Macro FX Trading – Kommentar til 3. kvartal 2020

Macro FX Trading – Kommentar til 3. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Valutaspot 
AktivklasserValuta
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), makroanalyse
Afkast for kvartalet0,41 % efter transaktionsomkostninger, men før eventuelt servicegebyr og resultatbetinget honorar
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate20,3% 
Gennemsnitligt antal handler pr. uge (siden oprettelse)
13

Market overview

I 3. kvartal 2020 bidrog Jerome Powell yderligere til den positive stemning ved at løfte sløret for en ny strategi fra den amerikanske centralbank om et "gennemsnitligt inflationsmål", som vil lade inflationen stige ved at holde renten på et lavt niveau samt andre mulige tiltag.  En meget markant stigning for et smalt udvalg af mega cap US Tech-aktier drevet af et vildt opkøb af enkeltaktier førte til topniveauet i 5 måneder i slutningen af august. Dette kulminerede i en volatil kort gammabevægelse længere ned for så at gå ind i september på et sidelæns marked for handel med aktier. Den 3 måneder lange nedgang for USD blev foreløbig standset, da den modsatrettede korrelation mellem højere aktiekurser og lavere USD fortsatte med at udspille sig. USD gik derefter ind på et sidelæns marked, hvor EUR-USD peakede på 1,20, GBP-USD på 1,35, USD-CHF på 1,1125, AUD på 0,7375, USD-JPY på 104,25, og asiatiske valuta førte an højere oppe grundet en stærk CNH.   USD-indekset bevægede sig fra 97 til et lavpunkt på 92 i kvartalet, hvor toppen lå på omkring 104, da frasalget af risikoaktiver på grund af pandemien var på sit højeste tilbage i marts. 

Strategiens afkast

Jul5,34%
Aug
-5,69%
Sep
1,07% 
Siden oprettelsen (september 2015)
66,5%

Afkastet er inklusive transaktionsomkostninger, men eksklusive servicegebyr og resultatbetinget honorar.

Strategien gav et afkast på 0,4 % i 3. kvartal 2020.  Af betydningsfulde handler kan nævnes en lang position på EUR og NOK i juli mod USD, som fangede julis kraftige bevægelse i EUR-USD fra 1,1250 til 1,1750 og fra 9,75 til 9,0 i USD-NOK, da indvirkningen fra centralbankernes tidligere og igangværende likviditetsindsprøjtninger og regeringernes finanspolitiske stimuli sikrede en fortsættelse af 2. kvartals stigninger for risikobetonede aktier, kredit og olie, hvilket lindrede markedets behov for USD. 

Strategien holdte en kort GBP-USD-position i slutningen af august, som blev presset højere op for derefter at vende brat om i september, da den britiske regering satte en kompromisløs kurs for Brexit-forhandlingerne ved at fremsætte et lovforslag. Dette trækker i land med hensyn til elementer i udtrædelsesaftalen, der blev underskrevet i december sidste år.

Forventninger

I 4. kvartal vil markederne være domineret af valget i USA, Brexit-forhandlingerne og forløbet af COVID-19-pandemien og deraf affødte nedlukninger og genåbninger, når smittetallene kommer til at stige, i takt med at vi bevæger os ind i vintermånederne. Efter den første debat mellem præsidentkandidaterne, viser meningsmålingerne et stort flertal for Biden, så stort, at det er sandsynligt for Demokraterne at vinde både præsidentposten og flertallet i Senatet og Repræsentanternes Hus. Grundet Demokraternes politiske mål om at gennemføre en meget større finanspolitisk hjælpepakke end Republikanerne (GOP), har der været et frasalg af amerikanske statsobligationer, mens kurven er blevet markant stejlere. Udbyttet på 5-årige i forhold til 30-årige amerikanske statsobligationer når nye højdepunkter i flere år, da markedet øjner en plan om endnu højere gældsudstedelse i 2021 og reflationsfremmende "Bidenomics", hvis Demokraterne ender med at vinde præsidentposten og flertallet i begge kamre i Kongressen. Modsat et sådant reflationsfremmende resultat har vi risikoen for et tæt valg, hvor afgørelsen trækker ud, og vi lige som før valget vil se tilfældig volatilitet udløst af seneste nyt, og der vil være et politisk tomrum. Valuta kan forventes at forblive centreret omkring USD, da den fortsat handles i modstrid med risikostemningen. 

Samtidig med at vi holder øje med det daglige politiske drama, ser strategiforvalteren på rentekurverne og den relative sektorudvikling for at måle markedets tankegang og prisfastsættelse af resultaterne indtil den 3. november. Når vi ser på den amerikanske centralbank, bliver det afgørende, i hvor høj grad de vil stimulere økonomien i overensstemmelse med den aktuelle finanspolitik efter valget for at fastholde deres politik om et gennemsnitligt inflationsmål. Powell har klart udtrykt en opfattelse af, at risikoen ligger i at gøre for lidt stimulus snarere end for meget.

Et vigtigt måleværktøj er realrentens niveau (nominel rente fratrukket forventet inflation, som i øjeblikket ikke ligger på samme lave niveau som den seneste tid og svæver omkring -0,95 procent i 10s) givet dens indflydelse på reflationshandlen og finansielle instrumenter, der tracker disse realrenteniveauer.

I Europa holder vi øje med ECB for at identificere signaler på yderligere stimuli som reaktion på ekstreme mønstre i forbrugerprisindekset, samt Storbritannien med hensyn til udformningen af en Brexit-aftale (Canada eller Australien). Dette kan potentielt først blive afgjort i sidste øjeblik, og der vil blive holdt øje med signaler fra Bank of England om mulige yderligere lempelser på november-mødet. 

Derudover overvåges olie og kobber nøje, da der på den ene side kan komme omskiftelige nedlukninger og på den anden side potentielle reflationsfremmende politikker.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.