og der bliver den liggende foreløbig (det er i hvert fald, hvad aktørerne på markedet forventer, og den amerikanske centralbank antyder, at den vil forblive på et lavt niveau indtil 2023). 

Udfordringen er selvfølgelig, at investorerne også har en mur af bekymringer, der skal forceres. Her er blot nogle få at de bekymringer, man kan have som investor: Nervøsitet omkring præsidentvalget i USA, Brexit-forhandlingerne, usikkerhed med hensyn til, hvornår der kommer en vaccine, usikkerhed med hensyn til inflation, spændinger mellem USA og Kina, politisk splittelse og risiko for et øget antal betalingsstandsninger blandt virksomheder. Til at opveje dette synes nogle aktører – herunder professionelle investorer og detailinvestorer – at være opmuntret af fremskridt inden for udviklingen af en vaccine og en stigende forventning om et opsving i 2021. 

Centrale udviklinger: Når vi ser på aktier, er alt ikke lige. Det vi har været vidne til på det seneste – og som 3. kvartal var en forlængelse af – er variationen i resultaterne, hvor vækst i vores "nye verden" kræver en påfaldende høj overkurs, mens "etablerede" selskaber falder uden for investorernes radar (dette gælder på både udviklede markeder og nye vækstmarkeder). Det at forstå denne spredning er blevet et af de største diskussionsemner blandt investorer.

I sidste ende viser det sig at være upopulære aktier, der giver bedre afkast end populære aktier i det lange løb, hvilket bekræftes af flere akademiske undersøgelser. Selvom 2020 indtil videre har vist sig at være en outsider i denne forstand, er det den modstridende investor, der sandsynligvis har ”de bedste kort på hånden” i fremtiden. Man skal passe på med at underdrive denne gåde om populære/upopulære aktier i disse ekstreme tider.

Apropos popularitet fortsætter den stigende interesse for ESG (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) med uforandret hastighed. Dette er givetvis blevet understøttet af forskellene i resultater mellem sektorer, hvor ESG-venlige sektorer generelt klarer sig bedre end nogle af de mere "beskidte" industrier som f.eks. energisektoren (naturligvis er hele energisektoren ikke "beskidt", men sammensætningen er en vigtig faktor her).

Porteføljeudvikling

Jul-5,39%
Aug
6,12%
Sep
-3,86%
Oprettelse (juli 2016)
25,1%

Afkast er efter alle gebyrer

Positioner med det bedste afkast

  • Livent Corp Aktiekursen steg med 39,5 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 47 % lavere end dens faktiske værdi. Livent, en netbaseret producent af litiumprodukter, der blev dannet, da FMC udskilte sin litiumforretning i oktober 2018. Livent bør komme til at nyde godt af den øgede efterspørgsel på litiumprodukter, i takt med at der kommer flere elbiler på vejene, da litium er en central bestanddel af batterier til elbiler. Selskabets billige produktion af litiumkarbonat kommer fra saltvandsressourcer i Argentina. Livent driver også forretninger længere fremme i produktionskæden i form af anlæg til omdannelse til litiumhydroxid i USA og Kina.

  • Tata Motors Ltd ADR Aktiekursen steg med 32,5 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 48 % lavere end dens faktiske værdi. Tata Motors ejer ikoniske brands som Jaguar og Land Rover og tilbyder et bredt sortiment af motorkøretøjer som indbefatter kompakte passagerbiler, kraftige firhjulstrækkere (SUV'er), luksusbiler og større lastbiler. Med sine 45 % tegner selskabet sig for den største markedsandel af erhvervskøretøjer i Indien. Tata omfatter også en forretning, der tilbyder finansielle ydelser, og som støtter selskabets salg af køretøjer. 

  • Wesco International Inc Aktiekursen steg med 20,0 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 42 % lavere end dens faktiske værdi. Wesco International er en værdiskabende industridistributør, der opererer på fire forskellige slutmarkeder: industri (36 % af omsætningen), byggeri (33 %), forsyningsvirksomhed (16 %) og erhverv, institutioner og offentlige myndigheder (15 %). Selskabet tilbyder mere end 1 million produkter til sine 70.000 aktive kunder via et distributionsnetværk bestående af 500 afdelinger og 10 distributionscentre. Selvom Wesco genererer næsten hele sin omsætning i Nordamerika, har selskabet en global tilstedeværelse med forretninger i 15 andre lande. Efter Wescos opkøb af Anixter i 2020 vil firmaets proforma-omsætning stige til over USD 17 mia., og den samlede enhed vil langt overgå W.W. Grainger som den største industridistributør i USA.

