Saxo Morningstar High Dividend EUR – Kommentarer til 1. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenterAktier
AktivklasserGlobale aktier (ekskl. nye vækstmarkeder)
InvesteringsstilKvalitetsaktier med et attraktivt udbytte
Afkast fra udbytte5,5 %
Kvartalsvist afkast
-27,4 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)21 %

Markedsoversigt

Volatiliteten på aktiemarkederne vendte tilbage i 1. kvartal 2020, hvilket satte punktum for et årti med stabile positive afkast og den bedste periode for investorer i nyere tid. Aktierne er faldet brat på de fleste vigtige markeder. Selskaber med stor gæld eller direkte eksponering til den økonomiske nedgang, f.eks. inden for rejsebranchen, hotel- og restaurationsbranchen, energi, finans og underholdning, er især hårdt ramt.

COVID-19 er katalysatoren for denne nedgang. Tiltag om at holde afstand til hinanden har medført en rekordstor stigning i antallet af ledige, mens der er tydelige tegn på en kommende recession og endda bekymringer vedrørende likviditet. Disse er regulære risici for det finansielle system, og det har udløst modreaktioner i form af endeløse hjælpepakker både fra regeringer og centralbanker. Lyspunktet er, at de forventede afkast stiger fremadrettet.  

Når det så er sagt, bliver det en kamp for forretningen på kort sigt. Mange beskriver COVID-19 som en sort svane; den passer med den klassiske definition af en uforudset hændelse, der har en lille sandsynlighed for at forekomme. Dette er blevet forværret af sammenbruddet i olieforhandlingerne mellem Saudi-Arabien og Rusland, hvilket fik olieprisen til at dykke. Det er ikke mærkeligt, at frygten har påvirket den brede befolkning. Så mens der utvivlsomt er en tro på at overgå tidligere tiders niveauer i det lange løb, så er den ubehagelige virkelighed, at den nærmeste fremtid bringer større usikkerhed, som vi alle skal navigere i. 

Porteføljeudvikling

Jan
-2,33%
Feb
-8,04%
Mar-19,2%
2019+27,5%
Oprettelse (juli 2018)-15,6%

(Afkast er efter alle gebyrer)

Bedst præsterende positioner

  • Roche Holding AG er en schweizisk biofarmaceutisk virksomhed, der også beskæftiger sig med diagnosticering. Morningstars investeringsteam mener, at Roches produktportefølje og brancheførende diagnosticering tilsammen giver holdbare konkurrencemæssige fordele. Roches fokus på bioteknologiske produkter og selskabets innovative pipeline er afgørende for dets evne til at bevare sin stærke position og fortsat opnå vækst, mens de nuværende kæmpesucceser møder konkurrence. Mere end 80 % af Roches omsætning fra lægemidler kommer fra bioteknologiske produkter, hvilket giver en buffer over for den mere traditionelle generiske konkurrence. Roche ekspanderer uden for onkologi, og selskabets diagnosticeringsforretning er også stærk. Prispresset har været intenst på markedet for diabetesbehandling, men nye instrumenter og immunteknikker har holdt kernesegmentet for professionel diagnosticering oven vande. Aktiekursen steg med 6,25 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 13 % lavere end dens faktiske værdi.

  • General Mills Inc er en førende leverandør af indpakkede fødevarer, som producerer snacks, morgenmadsprodukter, færdigretter, yoghurt, dej, bageblandinger og -ingredienser, kæledyrsfoder og luksus-is. Morningstar-investeringsteamet mener, at General Mills vil give usædvanligt store afkast de næste 10 år, hvilket giver selskabet en beskyttet position i kraft af dets status som foretrukket hos forbrugerne, varemærkeværdi og omkostningsfordele. På det seneste har virksomheden bevaret eller vundet markedsandele inden for de fleste kategorier, hvor den konkurrerer, og mange af dens brands sælges til høje priser. Disse stærke brands har givet stærke relationer med virksomhedens detailsalgspartnere og en omkostningsfordel i kraft af den store størrelsesorden. Aktiekursen steg med 1,73 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien til 6,85 % overpris i forhold til dens faktiske værdi.

