Brown Advisory Ethical Selection (USD) – Kommentarer til 2. kvartal 2021

Brown Advisory Ethical Selection (USD) – Kommentarer til 2. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

AktivklasserAmerikanske aktier
Handlede instrumenterAktier
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG)
Afkast for kvartalet9,0 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelsen)23,3 %

Markedsoversigt

Trods skærpede nedlukningstiltag og en vaccineudrulning, som forløber langsommere end forventet mange steder i verden, er USA begyndt at se tegn på normalisering. Faktisk oversteg rejseaktiviteten i amerikanske lufthavne i juli niveauerne før pandemien. I restaurationsbranchen stiger aktiviteten for alvor, men forsyningskæderne har stadig problemer. I skoler og virksomheder indføres der i stigende grad normale forhold. Der er stadig et stykke vej, men optimismen breder sig tydeligvis. 

I økonomisk henseende sluttede Russell 3000-indekset kvartalet på rekordhøje niveauer. Bortset fra et lille negativt afkast i forsyningssektoren opnåede alle undersektorer positive afkast i 2. kvartal, med de største stigninger i sektorerne energi, ejendomme, informationsteknologi og kommunikation. 

I porteføljens udvælgelsesproces tilstræber Brown Advisory Ethical Selection-teamet ("teamet") at skabe konsistens og lav trackingfejl i forhold til Russell 3000-indekset og derved isolere den positive afkastudvikling i forhold til benchmark gennem en aktieudvælgelsesproces baseret på fundamental- og bottom-up-analyse. Teamet tilstræber at begrænse sektor- og faktorvariationen i forhold til markedet og samtidig maksimere det særegne stigningspotentiale. Teamet forventer derfor ingen divergens af betydning mellem sektorvægtene i henholdsvis porteføljen og benchmarkindekset. Porteføljens ESG-karakteristika bevirker dog en naturlig hældning væk fra kulbrinteproducerende og -forbrugende selskaber, typisk i energi- og forsyningssektoren.

 

Porteføljeudvikling (efter omkostninger)

Apr5,2 %
Maj0,64 %
Juni2,93 %
Since Inception (March 2019)66,6 %

Porteføljen leverede et afkast på 9,0 % (efter omkostninger) i 2. kvartal mod benchmarkindeksets, Russell 3000® Index, afkast på 8,24 %. 

Styrken inden for sundhed og finans blev opvejet af en moderat udvikling i de fleste andre undersektorer og en vis afmatning inden for industri. Afmatningen skyldtes især to aktier: United Rentals og Canadian National Railway. United Rentals gik tilbage efter en positiv udvikling i 1. kvartal, hvor investorerne så et potentiale for en større efterspørgselsfremgang som følge af præsident Bidens infrastrukturplan. Canadian National gik efter en handel i kvartalet, som nogle anser for dyr, mens andre mener, at det som følge af reguleringspres er tvivlsomt, om den vil blive indgået.

 

De 10 største porteføljebeholdninger (pr. 30/06/2021)
42,3 % af den samlede portefølje

De 10 største aktiepositionerVægt (%)
Alphabet Inc. Klasse A5,90
Amazon.com, Inc.4,60
Marvell Technology Group Ltd.4,60
Microsoft Corporation4,60
KKR & Co. Inc.4,30
Charles Schwab Corporation3,90
Visa Inc. Klasse A3,80
Sherwin-Williams Company3,70
American Tower Corporation3,50
Zoetis, Inc. Klasse A3,40

