Saxo Stronghold EUR – Kommentarer til 2. kvartal 2020

Saxo Stronghold EUR – Kommentarer til 2. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
ETF'er
AktivklasserGlobale aktier, obligationer og
InvesteringsstilKvantitativ porteføljeforvaltning
Afkast for kvartalet-0,30 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden 
5,12 %

Markedsoversigt

De første to kvartaler af 2020 vil af forskellige årsager gå over i historien. 1. kvartal oplevede hidtil uset volatilitet, og verdens største og mest likvide statsobligationsmarked, det amerikanske statsobligationsmarked, stoppede med at være velfungerende, hvilket resulterede i et af de største centralbankindgreb nogensinde. I slutningen af 1. kvartal var markederne vendt efter dramatiske nedlukninger for at bremse COVID-19-pandemien og historisk stimuli fra centralbanker og regering. Men der var stadig fremherskende usikkerhed, og meget få i investeringsverden havde forudset, hvad der ville ske i 2. kvartal.

Globale aktier havde deres bedste kvartal siden 1998, og amerikanske teknologiaktier førte an i opsvinget, mens valuta- og obligationsmarkeder stabiliserede sig med usædvanligt lave volatilitetsniveauer. De lave renter globalt kombineret med massiv regeringsstimuli styrkede investorers tillid til aktier som den mindst dårlige investeringsmulighed sammen med guld, idet investorer tydeligvis gør porteføljer klar til fremtidig inflation og meget lave udbytter på statsobligationer og krediter.

Stronghold ser tilbage i tiden, når den aktuelle markedsvolatilitet og korrelationer mellem de forskellige porteføljeinstrumenter vurderes. Det volatile 1. kvartal gør porteføljen varsom med at påtage sig megen risiko. Derfor øgede strategien kun dens eksponering for aktier ganske lidt på trods af, at den finder muligheder i mange af de aktierelaterede ETF'er i dens investeringsunivers. Fra 30. juni 2020 har modellen kun øget aktieeksponeringen til 8 % og bevarer generelt en meget defensiv allokering på vej ind i 3. kvartal. I forhold til standardmodeller for aktivallokering betyder det, at porteføljen højst sandsynligt vil klare sig bedre i et negativt og volatilt miljø i 3. kvartal og sandsynligvis vil klare sig værre, hvis investorer er villige til at byde aktier endnu mere op. 

De største risici for markedet er den aktuelle genopblussen af COVID-19-tilfælde i USA, som kan have indvirkning på menneskelig adfærd og økonomisk aktivitet i sommermånederne. De ti største aktier i S&P 500 Index har også set deres kombinerede markedsværdi stige til 31 % af indekset, hvilket er den største aktiemarkedskoncentration nogensinde. Selvom det hele ser rimeligt roligt ud på overfladen, lurer skrøbelighed og turbulens lige under overfladen, og markedet kan let lide et voldsomt tilbageslag. VIX Index er fortsat højt på 28, hvilket betyder, at optionsmarkedet stadig forventer 50 % mere volatilitet end det langsigtede gennemsnit.

 

Porteføljeudvikling

April
0,18 %
Maj
-0,03 %
Juni-0,40 %
Andet kvartal 2020 - i alt-0,30 %
Oprettelse (01.07.2017)
 -0,8 %

(Afkast er efter alle omkostninger)

  • Den position, der klarede sig bedst i dette kvartal, var eksponeringen for guld, der bidrog med +0,1 procentpoint. 

  • Eksponeringen for globale aktier var kvartalets dårligst præsterende position. Positionen blev initialiseret i begyndelsen af juni, og bidraget til det kvartalsmæssige udbytte har været -0,2 procentpoint.

Porteføljeændringer

Den hovedsagelige ændring i porteføljen i løbet af kvartalet er en flytning fra 1-3 årige statsobligationer til en kombination af 0-1 årige statsobligationer og aktier fra udviklede markeder. Fra et risikoperspektiv tillod reduceringen i løbetid for statsobligationer (og dermed lavere risiko) en eksponering for aktier inden for strategiens risikobegrænsninger.

Porteføljevægte (%)

AktivklasseAktivunderklassePr. 31.03.2020Pr. 29-06-2020
AlternativeGlobal Properties
Listed Private Equity 1.9 0.0
Physical Gold
0,0
0,0
5,9
0,0
0,0
1,4
KreditEM Bonds (USD)*
Global Corp Bonds*
Euro High Yield Bonds
Euro Covered Bonds
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
AktierDM Equities*
DM Momentum
DM Minimum Volatility
EM Equities
Europe Small Cap
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
StatsobligationerEuro Govt Bonds 0-1Y
Euro Govt Bonds 1-3Y
Global Infl-linked Bonds*
Global Govt Bonds 7-10Y*
19,3
61,3
0,0
12,7
56,7
20,0
0,0
12,8
Kontante midler 0,80,7

*Valutaafdækket til EUR 

Forventninger

I den sidste uge af juni 2020 viste New York Fed’s Weekly Economic Index (en realtidstracker for amerikansk økonomi), at økonomien var nede med 7,4 % år-til-år - en drastisk bedring fra bunden i slutningen af april, hvor den amerikanske økonomi blev vurderet til at være nede med 11,5 %. Opsvingets stejlhed er den fremherskende fortælling på finansmarkederne og den primære drivkraft for aktier. 

Økonomer forventer, at den globale økonomiske vækst faldermed 3,7 % i 2020 og derefter kommer igen med 5 % i 2021. S&P 500 udbyttefutures (en finansiel kontrakt, der prissætter fremtidige udbytter) er knap så lyserøde og forudsiger, at udbytter vil falde 7 % dette år og 9 % i 2021, før der kommer et langsomt opsving, men stadig 12 % lavere i 2025 i forhold til nuværende niveauer. Dette er en væsentlig afvigelse fra det positive aktiemarked. Kurven for udbyttefutures afspejler usikkerheden over COVID-19, chok i forsyningskæden, handelskrigen mellem USA og Kina, forhøjede gældsniveauer osv. Vores eneste forklaring på de nuværende aktieværdiansættelser og det gode 2. kvartal er, at investorer er villige til at acceptere et lavere fremtidigt afkast.

I det favorable scenarie ville Stronghold have deltaget i det stærke aktieopsving i 2. kvartal. Men den øgede markedsvolatilitet tvang strategien til at reducere porteføljerisikoen - på grund af strategiens opbygning - idet det forventede risikoniveau i porteføljen oversteg strategiens målniveau. Det betyder, at porteføljen er godt forberedt på en potentiel volatil sommer med 2. kvartals indtjening, der kan ændre opsvingsfortællingen, men også risiciene fra en anden bølge af COVID-19 i USA og potentielle forsyningsafbrydelser, idet mange nye vækstmarkedslande er under massivt pres fra pandemien.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.