Saxo Morningstar Moat-porteføljen – Kommentar til 2. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på kvalitet og værdi 
Kvartalsvist afkast+27,6 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)23 %

Markedsoversigt

For mange lever 2020 så sandelig op til sit omdømme som et år, vi helst vil glemme - både med hensyn til sundhed og rigdom – på trods af væsentlige tegn på forbedring i andet kvartal. Vi har i sandhed oplevet to af de mere ekstraordinære perioder, som en investor kan stå overfor:

  • Første kvartal oplevede vi rekordstore fald, og aktiemarkederne havde det værste kvartal siden ”the Great Depression” i 1933.

  • Andet kvartal oplevede et af de hurtigste markedsopsving siden 1983 til trods for, at dette dæmpedes i juni, hvor frygten for en anden smittebølge voksede.  

For de fleste investorer var nettoresultatet negativt år-til-dato. Men besynderligt nok er dette ikke forskelligt fra, hvad man kan forvente af en typisk 6-måneders periode. 

Teknologi og aktier fra 'nye økonomier' fortsatte med at klare sig bedst idet de trivedes under de nye ”arbejde hjemme-betingelserne”.  Dette står i kontrast til nogen veletablerede virksomheder, hvis aktier havde det svært på trods af, at de i årtier havde givet investorer positive afkast og dividender. Udsvinget i resultater – der kom til udtryk i vækst- og valueaktier - har strakt sig til ekstreme yderligheder, hvilket vi mener tilbyder en kontrær mulighed. 

Obligationsmarkeder har også bevæget sig markant, og likviditet bevæger sig nu frit. For eksempel oplevede de mere risikofyldte obligationsmarkeder stærke resultater – som det kan forventes med et så hurtigt markedsopsving.  Faktisk er erhvervsobligationsrenter nu tilbage mod de rekordlave niveauer i slutningen af 2019, særligt blandt højere vurderet udstedelser, hvilket syntes uudgrundeligt blot for et par måneder siden.

 

Porteføljeudvikling

Andet kvartal 2020
+27,6 %
År til dato 2020
-15 %
201919,00 %
2018-10,60 %
201718,30 %
2016*20,20 %
2015Ikke relevant
Siden oprettelse*
28,40 %

*Oprettelse: (10.07.2016)
Resultater er efter alle gebyrer og transaktionsomkostninger.

Bedst præsterende positioner

  • Tenneco's emissionregulerende produkter til køretøjer lever op til stadig strengere lovgivning om luftkvalitet, optimerer motorydelsen, forbedrer brændstoføkonomien og justerer motorlyden akustisk, så den passer til køretøjets profil. I 1. kvartal klarede Tennecos organiske indtjeningsfald sig bedre end 24 % faldet i global produktion af lette køretøjer med imponerende 12 procentpoint. Dette resultat hjalp aktien med at klare sig godt i 2. kvartal. Positionen fastholdes ind i 3. kvartal.

  • Core Laboratories er et olieservicesselskab, der hjælper olie- og gasselskaber med bedre at forstå, hvordan de kan forbedre produktionsniveauer og økonomi med borekerne- og tankanalyser. MIM mener, at Core Laboratories er et oliefeltsserviceselskab af højeste kvalitet og øgede midt i branchens fald i 1. kvartal af 2020  aktiens kursmåltil USD 44 (fra 41), mens alle andre navne blev reduceret. Positionen fastholdes ind i 3. kvartal, men trimmes i takt med at gevinster er blevet realiseret.

  • Adient er branchens førende virksomhed indenfor sæder til køretøjer med omkring 45 % andel i verdens største bilmarked, Kina, og omkring 33 % globalt.. Adient kom med et godt finansmæssigt 2. kvartal af 2020 i betragtning af Covid-19-relaterede EBITDA-modvinde på omkring USD 100 millioner med justerede, resultater pr. aktie på USD 0,62, en fordobling fra det forrige års kvartal. Fra maj hævede MIM kursmålet til USD 54 baseret på bedre resultater for hele året for regnskabsåret 2020 end vi tidligere havde forventet. Positionen fastholdes ind i 3. kvartal.

Dårligst præsterende positioner

Dette kvartal havde kun to positioner, der bidrog negativt:

  • Millicom tilbyder trådløse og fastnet telekomtjenester primært på små, mindre overfyldte markeder eller i mindre udviklede lande, primært i Latinamerika.. Millicom tegnede et dunkelt billede af indvirkningen af Covid-19, da de igen indberettede mere afdæmpede driftsresultater, der negativt påvirkede aktiens kurs i løbet af de seneste måneder. På trods af dette fastholdes positionen ind i 3. kvartal, og dens vægtning øges i betragtning af, at den er prissat billigt på markedet til USD 26 per aktie (slut juni) sammenlignet med MIMs kursmål på USD 64.

  • Biogen lever dissemineret sklerose-lægemidlet Avonex og Idecs cancerlægemiddel Rituxan. Biogen har været fanget i en tvist med Mulan i forbindelse med en strid om patent på Tecfidera. Den seneste afgørelse går imod Biogen, hvilket resulterede i at aktiekursen faldt. Imidlertid handles aktien bemærkelsesværdigt lavere end MIMs kursmål, hvilket indikerer  en potentiel stigning i aktiekursen. Positionen fastholdes ind i 3. kvartal, og dens vægtning øges.

Forventninger

I takt med at risikoen for en anden bølge af coronavirussmitte stiger, sættes der spørgsmålstegn ved gyldigheden af det generelle markedsopsving. Der er uden tvivl højere usikkerhed end nogen anden periode siden Anden Verdenskrig. For eksempel har vi tydelige efterspørgselschok at kæmpe med herunder alt fra lavere husholdningsforbrug til en mangel på erhvervsinvesteringer. Vi har også forsyningskædeproblemer, der alle vil blive forværret, hvis vi oplever endnu en kraftig stigning i coronavirustilfælde.

Når vi ser fremad, er det bedst at indse tre ting: flokadfærd, indvirkning af politisk reaktion og muligheden for at købe til lave kurser. Andet kvartals opsving fremhævede den evigt vigtige balance mellem afkast og risikostyring, med en gentagelse af hvorfor en investor kan klare sig godt ved at forholde sig roligt i store markedsudsving og på smart vis sprede sine investeringer  til attraktivt prissatte aktiver.  

Morningstar Investment Management opfordrer investorer til at fokusere på det, de kan kontrollere: spare mere op, gennemgå deres finansielle mål og  fokusere på langsigtede investeringsmål. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.