Saxo Morningstar High Dividend EUR – Kommentarer til 3. kvartal 2020

Saxo Morningstar High Dividend EUR – Kommentarer til 3. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilKvalitetsaktier med et attraktivt udbytte
Dividend Yield
5.3% 
Afkast for kvartalet-1,87% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)21%

Markedsoversigt

Vigtigt perspektiv: Forestil dig at vågne op som en investor fra 1980'erne, 1990'erne eller 2000'erne. Hvordan ville du finde mening i den dynamik, vi oplever nu? Du ville se gældsniveauer højere end nogensinde, en økonomisk produktion, der er den laveste i adskillige årtier, udbredt nedlæggelse af arbejdspladser, en global pandemi, der sætter en stopper for de fleste interaktioner mellem mennesker … og alligevel ligger de globale aktiekurser på eller nær ved rekordniveauer. Hvis du står tilbage og undrer dig, er du ikke den eneste. 

En betydelig del af fortællingen kan henføres til det rekordstore omfang af hjælpepakker og stimuli. Lad os ikke glemme, at renten ligger på et rekordlavt niveau, og der bliver den liggende foreløbig (det er i hvert fald, hvad aktørerne på markedet forventer, og den amerikanske centralbank antyder, at den vil forblive på et lavt niveau indtil 2023). 

Udfordringen er selvfølgelig, at investorerne også har en mur af bekymringer, der skal forceres. Her er blot nogle få at de bekymringer, man kan have som investor: Nervøsitet omkring præsidentvalget i USA, Brexit-forhandlingerne, usikkerhed med hensyn til, hvornår der kommer en vaccine, usikkerhed med hensyn til inflation, spændinger mellem USA og Kina, politisk splittelse og risiko for et øget antal betalingsstandsninger blandt virksomheder. Til at opveje dette synes nogle aktører – herunder professionelle investorer og detailinvestorer – at være opmuntret af fremskridt inden for udviklingen af en vaccine og en stigende forventning om et opsving i 2021. 

Centrale udviklinger: Når vi ser på aktier, er alt ikke lige. Det vi har været vidne til på det seneste – og som 3. kvartal var en forlængelse af – er variationen i resultaterne, hvor vækst i vores "nye verden" kræver en påfaldende høj overkurs, mens "etablerede" selskaber falder uden for investorernes radar (dette gælder på både udviklede markeder og nye vækstmarkeder). Det at forstå denne spredning er blevet et af de største diskussionsemner blandt investorer.

I sidste ende viser det sig at være upopulære aktier, der giver bedre afkast end populære aktier i det lange løb, hvilket bekræftes af flere akademiske undersøgelser. 

Selvom 2020 indtil videre har vist sig at være en outsider i denne forstand, er det den modstridende investor, der sandsynligvis har ”de bedste kort på hånden” i fremtiden. Man skal passe på med at underdrive denne gåde om populære/upopulære aktier i disse ekstreme tider.

Apropos popularitet fortsætter den stigende interesse for ESG (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold) med uforandret hastighed. Dette er givetvis blevet understøttet af forskellene i resultater mellem sektorer, hvor ESG-venlige sektorer generelt klarer sig bedre end nogle af de mere "beskidte" industrier som f.eks. energisektoren (naturligvis er hele energisektoren ikke "beskidt", men sammensætningen er en vigtig faktor her).

Porteføljeudvikling

Jul -4,17%
Aug
 3,60%
Sep
 -1,16%
Oprettelse (juli 2018)
 -8,21%

Afkast er efter alle gebyrer

Positioner med det bedste afkast

  • Compass Minerals International Inc. Aktiekursen steg med 18,0 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 11 % lavere end dens faktiske værdi. 

    Compass Minerals er den største fødevarevirksomhed på verdensplan og opererer i mere end 50 lande med en omsætning på nær ved GBP 25 milliarder. Compass Groups model bygger på driften af catering med tilberedning på serveringsstedet frem for i centrale industrikøkkener. Fødevareservice er Compass' hovedfokus, som også tegner sig for op mod 85 % af omsætningen. Derudover tilbyder selskabet serviceydelser til kunderne i form af aktiviteter som eksempelvis rengøring, kontorservice (f.eks. portnertjenester), drifts- og vedligeholdelsesarbejde og så videre.

  • Lazard Ltd Shs A Aktiekursen steg med 12,14 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 18 % lavere end dens faktiske værdi. Lazard Ltd er et selskab, der yder finansiel rådgivning og formueforvaltning i Nordamerika, Europa, Asien, Australien og Central- og Sydamerika. Selskabets segment for finansiel rådgivning tilbyder forskellige ydelser inden for finansiel rådgivning i forbindelse med fusioner og opkøb, og andre strategiske anliggender, kapitalrådgivning, omstruktureringer, aktionærrådgivning, rådgivning vedrørende statsgæld, tilvejebringelse af kapital og andre former for rådgivning inden for det strategiske område.  Selskabets formueforvaltingssegment tilbyder en række investeringsløsninger og kapitalforvaltningstjenester inden for aktie- og obligationsstrategier samt alternative investeringer og kapitalfonde til store virksomheder, offentlige fonde, statslige enheder, legatfonde, fagforeningsfonde, finansielle mellemmænd og private kunder. 