Positioner med det bedste afkast

 • Alphabet opnåede et positivt 1. kvartal med en solid vækst i indtægter fra søgninger og YouTube-reklamer. Selskabet profiterer af den kommercielle aktivitets skift til onlinemedier med store reklamebudgetter til følge. Aktien steg 18,4 % i kvartalet
 • KKR opnåede et uventet solidt kvartal, der var det første fulde kvartal med Global Atlantic. Selskabet afholdt en investordag, der pegede mod fortsat stærk vækst i fundraising, stigning i indre værdi og gebyrrelateret indtjening. Aktien steg 21,5 % i kvartalet.
 • Marvell Technology opnåede et uventet solidt kvartal, hvor især lagringssegmentet klarede sig godt. Aktien steg 19,2 % i kvartalet.  
 • Charles River eksekverer fortsat på et meget højt niveau som førende præklinisk kontraktforskningsorganisation (CRO), der understøtter hundredvis af kapitalstærke biotekvirksomheder. Strategiske fusioner og opkøb inden for de spændende højvækstområder celle- og genterapi fortsatte i kvartalet, og investorerne har stadig større tillid til denne næste vækstfase. Aktien steg 27,6 % i kvartalet.
 • Microsoft fik et solidt 2. kvartal med en uventet stor omsætning, der trak estimaterne for den resterende del af året op. Aktien steg 15,1 % i kvartalet.

Positioner med det laveste afkast

 • Bright Horizons skuffede i kvartalet, da der stadig er usikkerhed om både timingen og den fremtidige udnyttelse  af kerneforretningen.  Teamet vurderer, at der er potentiale for solide risikojusterede afkast på disse niveauer, forudsat at verden begynder at vende tilbage til mere stabile mønstre som før pandemien. Aktien faldt 14,2 % i kvartalet.
 • Canadian National Railway skuffede i kvartalet efter et bud på Kansas City Southern, der lå over et tidligere bud fra Canadian Pacific Railway. Myndighedernes godkendelse af handlen vil blive et "overhang" på kort sigt. Aktien faldt 8,7 % i kvartalet.
 • To af WEX's kerneforretninger, rejsetjenester og selvvalgte sundhedsydelser er fortsat negativt påvirket af nedlukninger og usikkerhed som følge af pandemien. Aktien faldt 7,3 % i kvartalet.
 • United Rentals levede ikke helt op til forventningerne i kvartalet, da aktien gik tilbage efter den solide udvikling i 1. kvartal. Aktien faldt 3,1 % i kvartalet.
 • Disney aktien udviklede sig negativt som følge af fortsat usikkerhed om den økonomiske genåbning samt skuffende væksttal for antal abonnenter af Disney Plus. Aktien faldt 4,7 % i kvartalet.

Porteføljeændringer 

 • Vi optog ingen nye aktier og skilte os ikke af med nogen aktier i porteføljen i 2. kvartal. 

Forventninger 

For markedsdeltagerne var 2020 et dramatisk år, som lagde op til store forandringer i 2021 og årene derefter inden for mange aspekter af både menneskers og virksomheders livsforløb. Den hastighed, tingene udvikler sig i, gør det endnu vanskeligere at forudsige fremtiden.  Brown Advisorys team forsøger ikke at komme med brede forudsigelser for markederne og forvalter ikke porteføljerne ud fra en top-down-tilgang.  Tværtimod har Brown Advisory Ethical Selections analyseteam fokus på det, teamet vurderer, det kan styre: udføre grundige analyser af fundamentale forhold og ESG-forhold, skabe solid kommunikation inden for Brown Advisory Ethical Selections investeringsteam samt forvalte porteføljen med en lang investeringshorisont.   Markedet er præget af uro, men teamet arbejder fortsat på grundlag af individuelle selskabsanalyser og porteføljer opbygget ud fra en bottom-up-tilgang. 

Teamet er tilfreds med porteføljens udvikling i et meget udfordrende marked og har fortsat tiltro til processen, som har været en kilde til positive afkast i forhold til benchmark på langt sigt. Teamet vurderer, at dets meget grundige analyse af selskaber ud fra en bottom-up-tilgang, tilpasning af investeringer på baggrund af ESG-forhold og en gennemtænkt porteføljesammensætning vil medføre en særdeles positiv afkastudvikling i forhold til benchmark på langt sigt.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.