  • Dominion Energy Inc er et integreret energiselskab, der driver et af USA's største systemer til opbevaring af naturgas, og som ejer 53 % af Atlantic Coast Pipeline, som er underopførelse. Den årlige stigning i udbytte har ligget på gennemsnitligt 9 % de seneste fem år og forventes at fortsætte med 2,5 % pr. år til og med 2024. Morningstars investeringsteam mener, at udbyttet er sikkert, og med 2023 har der været 20 år i træk med stigninger. I den nærmeste fremtid kommer Dominion sandsynligvis til at opleve en væsentlig reduktion i forbruget hos erhvervs- og industrikunder grundet befalinger om at holde sig hjemme i en række delstater på grund af COVID-19. Dominion bør dog ikke blive påvirket i lige så høj grad som andre forsyningsselskaber, da selskabet ikke leverer i områder med tung industri. Aktiekursen faldt med 9,67 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 12 % lavere end dens faktiske værdi..
 

Dårligst præsterende positioner

  • MPLX LP Partnerships Units er et partnerskab, som ejer både rørledninger og aktiver til indvinding og forarbejdning med store besiddelser i Appalacherne. MPLX har for nylig gennemgået en periode med væsentlige forandringer og kan nu gå videre med et udvidelsesprogram for sine nye aktiver samt sin eksisterende kerneportefølje med indvindings- og forarbejdningsaktiver i Appalacherne. Morningstar-investeringsteamet er mindre optimistisk med hensyn til vækstudsigterne i den førstkommende del af 2020 for gasproduktionen i Appalacherne. Dog har MPLX stadig rigeligt med nyt potentiale inden for selskabets nyligt udvidede portefølje af aktiver. Aktiekursen faldt med 50,5 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser er aktien stærkt undervurderet og handles 40 % lavere end dens faktiske værdi.

  • ING Groep NV er førende på bankmarkedet i Holland og Belgien, og driver en række digitale bankvirksomheder i Europa og Australien. Selskabets globale engrosbankvirksomhed er primært fokuseret på udlån. Lave – for øjeblikket negative – renter vil sandsynligvis have en negativ indvirkning på ING's indtjening i den nærmeste fremtid. Morningstars investeringsteam mener dog, at ING er en af de mest attraktive banker i Europa og den tredje mest overskudsgivende bank i dele af eurozonen, som den dækker. ING har genereret et konsolideret gennemsnitligt investeringsafkast på 11 % over de seneste tre år, og egenkapitalforrentningen på deres bankvirksomhed i Holland er 16 % i de første ni måneder af 2019, hvilket væsentligt højere end de 6 % egenkapitalforrentning for det samlede bankvæsen i eurozonen, som er blevet beregnet af ECB. Aktiekursen faldt med 55,3 % i det seneste kvartal, og aktien handles til en betydelig underkurs på 68 % af den faktiske værdi.

  • Unibail-Rodamco-Westfield er et af verdens største investeringsselskaber, som primært investerer i fast ejendom (REIT), med EUR 65 mia. i ejendomme i form af indkøbscentre, kontorer, kongres-/messecentre osv. Nedlukningen på grund af coronavirus kommer til at ramme indtjeningen i 2020 og giver en større udfordring med at øge salget over for det digitale salg, som har en fordel i form af lavere omkostninger og større bekvemmelighed. Porteføljens skift til at fokusere mere på de eksklusive storcentre har betydning for indtjeningsvæksten, da koncernen sælger mindre eksklusive butikscentre, som dog giver højere afkast. Udviklingen er fortsat en langsigtet katalysator for indtjeningen. Morningstars investeringsteam forventer, at afkastet fra den udvikling, der er i gang, og som er planlagt i den nærmeste fremtid, kommer til at svinge mellem 5 % og 8 % og dermed kommer til at øge indtjeningen og værdien. Aktiekursen faldt med 59,5 % i det seneste kvartal, og ifølge Morningstars egne analyser handles aktien 50 % lavere end dens faktiske værdi
 

Forventninger

Selvom negative anskuelser er fuldt berettigede, så giver et mere balanceret syn grund til større optimisme med en længere tidshorisont. Perioder med tab er, selvom de er smertefulde, en del af investorens rejse, hvor der er mulighed for at købe kvalitetsaktiver med stor rabat. Aktuelle analyser af investoraktiviteten antyder, at investorernes reaktioner i mange tilfælde har været styret af følelser. Mens investorerne for blot få måneder siden skulle lede længe efter værdi, er der nu muligheder over hele linjen for både aktier og fastforrentede instrumenter. Hermed ikke sagt at der ikke vil komme yderligere fald i den nærmeste fremtid, men når man ser større værdi end den aktuelle kurs, er det en overbevisende grund til at købe, hvis man er fokuseret på udviklingen på langt sigt.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.