Saxo Morningstar Moat Portfolio (EUR) – Kommentarer til 2019

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på kvalitet og værdi
Kvartalsvist afkast-33,6 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)20,9%

Markedsoversigt

Volatiliteten på aktiemarkederne vendte tilbage i 1. kvartal 2020, hvilket satte punktum for et årti med stabile positive afkast og den bedste periode for investorer i nyere tid. Aktierne er faldet brat på de fleste vigtige markeder. Selskaber med stor gæld eller direkte eksponering til den økonomiske nedgang, f.eks. inden for rejsebranchen, hotel- og restaurationsbranchen, energi, finans og underholdning, er især hårdt ramt.

COVID-19 er katalysatoren for denne nedgang. Tiltag om at holde afstand til hinanden har medført en rekordstor stigning i antallet af ledige, mens der er tydelige tegn på en kommende recession og endda bekymringer vedrørende likviditet. Disse er regulære risici for det finansielle system, og det har udløst modreaktioner i form af endeløse hjælpepakker både fra regeringer og centralbanker. Lyspunktet er, at de forventede afkast stiger fremadrettet.  

Når det så er sagt, bliver det en kamp for forretningen på kort sigt. Mange beskriver COVID-19 som en sort svane; den passer med den klassiske definition af en uforudset hændelse, der har en lille sandsynlighed for at forekomme. Dette er blevet forværret af sammenbruddet i olieforhandlingerne mellem Saudi-Arabien og Rusland, hvilket fik olieprisen til at dykke. Det er ikke mærkeligt, at frygten har påvirket den brede befolkning. Så mens der utvivlsomt er en tro på at overgå tidligere tiders niveauer i det lange løb, så er den ubehagelige virkelighed, at den nærmeste fremtid bringer større usikkerhed, som vi alle skal navigere i.  

Porteføljeudvikling

Jan
-1,12%
Feb
-9,11%
Mar-26,12%
2019+19,0%
Oprettelse (31.05.2016)+0,41%

(Afkast er efter alle gebyrer)

Bedst præsterende positioner

  • RingCentral Inc leverer unified-communication-as-a-service-software, eller UCaaS, og giver brugerne ét samlet program til kommunikation og samarbejde, der omfatter funktionalitet til tale, video, chat og møder. Overgangen fra kommunikationstjenester i det lokale miljø til cloudbaserede løsninger som UCaaS er i den indledende fase, og det giver RingCentral muligheden for langvarig fremtidig vækst. Morningstars investeringsteam mener, at RingCentrals produkt spiller en afgørende rolle (kommunikation med kollegaer og eksterne enheder) i de daglige arbejdsgange for medarbejdere, og det giver dem mulighed for at skabe merafkast i det næste årti. Aktiekursen steg med 28,5 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser er aktien stadig undervurderet og handles 35 % lavere end dens faktiske værdi.

  • Biogen Inc er det fusionerede selskab efter Biogen og Idec fusionerede i 2003 og dermed slog sig sammen for at markedsføre Biogens medicin mod multipel sklerose, Avonex, og Idecs kræftmedicin, Rituxan. I dag markedsføres Rituxan og næstegenerations-antistoffet Gazyva via et samarbejde med Roche. Biogen har adskillige lægemiddelkandidater i fase 3-forsøg inden for neurologiske og neurodegenerative sygdomme og har lanceret Spinraza med samarbejdspartneren Ionis. Morningstars investeringsteam forventer, at Biogens specialmarkedsfokuserede medicinportefølje og helt nye neurologifokuserede pipeline vil give dem en god økonomisk strukturel fordel i forhold til konkurrenterne – en såkaldt "economic moat". Aktiekursen steg med 9,08 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 27 % lavere end dens faktiske værdi.
     

  • Tencent er en kinesisk internetgigant med virksomheder og investeringer inden for en bred vifte af forskellige internettjenester og -indholdstyper. Nogle af de primære tjenester omfatter kommunikation og sociale netværk, online pc- og mobilspil samt cloudteknologi og finansiel teknologi. Tencent har samlet over 1 milliard aktive brugere månedligt på tjenesten Weixin/WeChat. Tencent gennemgår en transformation fra forbrugerinternet til industrielt internet og rykker ind på vertikale markeder for finans, statslige myndigheder,retail og industri. Denne transformation kommer til at tage tid, især fordi Tencent i højere grad tidligere har været et mere forbrugerorienteret selskab. Aktiekursen steg med 4,58 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 16 % lavere end dens faktiske værdi.

