Macro FX Trading – Kommentar til 2. kvartal 2020

Macro FX Trading – Kommentar til 2. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Valutaspot
AktivklasserValuta
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), makroanalyse
Kvartalsvis afkast-7,5 % efter transaktionsomkostninger, men før eventuelt servicegebyr og resultatbetinget honorar
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate20 %
Gennemsnitligt antal handler pr. uge13 (siden oprettelse)

Markedsoversigt

2. kvartal 2020 så vi et aggressivt og vedvarende opsving på risikomarkeder herunder stats- og erhvervsobligationer, aktier, valutaer, ædelmetaller, industrimetaller og olie blot for at nævne et par stykker, der hjalp opsvinget fra marts' lavpunkt.  

Indvirkningen af virussens kulmination viste sig selektivt og i varierende grad på tværs af kloden. Lande i Nordeuropa, Skandinavien og Australasien var de første til at følge Asien ud af lockdown, mens Storbritannien haltede bagefter. 

USA oplever i øjeblikket en rotation fra nordlige til sydlige stater, hvor spredningen af virussen forårsager, at nogen genåbninger af økonomien ophører eller omstødes. Flere forskellige nye vækstmarkeder har stadig høje smittetal, hvilket forårsager nedlukninger. 

Gevinsterne fra risikoaktiver kom frem på baggrund af meget aggressive og kontinuerlige finans- og pengepolitiske reaktioner fra regeringer og centralbanker verden over. Både likvide og højtforrentede kreditmarkeder fortsatte med at bløde op, og manglen på USD i det globale system blev lindret, hvilket gjorde det muligt for aktier at stige hurtigt ført an af tech markeder, der reagerede på centralbankhandlinger. 

Markedsopsvinget fandt sted på trods af udbredte negative overvejelser herunder underliggende økonomisk svaghed, geopolitisk spænding, sociale uroligheder og usikkerhed omkring det amerikanske valg. Der var et aggressivt olieopsving efter reducering på forsyningssiden, hvilket biddrog  til en positiv feedbacksløjfe med lavere USD og højere risiko.  Råvarevalutaerne NOK, AUD, CAD skubbede valutabevægelsen op, og CHF, EUR og GBP noterede stigninger, mens JPY bevægede sig sidelæns uden nogen form for reaktion på nyheder eller begivenheder. På nye vækstmarkeder bevægede CNH sig også sidelæns, og andre nye vækstmarkeder steg en smule i forhold til marts' lavpunkt, men stadig langt fra tidligere niveauer.

 

Porteføljeudvikling

April-1,9 %
Maj 
-2,2 %
Juni
-3,3 % 
Siden oprettelse (05.02.2015)
160 %

(Afkastet er efter transaktionsomkostninger, men før servicegebyr og resultatbetinget honorar).

Strategien havde et tab på 7,5 % i 2. kvartal spredt ud over en række forskellige valutakryds, heriblandt tab på GBP/CHF, som fulgte på tidligere gevinster på GBP/USD. 

Forventninger

Stemningen på risikomarkeder er i øjeblikket at handle på nyheder og aktivitet vedrørende likviditet ydet af regeringer og centralbanker som reaktion på Covid-19. Dette betyder, at markedet gennemgår nuværende svagheder i den globale realøkonomi med forhøjet arbejdsløshed og fremtidig usikkerhed. Yderligere vil politiske reaktioner blive påvirket af, i hvilket omfang økonomier kan åbne op og forblive åbne, og af hvordan forbrugere og regeringer har det med virussens spredning og alvor. 

Efter en pause i udvidelsen af den amerikanske centralbanks balance (delvist på grund af reduceret krav om FX-swaplinjer) vil strategiforvalteren holde skarpt øje med dens bane i takt med, at flere FED QE-programmer kommer i spil. Fremtidige muligheder inkluderer øget kontrol med prognose og afkastkurve. Opmærksomheden rettes også mod, hvordan det amerikanske finansministerium vælger at bruge den meget store kontantsaldo, det har skabt (ca. USD 1,7 billion) langt over målet på 800 milliarder. 

Valutabevægelser på udviklede markeder har for nyligt været snævert koncentreret om USD-resultater, der stiger og falder i henhold til retningen for risikoaktiver.

For en potentielt bredere række bevægelser er udviklingen omkring ECB QE og Den Europæiske Genoprettelsesfond væsentligt.  Derudover er Brexit-forhandlinger i Storbritannien tilbage i søgelyset, og manglen på udvikling presser GBP ned i betragtning af landets dobbelte handels- og budgetunderskud samt langsom fremkomst fra nedlukningen. 

Råvarevalutaer ser ud til fortsat at blive drevet af bevægelser i risikoaktiver, olie, metaller og breakeven-rater for inflation blandt andre makroindikatorer. Andre risici er geopolitiske forhold herunder usikkerhederne omkring udfaldet af det amerikanske valg, som vil blive belyst, når nærmer os november. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.