Discretionary Trading – Kommentar til 3. kvartal 2020

Discretionary Trading – Kommentar til 3. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Valutaspot og CFD'er
AktivklasserValuta, aktieindeks, råvarer, statsobligationer
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), volatilitet, opportunistisk
Afkast for kvartalet+28,2 % (efter handelsomkostninger, men før eventuelt administrationsgebyr og resultatbetinget honorar)
Volatilitet i årligt afkast (siden oprettelse) 28,23%
Gennemsnitligt antal handler pr. uge (siden oprettelse)
 14

Markedsoversigt

3. kvartal var karakteriseret af spekulation. Strategiforvalteren ("Forvalteren") fremhæver de kraftige kursstigninger, særligt inden for teknologiaktier og ædelmetaller, efterfulgt af pludselige og betydelige korrektioner ved kvartalets afslutning. Regnskabssæsonen viste gode resultater for teknologivirksomheder, der retfærdiggjorde deres værdiansættelser, og som i tilfælde som Apple førte til en revurdering af selskabets aktiekurser til et nyt højere niveau af P/E-værdiansættelse. Disse fundamentalt baserede strømninger efter offentliggørelsen af indtjeningen blev til ren spekulation i august og blev forstærket af optionshandel og detailsalgsaktiviteten. September bød på en betydelig korrektion og likvidationen af positioner, der var hårdt spændt for i markedet.

Derudover medførte eksplosionen i pengetilførslen fra regeringernes penge- og finanspolitiske stimuli samt søgningen efter nye afdækningsmetoder for porteføljer, der satte deres lid til obligationer som beskyttelse, nye fundamentale strømninger mod ædelmetaller. Dette fænomen førte også til to store kursstigninger og spekulation, der endte med en skarp korrektion.

Kombinationen af en ultra-lempelig pengepolitik og en ultra-lempelig finanspolitik i USA medførte en forværring af den aktuelle betalingsbalancestatus samt den globale søgning efter alternativer til USD som formuehold. Forvalteren var vidne til en udvikling med en mere og mere svækket USD i forhold til EUR i dette kvartal, hvilket blev forstærket af positive indvirkninger af den europæiske genopretningsfond, der giver fordele i kraft af størrelse, sammenhængskraft og internationalisering, hvilket gør euroen til en favorabel valutareserve. Kapitaludstrømninger fra USD har også givet et af de bedste kvartaler for kinesiske yuan. Dog peger udviklingen i retning af en svækket dollar, som er gået i stå i kvartalets anden halvdel, da der ikke kom yderligere stimuli finanspolitisk, og da der ikke var nogen ændring i politikken med kvantitative lempelser fra den amerikanske centralbank.

Strategiens afkast

Jul11,3%
Aug
-2,39%
Sep
17,9% 
Siden starten af partnerskabet med Saxo Bank (februar 2015)
225,9%

Afkastet er inklusive transaktionsomkostninger, men eksklusive servicegebyr og resultatbetinget honorar.

Positioner med det bedste afkast

  • Sølv: Der blev åbnet lange positioner på baggrund af den øgede pengeforsyning, det økonomiske opsving ført an af kinesisk forbrug på metalkrævende infrastruktur samt mulige miljøinitiativer, hvor der skal anvendes sølv, fra den kommende demokratiske regering i USA. Da stigningen i sølvkursen blev usædvanligt høj på baggrund af frådende spekulation, blev der realiseret gevinster fra både lange og korte positioner i denne kontrakt.

  • NAS 100: Forvalteren navigerede på fordelagtig vis gennem en volatil september-korrektion, der fulgte efter store stigninger i august på baggrund af en positiv regnskabssæson, og som blev overophedet af optionshandel hos detailinvestorer og Softbank. Det var et teknisk spil på et marked, der var hårdt spændt for.

  • EUR/USD: Forvalteren udnyttede den amerikanske dollars tenderende svaghed, som var sammenfaldende med positive udviklinger for euroen efter godkendelsen af den europæiske genopretningsfond.

Positioner med det dårligste afkast

  • SPX 500: Nogle få korte positioner blev åbnet for tidligt i august med forventningen om en korrektion, som ikke skete før sent i september, hvilket afkastet led under.

    Forvalterens mål har været at navigere i førnævnte tendenser og fænomener, hvilket lykkedes fint i 3. kvartal 2020. Strategien drog primært nytte af handel på det volatile sølv- og Nasdaq 100-marked med både lange og korte positioner. Strategien lukrerede også på at følge de makroøkonomiske udskiftninger af USD. August måned var mere udfordrende, da udbredt spekulation gjorde det svært at time markederne, lige som forholdet mellem risiko og afkast ved at tage positioner var udfordrende. I sidste ende viste forvalterens beslutning om at vente på korrektionen af de forhøjede kurser frem for at følge hysteriet på markedet sig at være den rigtige, hvilket  også gav gevinst i september.

Forventninger

De næste måneder bliver begivenhedsrige med valget i USA, Brexit-forhandlinger og ikke mindst indvirkningerne fra det fortsatte forløb af COVID-19 epidemien med stigende smittetal i anden bølge og sundhedsvidenskabelige fremskridt, der kan ændre epidemiens omfang. Markederne kan blive kraftigt påvirket af disse begivenheder. Økonomisk og finansielt er der samspil mellem regeringernes finans- og pengepolitiske stimuli, mens der er en skarp differentiering mellem virksomheder, der ikke klarer sig godt i dette miljø, eller som trives, hvis de er afhængige af digitalisering af handelstendenser. 

Selvom der ikke er nogen sikkerhed for, hvor markederne ender i år, er forvalteren stadig opportunistisk og vil fortsætte med at drage fordel af den volatilitet, der opstår som følge af disse begivenheder, samt udnytte markedstendenser.  

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.