Dårligst præsterende positioner

  • Viacom CBS Inc er et mediekonglomerat, der opererer over hele verden. Deres aktiver omfatter CBS-netværket, en række lokale tv-stationer, adskillige kabelnetværksbesiddelser og adskillige onlinebesiddelser, mens Viacoms Paramount Pictures producerer originale spillefilm. Morningstars investeringsteam forventer, at selskabet øger andelen af egenproduceret indhold på netværket (aktuelt over 70 %) for til fulde at udnytte de adskillige pengestrømme, som en hitserie kan skabe. Investeringsteamet vurderer, at CBS-netværket også leverer ViacomCBS med en fordel, da netværkene er de eneste leverandører, der når ud til næsten alle husstande i USA. Selvom mange seere er skiftet til kabel-tv i de seneste år, overhaler netværkets seertal stadig seertallene for kabel og giver annoncørerne en af de sidste tilbageværende metoder til at nå ud til et stort antal forbrugere. Denne kombination af velestimeret originalt indhold og eksklusive sportsrettigheder gør det muligt for CBS fortsat at øge omsætningen på retransmissionsgebyrer og omvendt kompensation, mens de stadig modtager højere reklametakster end et typisk kabelnetværk. Aktiekursen faldt med 65,3 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser er den stærkt undervurderet og handles 77,4 % lavere end dens faktiske værdi.

  • Tenneco Inc's emissionregulerende produkter lever op til stadig strengere lovgivning om luftkvalitet, optimerer motorydelsen, forbedrer brændstoføkonomien og justerer motorlyden akustisk, så den passer til køretøjets profil. Efter at have afsluttet opkøbet af Federal-Mogul i oktober 2018 havde ledelsen oprindeligt planer om at opdele den nye enhed i to børsnoterede selskaber i anden halvdel af 2019. Opdelingen er dog blevet udskudt på grund af nedlukningen af store dele af den globale bilindustri i forbindelse med coronavirussen. Ledelsen siger nu, at den "gennemgår og overvejer strategiske alternativer ... mens de går videre med planen om opdeling." Dette kan omfatte salg af aktiver eller potentielt salg af én eller flere forretningsenheder. Aktiekursen faldt med 71,9 % i det seneste kvartal, og aktien handles til en betydelig underkurs tæt på 90 % af den faktiske værdi.

  • Macerich Co ejer og driver regionale kvalitetsbutikscentre. Selskabets portefølje skal give større produktivitet gennem lejernes salg, udlejningsprocent og husleje og er derfor meget bedre stillet overfor modgangen fra e-handel. E-handel lægger fortsat pres på fysiske detailbutikker, da kunderne i stigende grad vænner sig til at handle online, og derudover skal Macerich håndtere følgevirkningerne af den igangværende coronavirus pandemi. Morningstars investeringsteam mener, at butikscentre med butikker af høj kvalitet vil komme tilbage, men den kortsigtede indvirkning på Macerichs likviditet bliver væsentligt påvirket. Morningstars investeringsteam forventer, at Macerich fortsat kommer til at forbedre sin portefølje gennem fornyelse, opportunistiske opkøb og frasalg af aktiver, hvilket burde give en stærk indtjeningsvækst for Macerich over tid. Aktiekursen faldt med 75,7 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien hele 77,7 % lavere end dens faktiske værdi.

Forventninger

Selvom negative anskuelser er fuldt berettigede, så giver et mere balanceret syn grund til større optimisme med en længere tidshorisont. Perioder med tab er, selvom de er smertefulde, en del af investorens rejse, hvor der er mulighed for at købe kvalitetsaktiver med stor rabat. Aktuelle analyser af investoraktiviteten antyder, at investorernes reaktioner i mange tilfælde har været styret af følelser. Mens investorerne for blot få måneder siden skulle lede længe efter værdi, er der nu muligheder over hele linjen for både aktier og fastforrentede instrumenter. Hermed ikke sagt at der ikke vil komme yderligere fald i den nærmeste fremtid, men når man ser større værdi end den aktuelle kurs, er det en overbevisende grund til at købe, hvis man er fokuseret på udviklingen på langt sigt.  

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.