Brown Advisory Ethical Selection – Kommentar til 2. kvartal 2020

Brown Advisory Ethical Selection – Kommentar til 2. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserAmerikanske aktier
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på etiske, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG)
Kvartalsvist afkast+21.3 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)
28 %

Markedsoversigt

Markederne rettede sig igen dette kvartal – denne gang med en historisk stærk, pludselig kursstigning. 

I takt med at forår blev til sommer, steg investor- og forbrugerstemningen. Der var ikke mangel på nye informationer – alt fra den massive finanspolitiske stimulus i USA til en ny bølge af Covid-19 indlæggelser. Det kaos, der toppede i USA i slutningen af det første kvartal, nåede endnu højere op med baggrund i verdensomspændende demonstrationer blandt borgere, der krævede raceretfærdighed i USA. 

Før vi beskriver den kvartalsmæssige aktivitet, skal vi anerkende, hvor ydmyge vi føler os mht. de omstændigheder og begivenheder, der går langt ud over aktiekurser. Den aktuelle globale Covid-19 nødsituation er muligvis den første gang, mange i vores samfund erkender den realitet, at vil alle står sammen om dette, da vi alle er blevet berørt af sundhedskrisen eller den økonomiske krise, der er opstået fra den. Vores teams perspektiv er, at klimaforandringer er en tidligere manifestering af lignende udfordringer, idet vi længe har set sammenhænge mellem klimaforandring, sundhed og økonomisk skævhed. Covid-19 har sat dette i skarpt relief, men udtrykkeligt at forbinde prikkerne mellem klima, sundhed og racisme er noget, som nogen af os blot er ved at lære.

Ligesom klimaforandring ser vi ikke racelighed som et punkt på den politiske dagsorden. Drevet af data taler statistikker som disse for sig selv: sorte udgør 13 % af den amerikanske befolkning, men står for 23 % af Covid-relaterede dødsfald, det er også 2,5 gange mere sandsynligt, at sorte dør af politivold og 3 gange mere sandsynligt, at de dør af luftforurening end hvide.  Vi anerkender disse som risici for vores investeringer og så sandelig for vores sociale struktur. Vi har altid taget miljømæssige og sociale risici i betragtning inden for den samme, mangeårige analyseproces og indser, at vi skal gøre mere og lære, hvorfor ikke kun klimarobusthed, men også antiracisme, er godt for forretningen. Vores samarbejdsmæssige analyseproces, der omfatter grundlæggende og fundamental analyse samt ESG-teams, har allerede hjulpet os med at lære af førende eksperter inden for etik, antitrust, arbejdsmarkedsforhold, klima, sundhed, lighed og andre komplekse, indbyrdes sammenhængende emner. Vi forventer, at denne proces med at lytte og lære vil fortsætte med at være en værdifuld kilde til indsigt for os som aktive investorer.

For kvartalet generelt viste alle markedets væsentlige undersektorer positive afkastefter et svagt første kvartal. Et tegn på at investorstemningen gradvist bliver positiv over for Covid-19's formodede langsigtede indvirkninger på økonomien. Bemærkelsesværdige sektorer som ikke klarede sig godt var forsyningsselskaber, forbrugsvarer og finansielle selskaber , hvor vi er undervægtige i de første to, hvilket hjalp resultatet. Andetsteds blev for store resultater i vores sundhedspleje- og industrinavne udlignet af vores mangel på energieksponering, hvor brændselspriser, der oplevede et opsving, førte til en hurtig stigning i sektoren.  

Kilder: https://covidtracking.com/race; https://www.pnas.org/content/116/34/16793.full; https://www.aafa.org/asthma-facts/

Porteføljeudvikling

Andet kvartal 2020
21.3 %
År til dato 2020
-1.26 %
2019*19,1 %
2018Ikke relevant
2017
Ikke relevant
2016
Ikke relevant
2015
Ikke relevant
Siden oprettelse*
 17.6 %

*Oprettelse: 10/3/2019

Positioner med det bedste afkast 

  • Amazon.com, Inc. var den største bidragsyder til resultatet i løbet af kvartalet.  Positionen blev trimmet for at administrere størrelsen. I betragtning af at virksomhedens forretningsområdeblev anset for at være essentielle under nedlukningen, som pandemien medførte, er det ikke nogen overraskelse, at både online og fysisk (Whole Foods) omsætning steg skarpt. Virksomhedens forudgående investeringer gav dens logistik og distributionsevner et væsentligt bedre fodfæste under den nylige krise, hvor udførelse blev udfordret. Selvom det efter vores mening var rimeligt sent i betragtning af de situationsbestemte krav, annoncerede virksomheden et tilsagn om at bruge USD 4 mia. på at holde arbejdere sikre, herunder personligt beskyttelsesudstyr og intern Covid-testning, højere lønninger og forbedrede tiltag til social afstand. Brown Advisory-teamet var aktive i løbet af kvartalet og engagerede sig direkte med virksomheden flere gange om flere forskellige af deres væsentligste ESG-risici, herunder yderligere offentliggørelser af tiltag om at holde medarbejdere sikre.  Blandt den stigende opmærksomhed på politibrutalitet i USA og etik i forbindelse med kunstig intelligens var Brown Advisory glade for at se Amazon forpligte sig til en etårig udsættelse af politiets brug af ansigtsgenkendelsesteknologi. Dette er et andet område, hvor Brown Advisory havde engageret virksomheden direkte samt branchefagfolk inden for etik i forbindelse med kunstig intelligens. 

