Brown Advisory Ethical Selection (USD) – Kommentarer til 1. kvartal 2021

Brown Advisory Ethical Selection (USD) – Kommentarer til 1. kvartal 2021

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

AktivklasserAmerikanske aktier
Handlede instrumenterAktier
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG)
Afkast for kvartalet6,18 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)24,4 % 

Markedsoversigt

2021 har indtil videre været et begivenhedsrigt år. Trods yderligere nedlukningstiltag og en langsommere vaccineudrulning end forventet mange steder i verden er USA ved at opnå momentum i vaccineudrulningen.  Forbrugerefterspørgslen på produkter, hvor efterspørgslen faldt under pandemien, er i bedring – restauranter, shopping og selv flyrejser. I marts meldte USA's Transportation Security Administration om det største antal rejsende via USA's lufthavne siden begyndelsen af den dødbringende pandemi. 

Biden offentliggjorde en længe ventet hjælpepakke, der skyder mere likviditet ind i systemet. Efterspørgslen på olie har fået olieprisen til at stige konstant år til dato, mens 10-årige statsobligationer er steget fra under -1 % til nærved 1,65 % i løbet af de få korte måneder siden starten på 2021. 

Porteføljens kvartalsresultater viser en meget positiv afkastudvikling inden for både finans og informationsteknologi, og i begge tilfælde er aktieudvælgelsen den primære drivkraft for den positive udvikling. Dette blev opvejet af ringere afkastudvikling inden for cyklisk forbrug og energi – undereksponering til energi trak i bemærkelsesværdig grad ned, da energisektoren oplevede det største afkast af alle undersektorer i Russell 3000-indekset. 

For markedsdeltagerne var 2020 et dramatisk år, som kørte 2021 og efterfølgende år i stilling til fremskyndet forandring inden for mange facetter af både individets og virksomhedernes livscyklus. Det faktum at udviklingen går så stærkt har gjort det endnu mere vanskeligt at sige noget om, hvad fremtiden vil bringe.  Brown Advisorys kapitalforvaltningsteam forsøger ikke at komme med brede forudsigelser for markederne og forvalter heller ikke porteføljerne ud fra en top-down-tilgang.  I stedet fokuserer teamet på det, som man mener at kunne styre: at analysere fundamentale forhold og bæredygtighedsforhold (ESG) og forvalte porteføljen med en lang investeringshorisont.  Markedet er præget af uro, men teamet er fortsat styret af individuelle selskabsanalyser og porteføljer opbygget ud fra en bottom-up-tilgang. 

Porteføljeudvikling (efter omkostninger)

Jan-3,37%
Feb
4,48%
Mar5,17%
Siden oprettelsen (marts 2019)
52,8%

De 10 største porteføljebeholdninger (pr. 31/03/2021)

40.6% af den samlede portefølje

De 10 største aktiepositionerVægt (%)
Alphabet Inc. Klasse A5,40
Amazon.com, Inc.4,50
Microsoft Corporation4,40
Marvell Technology Group Ltd.4,20
KKR & Co. Inc.3,90
Charles Schwab Corporation3,80
Visa Inc. Klasse A3,80
Sherwin-Williams Company3,70
Nomad Foods Ltd.3,50
American Tower Corporation3,40

Positioner med det bedste afkast

 • United Rentals steg med 42,0 % på baggrund af den stigende optimisme for 2021, og mange oplever en enormt stigende efterspørgsel i kølvandet på Bidens infrastrukturplan, da maskineri tegner sig for en større procentdel af anlægsforbruget inden for infrastruktur i forhold til forbruget ved opførelse af bygninger eller boliger. 

 • NXP Semiconductors overgik forventningerne og opjusterede dem for fjerde kvartal 2020, og oplevede et opsving efter svag efterspørgsel i midten af 2020 med en stigning på 26,6 % i første kvartal. Ledelsen så positivt på NXPI's cykliske slutmarkeder, navnlig Auto og Industrial, og selskabet vil kunne sælge alle de produkter, som det kan producere, i hvert fald ind i tredje kvartal 2021.

 • Charles Schwab klarede sig også bedre end gennemsnittet med et afkast på 22,9 %, da stigende markeder og renter supplerede indtjeningsforventningerne. Aktien sættes ofte i forbindelse med udsvingene i den 10-årige rente, da en stor del af indtjeningen er afledt af renteindtægter. 

 • KKR meldte om endnu et stærkt kvartal med fundraising, og overgik forventningerne til deres kvartalsregnskab. Global Atlantic-handlen blev også lukket, hvilket investorerne er begejstrede for. Aktien steg med 20,6 %. 

 • Alphabet steg med 17,7 % efter at have berettet om et resultat af den primære drift, som lå et godt stykke over forventningerne i seneste kvartal.  Annoncer, Cloud og YouTube gav alle stærke resultater.  Vi forventer, at selskabets annonceforretning vil nyde godt af fornyet interesse for rejser, underholdning og medier, i takt med at pandemien aftager. 

Positioner med det laveste afkast

 • Verisk Analytics berettede om skuffende resultater fra selskabets andre forretninger, som ikke er forsikring, nemlig finansielle tjenester og energi, og aktien faldt med 14,9 %. Mens Verisks forsikringsforretning fortsat giver høje afkast, har begge virksomheders ikke-forsikringsrelaterede forretninger i nogen tid givet resultater, som ligger under standard. Som et lyspunkt vil Verisks CFO, Lee Shavel, nu stå i spidsen for begge forretningsenheder fremadrettet.  Investeringsteamet forventer, at selskabet vil frasælge en eller begge af sine forretningsenheder, som ikke beskæftiger sig med forsikring, hvilket forventes at blive godt modtaget blandt investorerne.

