Discretionary Trading – Kommentarer til 1. kvartal 2021

Discretionary Trading – Kommentarer til 1. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenterValutaspot og CFD'er
AktivklasserValuta, aktieindeks, råvarer, statsobligationer
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), volatilitet, opportunistisk 
Afkast for kvartalet2.25% (efter alle gebyrer)
Volatilitet i årligt afkast (siden oprettelse)35.2%
Gennemsnitligt antal handler pr. uge (siden oprettelse)
15

Markedsoversigt

Økonomisk opsving forstærket af finanspolitiske stimuli uden fortilfælde, fortsatte pengepolitiske lempelser og vellykkede vaccineudrulninger i nogle vigtige lande førte til endnu et kvartal med stigende aktiekurser, markante kurstigninger på forbrugsvarer og stejlt stigende obligationsrenter. Med udgangspunkt i frygt for inflation og underskud på statsfinanserne var rentebevægelserne nogle af de stejleste i det seneste årti, og de havde eftervirkninger i aktiesektorerne, hvor mere varighedsfølsomme store teknologivirksomheder led en korrektion på 12 % i februar-marts, før de vendte tilbage til deres høje niveauer. 

USD klarede sig godt, hvilket kan spores tilbage til rentestigninger og globalt konkurrencedygtige afkast på amerikanske obligationsporteføljer. Valutaafkast er også forbundet med timingen af vaccineudrulningen og epidemikontrol i første kvartal, hvor både USA og Storbritannien indtog førerpositionen, mens EU faldt bagud, hvilket medførte forskelle i hastigheden af de økonomiske opsving. På langt sigt er tendensen for USD efter pandemien dog stadig ved en skillevej. 

Den måske mest bemærkelsesværdige udvikling i første kvartal er den eksponentielle stigning i kryptovalutaer, hvis kurser fordobledes og giver anledning til spørgsmålet om, hvorvidt det er en boble, eller det er en nyt løsrevet investeringsalternativ.

Strategiens afkast (efter alle gebyrer)

Jan3,18%
Feb
-3,08%
Mar2,25%
Siden partnerskabet med Saxo Bank blev indledt (september 2015)
244,6%

Det blev et kvartal med flade afkast for strategien. Strategiforvalteren besluttede at skrue lidt ned for strategiens risikovillighed, hvilket desværre medførte, at man gik glip af nogle betydelige muligheder. Derudover navigerede strategiforvalteren med både lange og korte aktietræk, som bidrog til et positivt, men ellers noget flade afkast.

Positioner med det bedste afkast

  • DAX index lang. Kraftig stigning, der nød godt af skiftet mod globale cykliske aktier, og var gearet til et opsving inden for produktionen. Bidrog 2,5 % til strategiens afkast.

  • Navigering gennem bevægelserne i første kvartal med lange og korte positioner i SPX S&P 500 Index. Bidrog 1,5 % til strategiens afkast.

  • Korte positioner i NASDAQ 100 Index, der fangede nogle af bevægelserne under den volatile korrektionsperiode. Bidrog 1,5 % til strategiens afkast.

Positioner med det dårligste afkast

  • GBP USD lang position. Vanskelig eksekvering i tværstrømningerne af positivt momentum for GBP og en til dels overraskende genopblomstring for USD. Bidrog -1,5 % til strategiens afkast

  • Russell 2000 Index kort. Vedvarende skift på aktiemarkederne har siden november trukket resultaterne ned og ændret indeksets karakter. Indekset, som traditionelt er gearet til opsving hos amerikanske cykliske aktier, og hvor rentefølsomme finansaktier ellers vejer tungt, består nu i høj grad af højtflyvende teknologivirksomheder uden indtægt, som ikke er nemme at navigere med i det aktuelle miljø. Bidrog -1,5 % til strategiens afkast.

Forventninger

Strategiforvalteren mener, at strategien i nogen tid vil fortsætte inden for området med lav volatilitet. Betragtelig kapitalisering af afkast vil forekomme, når betydningsfulde handler identificeres og eksekveres behørigt. 

Der er potentiale for fortsatte stigninger i renter og obligationshandler, hvilket muligvis fører til endnu en korrektion inden for teknologivirksomheder, som der kan handles på. På den anden side har markederne muligvis overdrevet indvirkningen fra genåbningen og opsvinget, men det vedrører måske i højere grad andet halvår. 

På valutafronten venter strategiforvalteren på bæredygtige tendenser. Den nye ”normal” efter pandemien er fortsat meget usikker, og det er vanskeligt at have stor tiltro til noget bestemt scenarie. Eksekvering er fortsat afgørende for afkastet.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.