  • Marvell Technology Group Ltd. rapporterede et stærkt første kvartal som var bedre end ventet og øgede både omsætning- og marginforventninger for året. Virksomheden klarer sig særdeles godt. Mens Marvells lagervirksomhed stadig er i nogen modvind, har stærk efterspørgsel i netværk og cloudcomputing i høj grad hjulpet.

  • Alphabet Inc. rapporterede indtjening for første kvartal i slutningen af april. Kvartalsresultater var bedre end investorerne frygtede, og mere vigtigt var, at tendenserne havde stabiliseret sig i april. Et svækket reklamemiljø påvirkede Alphabets Google Search-indtjening, der ved udgangen af marts var faldende på omkring 15%. YouTube blev også påvirket, men fortsatte med at vokse i løbet af hele 1. kvartal. Google Cloud oplevede fortsat stor efterspørgsel og bevarede sin fremgang med endnu et kvartal med >50 % år-til-år indtjeningsvækst. Google reklameindtjening blev ikke yderligere forværret i april, og Google Search er begyndt at se, at brugeradfærd vender tilbage til mere kommercielt rettede forespørgsler. Virksomheden forpligtede sig også til at administrere udgifterne i løbet af denne svære makroøkonomiske periode.

Dårligst præsterende positioner 

  • Washington Federal, Inc. trak ned i kvartalet, idet holdningen til kredit under den fortsatte usikkerhed om Covid-19 samt lavere rentesatser fortsatte med at have indflydelse på bankaktier.

  • Walt Disney aktier oplevede et mindre opsving i forhold til indekset, idet fortsat usikkerhed omkring Covid-19 og dens indvirkning på indtjening fra forlystelsesparker påvirkede aktier. Brown Advisory mener fortsat, at risk/reward er attraktiv, selv i dette stressede miljø, og der blev derfor initieret en ny position i virksomheden.

  • Assurant, Inc. oplevede et dæmpet opsving i forhold til resten af porteføljen, idet bekymringer over Covid-19 og den kommende katastrofesæson fik ledelsen til at være forsigtige omkring fremtidige forventninger.

Porteføljeændringer

I deres stræben efter stærke investeringsafkast samtidig med at der bevares en overensstemmelse med stærke ESG-værdier, udfører teamet, der driver Brown Advisory Ethical Selection-porteføljen, dybdegående forretnings- og finansanalyser samt egen ESG-analyse. 

Fem nye beholdninger blev føjet til porteføljen i løbet af kvartalet. Dynatrace Inc., Microsoft Corporation, NIKE Inc., Verisk Analytics Inc. og Walt Disney Company. 

Microsoft er en førende udvikler af software- og hardwaretjenester samt cloudcomputingplatforme og -infrastruktur. Virksomheden noterede endnu et ekstremt stærkt kvartal med over 60 % vækst i dens Cloud-forretning samt stigning i dets ældre Windows- og lokale tilbud. Microsoft har i løbet af årene gjort et fantastisk stykke arbejde med fokus på at løse kundernes problemer frem for at sælge servere og computere. Når kunder flytter deres tjenester til en Microsoft-hostet ”cloud”, reducerer mange deres CO2-fodspor pr. bruger med op til 90 %. Virksomheden har også fungeret som en CO2-neutral virksomhed siden 2012 efter indførelsen af et internt CO2-gebyr. 

Fire positioner blev fjernet i løbet af kvartalet. Amphenol Corporation, Bank of America Corporation, GCI Liberty Inc. og V.F. Corporation. 

Bank of America blev elimineret, da vi aktivt reducerede noget af vores eksponering for kreditfølsomme navne inden for finansielle ydelser. V.F. Corp. blev elimineret til fordel for NIKE, hvor vi har større tiltro til virksomhedens vækststrategi og brand.

Forventninger 

Afslutningsvis har resultatet været tilfredsstillende på dette udfordrende marked, og både Saxo og Brown Advisory tror fortsat på strategiens proces, der på langt sigt har drevet positive afkast. Både Saxo og Brown Advisory mener også, at den strenge bottom-up-sikkerhedsanalyse, ESG-justering af investeringer og gennemtænkt porteføljeopbygning drevet af Brown Advisory bør føre til betydningsfulde positive resultater på langt sigt. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.