 • Til trods for at Roper beretter om solide resultater i kvartalet – hvilket beviser virkningen af selskabets elastiske model til generering af frie pengestrømme – har aktien været under pres på grund skift til cykliske forbrugsvarer/value-aktier/genåbningsaktier og faldt med 6,4 % i løbet af de sidste tre måneder.

 • Jack Henry klarede sig gennem kvartalet dårligere end gennemsnittet med et tab på 6,3 % efter vedvarende implementeringsforsinkelser grundet COVID har påvirket indtjeningsfremgangen negativt. Investeringsteamet mener, at selskabet sandsynligvis vil opleve stigende omsætning og marginudvidelser næste år, når migreringen af deres betalingsplatform er afsluttet. 

 • Amazon leverede stærk indtjeningsvækst, en rentabilitet, som var bedre end forventet, og øget markedsandel.  I kvartalet meddelte selskabet, at Andy Jassy, chef for cloud computing-enheden, vil efterfølge Jeff Bezos som administrerende direktør.  Investeringsteamet tror på, at overgangen kommer til at forløbe uden problemer, da Andy Jassy har haft adskillige lederroller i selskabet siden 1997.  Aktien faldt med 5,0 % i sympati med bevægelsen væk fra vækstaktier. Teamet holder fortsat nøje øje med Amazons ESG-risici i relation til menneskelig kapital og i særlig grad selskabets reaktion på medarbejdernes igangværende bestræbelser på at danne en fagforening.  Teamet samarbejder med andre ESG-investorer og selskabet selv for at få indblik i planerne om at forbedre praksis på de problematiske områder.

 • Zoetis meldte om en forsinkelse i tidsplanen for godkendelse i USA (fra 2021 til 2022) i forbindelse med lanceringen af en ny type smertestillende medicin, da myndighedernes godkendelse af produktionsanlæggene tager længere tid end forventet. Selskabet kan forvente yderligere modvind i form af generisk konkurrence på et stort produkt, Draxxin. mens aktien faldt med 4,8 % i kvartalet, er investeringsteamet fortsat positivt indstillet over for selskabet, da teamet forventer at selskabet stadig vil vokse hurtigere end branchen, forbedre dets driftsmargin og skabe en tocifret forøgelse af indtjeningen. 
   

Porteføljeændringer 

 • Washington Federal udgik i kvartalet og blev erstattet med First Citizens, hvor investeringsteamet mener, at risiko/afkast-forholdet er mere balanceret. First Citizens offentliggjorde for nylig en fusion med CIT Group, som på langt sigt skal fungere som en katalysator for mere rentabel udlånsvækst som en kombineret enhed. Teamet mener, at denne kombinerede enhed vil blive markant eksponeret til udlånsaktiviteter fokuseret på mindre virksomheder, samfundsinvesteringer, sundhedspraksisser og vedvarende energi.  

 • Veeva Systems blev føjet til porteføljen, som er en førende leverandør af software til virksomheder, der beskæftiger sig med biovidenskab. Efter at have domineret markedet for CRM-software (customer relationship management) til medicinalvirksomheder med en markedsandel på mere end 80 % i dag, sælger Veeva nu også andre løsninger til sine kunder inden for det biovidenskabelige område, hvilket nu udgør mere end halvdelen af forretningen. Investeringsteamet mener, at Veeva kan fortsætte med at trænge ind på prækommercielle områder såsom kliniske forsøg og skabe en meget indbringende 20 % omsætningsvækst over de næste 3-5 år. I februar 2021 blev Veeva det første offentlige aktieselskab, der blev konverteret til et B Corp-selskab (Public Benefit Corporation), som forpligter selskabet juridisk til at balancere flere forskellige interessenters interesser, herunder kunder, medarbejdere, partnere og aktionærer.

 • Carrier Global, som er et af verdens førende selskaber inden for HVAC, køleteknik samt brandteknik og sikkerhed, blev føjet til porteføljen. Investeringsteamet mener, at selskabet har været udsat for dårlig ledelse, og som resultat deraf har det mistet markedsandele. Og som straf for Carriers seneste resultater handles aktien nu med en alt for stor rabat i forhold til lignende aktier. Teamet forventer at tjene penge, når Carrier revurderes til en mindre rabat i forhold til lignende selskaber. Aktien vil kunne stige betydeligt, hvis selskabet drives bedre som et selvstændigt selskab, og kan vinde markedsandele tilbage. Teamet mener også, at Carrier står til at nyde godt afvedvarende medvind fra urbanisering, mere ekstremt klima og større fokus på energieffektivitet.  Carrier har længe været en del af den grønne byggebevægelse og har hjulpet sine kunder med at spare mere end 195 millioner ton CO2-ækvivalenter via deres energieffektive produkter (sammenlignet med brug af alternative produkter fra sammenlignelige virksomheder).

Forventninger 

Investeringsteamet har været tilfreds med porteføljens udvikling i et meget udfordrende marked og har fortsat tiltro til processen, som har været en kilde til positive afkast på langt sigt. Teamet har tiltro til, at den meget grundige analyse af produkter ud fra en bottom-up-tilgang, ESG-tilpasning af investeringerne og en gennemtænkt porteføljeopbygning vil give en særdeles positiv afkastudvikling over tid. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.