Macro FX Trading – Kommentar til 2. kvartal 2021

Macro FX Trading – Kommentar til 2. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenterValutaspot
AktivklasserValuta
Investeringsstil-9,42 % (efter alle omkostninger)
Afkast for kvartalet-9.42% (net of all fees)
Volatilitet omregnet til årsrate19,9 %
Gennemsnitligt antal handler pr. uge
 13

Markedsoversigt

2. kvartal var generelt domineret af Federal Reserves respons på de stigende inflationstal og frygten for en negativ pengemarkedsrente samt af centralbankens efterfølgende forhøjelse af renten på kortfristede lån (reverse repo-transaktioner), som indikerer renteforhøjelser tidligere end forventet.  

De amerikanske rentekurver fladede kraftigt ud (de korte renter steg i forhold til de lange renter), hvilket medførte stor efterspørgsel efter USD, selv om markedsrenten overalt i verden også indprisede renteforhøjelser tidligere end forventet til støtte for den styrkede USD.

Rentekurverne i AUD, NZD, GBP, CAD førte an, hvad angår renteforhøjelser, mens EUR, CHF og JPY reagerede i mindre omfang.  Metaller fik store hug, både industri- og ædelmetaller, sammen med rentefølsomme aktier på grundlag af fladere kurver.  

Strategiens afkast (efter transaktionsomkostninger, men før servicegebyrer og resultatbetingede honorarer)

Apr-6,5%
Maj-1,1%
Juni-2,1% 
Siden oprettelsen (februar 2015)183,3%

Strategien gav et tab på 9,42 % i 2. kvartal. Ved kvartalets begyndelse tabte lange positioner i GBP en stor del af marts måneds stigninger og faldt dermed, inden de vendte tilbage til normaltilstanden i de efterfølgende måneder.  Også USD faldt kraftigt i april både mod JPY og EUR. Det skyldtes, at de amerikanske renter faldt efter meget høje niveauer hen imod udgangen af marts med en negativ påvirkning af lange positioner i USD til følge.  CAD steg, efter at Bank of Canada indikerede en fremskyndelse af renteforhøjelser på baggrund af forbedrede udsigter. 

 

Positioner med det bedste afkast

EUR/USD2,03%
AUD/CAD
0,4%
USD/CAD
0,12%

Positioner med det laveste afkast

USD/JPY -2,37%
AUD/USD
 -2,32% 
EUR/GBP
 -2,01%
GBP/USD
 -1,48%
USD/NOK
 -0,61%

Forventninger

Federal Reserves skift til en hårdere kurs i juni gav fortsat genlyd på alle markeder. Baggrunden var, at de korte renter fortsatte med at stige efter tidligere at have indpriset, at centralbanken ville forblive "efter kurven" og dermed lade inflationen få frit spil og USD falde, mens de korte renter nu indpriser, at Federal Reserve er langt "foran kurven". Der er dermed fare for en afsporing af det globale opsving med divergerende tiltag fra andre centralbankers side (høge i RBA og RBNZ, duer i ECB og BoE).  

Til gengæld dykkede de lange amerikanske renter efter rekordniveauerne i marts med mere end 50bp til 1,25 % for den 10-årige amerikanske statsobligation som reaktion på Federal Reserves skarpe kurs, et spekulativt obligationsmarked, frygt for svækkelse i Kina, en opbremsning i de økonomiske nøgletal fra G10-landene og senest spredningen af COVID-19-virussets deltavariant samt den økonomiske indvirkning.

Usikkerheden er ikke blevet mindre af, at OPEC+-landene ikke har kunnet nå til enighed om kommende produktionsudvidelser, da De Forenede Arabiske Emirater stiller en gunstigere aftale i udsigt. Dette betød til at begynde med nye rekordniveauer for prisen på Brent- og WTI-olie, inden prisen igen faldt. Strategiforvalteren følger nøje resultatet og de efterfølgende bevægelser i olieprisen samt disses indvirkning på kurverne for de nominelle renter og realrenterne, reflationshandler og de relevante valutaer. 

Fremadrettet vil de økonomiske nøgletal være afgørende foruden ændringer i dynamikken på de amerikanske pengemarked (Treasury General Account, REPO), omfanget af kommende finanspolitiske stimuli og tilsvarende gældsudstedelser i USA og Europa, samt det tyske forbundsdagsvalg i september. Deltavarianten er på de politiske beslutningstageres radar. Centralbankerne forventes at vælge forskellige retninger, mens de generelle finansielle markeder fortsat vil tage retning efter ændringer i likviditetssituationen og rentekurvernes form. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.