  • Broadcom Inc Aktiekursen steg med 11,5 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien til 14 % overkurs i forhold til dens faktiske værdi. 

    Broadcom – den kombinerede organisation for Broadcom og Avagos – tilbyder en yderst forskelligartet produktportefølje på tværs af flere markeder. Avago har primært fokuseret på radiofrekvensfiltre og -forstærkere, der bruges i smartphones som f.eks. Apples iPhone og Samsung Galaxy-enheder, ligesom virksomheden leverer en række løsninger til elektronisk infrastruktur og datalagring til store virksomheder og industrien. Det gamle Broadcom fokuserede på netværkshalvledere som f.eks. chips til switches og chips i de fysiske lag, bredbåndsprodukter (f.eks. tv-bokse) og forbindelseschips til standarder som Wi-Fi og Bluetooth. Selskabet opkøbte Brocade, CA Technologies og Symantecs sikkerhedsforretning for virksomheder for at styrke sit udbud inden for infrastruktursoftware og sikkerhed.

Positioner med det dårligste afkast

  • Intel Corp Aktiekursen faldt med 16,6 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 14 % lavere end dens faktiske værdi. Intel er en af verdens største chipproducenter. Selskabet designer og fremstiller mikroprocessorer til markedet for personlige computere og datacentre over hele verden. Det er også den største fortaler for Moores lov om udviklingen inden for fremstilling af halvledere. Mens Intels serverprocessorforretning har nydt godt af skiftet til cloud computing, har selskabet også udvidet forretningen til nye nærliggende områder som markedet for personlige computere, hvilket har medført fald. Disse områder omfatter Internet of Things, hukommelse, kunstig intelligens og bilindustrien. Intel har været aktiv inden for fusioner og opkøb og har senest opkøbt Altera, Mobileye, Nervana, Movidius og Habana Labs for at hjælpe sine anstrengelser inden for andre områder end pc-markedet på vej.


  • HSBC Holdings PLC Aktiekursen faldt med 20,2 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 42 % lavere end dens faktiske værdi. HSBC, som har base i London, er en af de største banker i verden med 40 millioner kunder globalt. Banken har aktiviteter i 64 lande over hele verden. De vigtigste regioner indbefatter Asien, Europa, Mellemøsten og Nordafrika samt Nordamerika. De to største markeder for banken er Storbritannien og Hongkong. Banken tilbyder detailbankvirksomhed, bankvirksomhed for kommercielle og institutionelle kunder, global bankvirksomhed og markedstjenester, formueforvaltning og private banking.

  • Magellan Midstream Partners LP Aktiekursen faldt med 21,8 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 25 % lavere end dens faktiske værdi. Magellan Midstream Partners er et amerikansk selskab, der ejer rørledninger og lagerterminaler i den centrale og østlige del af USA. Selskabets aktiver transporterer, lagrer og distribuerer raffinerede olieprodukter samt råolie og indtjener pengestrømme baseret på gebyrer. Dets aktiver omfatter landets længste netværk af olierørledninger, terminallagre og adskillige råolieledninger. Raffinerede produkter tegner sig for omkring 55 % af overskudsgraden, hvor balancen er delt mellem råolieledninger og marineterminaler.

Forventninger

Når investorerne skal forsøge at skabe modvægt til risikobetonede aktiver, kigger de ofte mod de typiske "sikre" aktiver. Guld har trods alle dets mangler trukket flest overskrifter inden for dette felt. Men alligevel spiller ubesungne helte i spændingsfyldte tider – såsom kontante midler og obligationer med længere løbetider – fortsat en rolle som defensiv ballast. Husk, at centralbankernes løfte om at holde renten på et lavt niveau i nogen grad har været en trøst for obligationsinvestorer – trods de lave obligationsrenter.

Når vi ser på obligationsbeholdninger, har det i virkeligheden handlet om at balancere kreditrisiko over for det ekstra afkast, der kan opnås. Denne spredning over mere riskobetonede beholdninger (såsom erhvervsobligationer af lavere kvalitet) og mere sikre eksponeringer (såsom statsobligationer, som medvirker til at opveje risikoen forbundet med aktier) oplevede en kraftig stigning tidligt i 2020, men er efterfølgende faldet igen, mens virksomhedskonkurserne til dato har ligget på et lavt niveau. Obligationer fra nye vækstmarkeder er fortsat et interesseområde grundet de relativt høje afkast, der kan høstes.

På vores tur rundt i investeringslandskabet må vi ikke glemme vigtigheden af valuta, som er et af de første steder, hvor investorer giver udtryk for deres geopolitiske synspunkter. Dette område er også fortsat vigtigt ud fra et risikostyringsperspektiv, selvom mange negative nyheder tilsyneladende stadig er medregnet i de mere risikobetonede valutaer. Faktisk er procykliske valutaer (dem, der typisk klarer sig godt i en økonomi i vækst) blevet styrket på det seneste, hvilket måske kan ses som en bekræftelse af, i hvor høj grad investorerne søger sikkerhed.    

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.