Positioner med det dårligste afkast

  • Core laboratories NV Aktiekursen faldt med 28 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 44 % lavere end dens faktiske værdi. Core Laboratories er et olieserviceselskab, der hjælper olie- og gasselskaber med at forstå, hvordan de kan optimere deres produktionsniveauer og økonomi med borekerne- og reservoiranalyser. Desuden sælger selskabet en række produkter, der hjælper kunderne med at maksimere produktionsniveauerne fra deres olie- og gasaktiver. Selskabet opererer i mere end 50 lande og beskæftiger mere end 5.000 medarbejdere.

  • Telefonica SA ADR Aktiekursen faldt med 31,6 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 61 % lavere end dens faktiske værdi. Telefonica er en veletableret udbyder af telefoni i Spanien, som også tegner sig for omkring 26 % af koncernens omsætning. Foruden Spanien er Brasilien, Tyskland og Storbritannien vigtige markeder. Ledelsen har planer om at udskille forretningerne i Latinamerika, med undtagelse af Brasilien. Firmaet lancerede to nye forretningsenheder: Telefonica Tech og Telefonica Infrastructure. Telefonica Tech, et B2B-segment, tilbyder tjenester vedrørende cybersikkerhed, Internet of Things, big data og skytjenester. Telefonica Infrastructure administrerer selskabets infrastrukturaktiver (mobilmaster, antennesystemer, datacentre og fibernetprojekter i nye områder).

     
  • Rolls-Royce Holdings PLC Aktiekursen faldt med 54,3 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien til 22 % overpris i forhold til dens faktiske værdi. Rolls-Royce Holdings plc er et industriteknologiselskab med aktiviteter i hele verden. Selskabet er aktivt inden for fire segmenter: Civil Aerospace, Power Systems, Defence og ITP Aero. Civil Aerospace-segmentet udvikler, fremstiller og sælger flymotorer på markedet for store rutefly, regionale jetfly og erhvervsflyvning og tilbyder desuden eftermarkedstjenester. Power Systems-segmentet leverer højhastigheds- og mellemhastigheds-stempelmotorer og fremdrifts- og strømgenererende systemer til markederne for søfart, forsvar, elproduktion og industri. Defence-segmentet tilbyder flymotorer til militærtransport og patruljefly samt motorer til flådefartøjer og atomkraftanlæg til undervandsbåde, ligesom der tilbydes eftermarkedstjenester. ITP Aero-segmentet beskæftiger sig med design, forskning og udvikling, fremstilling og støbning, samling og test af flymotorer og gasturbiner. De leverer også tjenester til vedligeholdelse, reparation og motoreftersyn til regionale flyselskaber samt erhvervsflyvning, industri- og forsvarsområder. 

Forventninger

Når investorerne skal forsøge at skabe modvægt til risikobetonede aktiver, kigger de ofte mod de typiske "sikre" aktiver. Guld har trods alle dets mangler trukket flest overskrifter inden for dette felt. Men alligevel spiller ubesungne helte i spændingsfyldte tider – såsom kontante midler og obligationer med længere løbetider – fortsat en rolle som defensiv ballast. Husk, at centralbankernes løfte om at holde renten på et lavt niveau i nogen grad har været en trøst for obligationsinvestorer – trods de lave obligationsrenter.

Når vi ser på obligationsbeholdninger, har det i virkeligheden handlet om at balancere kreditrisiko over for det ekstra afkast, der kan opnås. Denne spredning over mere riskobetonede beholdninger (såsom erhvervsobligationer af lavere kvalitet) og mere sikre eksponeringer (såsom statsobligationer, som medvirker til at opveje risikoen forbundet med aktier) oplevede en kraftig stigning tidligt i 2020, men er efterfølgende faldet igen, mens virksomhedskonkurserne til dato har ligget på et lavt niveau. Obligationer fra nye vækstmarkeder er fortsat et interesseområde grundet de relativt høje afkast, der kan høstes.

På vores tur rundt i investeringslandskabet må vi ikke glemme vigtigheden af valuta, som er et af de første steder, hvor investorer giver udtryk for deres geopolitiske synspunkter. Dette område er også fortsat vigtigt ud fra et risikostyringsperspektiv, selvom mange negative nyheder tilsyneladende stadig er medregnet i de mere risikobetonede valutaer. Faktisk er procykliske valutaer (dem, der typisk klarer sig godt i en økonomi i vækst) blevet styrket på det seneste, hvilket måske kan ses som en bekræftelse af, i hvor høj grad investorerne søger sikkerhed.    

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.