Macro FX Trading – Kommentarer til 1. kvartal 2021

Macro FX Trading – Kommentarer til 1. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenterValutaspot
AktivklasserValuta
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), makroanalyse
Afkast for kvartalet4,83 % (efter alle omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate21,1 % 
Gennemsnitligt antal handler pr. uge
 13

Markedsoversigt

I første kvartal af 2021 har den nye Biden-administration haft fuld fart på med både vaccinationerne og en ny finanspolitisk COVID 19-hjælpepakke på USD 1,9 billioner, og disse to faktorer har tilsammen skubbet renterne på det amerikanske marked stejlt opad med næsten en fuld renteforhøjelse indregnet allerede i december 2022, flere end 7 forhøjelser inden udgangen af 2026, 10-årige nominelle statsobligationer på 1,76 % og 10-årige realrenter på -62, omkring 50 bps højere end de seneste lave udmeldinger. Det er på trods af, at den amerikanske centralbanks renteprognose er uændret frem til 2024, hvilket signalerer, at man ikke vil hæve renten forebyggende: det signalerer en bevægelse i USD til et højere niveau på bekostning af de lavtydende valutaer (JPY, CHF, EUR) og råvareblokken (AUD, CAD, NOK).

Strategiens afkast (efter transaktionsomkostninger, men før servicegebyr og resultatbetinget honorar)

Jan-3,42%
Feb
7,92%
Mar0,57%
Siden oprettelsen (februar 2015)
135,5%

Der var en regnskabsmæssig gevinst på 6,17 % i første kvartal 2021, og der var gevinst på EUR/GBP, GBP/USD, GBP/CHF og USD/JPY. Den stærkeste G10-valuta var GBP, da Storbritanniens vaccinationsprogram overhalede selv USA's, og da det europæiske vaccinationsprogram samtidig vaklede af en lang række forskellige årsager. I kombination med en relativt uskadelig afslutning på Brexit steg GBP stærkt i forhold til EUR og CHF, da der var udsigt til en hurtigere genåbning af økonomien i Storbritannien end andre steder.  

Olie og andre råvarer toppede i løbet af kvartalet, og der var regnskabsmæssige tab på EUR/USD, en position i NZD og mindre positioner i AUD, CAD og NOK, mens reflationshandlen vaklede oven på højere renter i USA og udsigten til vedvarende nedlukninger i blandt andet europæiske lande. 

Positioner med det bedste afkast

EUR/GBP 5,4%
USD/JPY
 2,3%
GBP/USD
 1,5%
GBP/CHF
0,6%
EUR/GBP
0,4%

Positioner med det dårligste afkast

NZD/USD -2,4%
EUR/USD
 -0,9%
AUD/USD
 -0,5%
USD/CAD
 -0,5%
USD/NOK
 -0,2%

Forventninger

Mens vi ser kapløbet mellem vaccineudrulninger og spredningen af COVID 19-varianter udspille sig på tværs af de globale økonomier, giver både markeder og politiske beslutningstagere udtryk for deres syn på den meget varierende hastighed, som genåbningerne sker med, hvilket afspejler sig i de økonomiske resultater. 

USA's infrastrukturplan, som debatteres i øjeblikket, bliver afgørende for omfanget af fremtidige finanspolitiske stimuli og den hele tiden mere markante profil med voksende nettogældsudstedelse. Den amerikanske centralbank understreger, at den venter på betydelige fremskridt og tålmodigt vil afvente resultater frem for udsigter som grundlag for den videre fastlæggelse af pengepolitikken.  Markedsrenter, realrenter og inflationsligevægt bliver altså det, der kommer til at vise vejen for USD i forhold til andre valutaer og aktiver, mens vi kaster os ud i nogle ivrigt imødesete måneder med meget stærke økonomiske data fra USA lige i hælene på en beskæftigelse og ISM-produktionsindeks, der overgik prognoserne. Vi er særligt opmærksomme på kurvens form, samt hvordan risikobetonede aktiver (aktier, olie, metaller) reagerer, med reflationshandlen og resultaterne fra råvarevalutaer i tankerne og med blandede markedskurser for politiske stramninger i blokken. 

I Europa er der udsigt til, at der kommer fart på vaccinationerne i andet kvartal, mens Den Europæiske Centralbank stadig taler for en lempelig tilgang og endda udfordrer obligationsmarkederne for at være på vagt, så tyske statsobligationer og andre statsobligationer i eurozonen er under nøje opsyn. Storbritannien er i gang med en gradvis genåbning efter at være nået langt med vaccinationerne, og britiske break-evens er forhøjede, og strategiforvalteren vil holde et vågent øje med den kvartårlige inflationsrapport, som kommer i maj, for at identificere eventuelle tegn på politiske stramninger.  

Nye vækstmarkeder er fremtrædende på den generelle risikoradar på grund af spredningen af virussen, langsomme fremskridt med vaccinationerne samt stigende geopolitiske spændinger.  

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.