Nasdaq DW Global Momentum – Kommentarer til 1. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Aktier
AktivklasserGlobale aktier (inkl. nye vækstmarkeder, ekskl. amerikanske selskaber)
InvesteringsstilSystematisk investering baseret på aktiers relative styrke
Kvartalsvist afkast-24,8 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)21%

Markedsoversigt

Markederne blev rystet i første kvartal, da coronavirussen spredte sig til hele verden.  Dette var noget helt uventet, som markederne slet ikke havde set komme.  Markederne udviste fine tendenser og nåede nye højder, da bunden pludselig faldt ud. Faldets størrelsesorden og hastighed var historisk.  

Centralbanker over hele verden er gået længere end nogensinde før for at forhindre, at deres økonomier skulle gå i stå. Centralbankerne har sænket renterne og forpligtet sig til at købe en enorm mængde værdipapirer for at hjælpe med at understøtte markederne. Disse tiltag vil højst sandsynligt ikke kunne forhindre en recession, men de vil indgyde den tiltro hos markedsdeltagerne, der er nødvendig for at holde hjulene i gang.

Når regeringer går ind og blander sig i markederne (både med god og dårlig indblanding), kan det medføre øget volatilitet som det, vi oplever nu. Nasdaq Dorsey Wrights investeringsteam (Nasdaq DW eller teamet) vurderer, at denne øgede volatilitet kommer til at fortsætte i nogle måneder, indtil der er kommet større klarhed om situationen. Den øgede volatilitet kommer til at øge effekten af tidsfølsomme beslutninger, vi træffer, så vi er nødt til at være meget fokuserede på tendenser på mellemlangt sigt og ikke lade os påvirke af den kortsigtede dag-til-dag-støj, der følger af den øgede volatilitet.

Ydermere brød forhandlingerne om produktionsnedskæringer mellem OPEC og Rusland sammen i marts og sendte olieprisen ud i det største fald på én dag siden Golfkrigen. I tråd med den øgede volatilitet steg oliepriserne igen et par uger senere og opnåede den største procentvise stigning på én dag nogensinde!  

Værdipapirer med høj relativ styrke har givet forskellige resultater, når man ser på aktivklasser i forhold til aktiesektorer og aktier. Aktier, som har domineret aktivklasserangeringerne i årevis, er faldet og er nu rangeret under obligationer og kontante midler. Guld har lagt sig øverst i rangeringerne. Der har været meget bevægelse, og det har været svært at allokere til forskellige områder, fordi alting forandrer sig så hurtigt.  

Når det gælder aktier, har teknologi- og vækstaktier fortsat klaret sig godt gennem kursfaldet på markedet. Value-aktier, finansaktier og aktier i store handelsvirksomheder har været svage gennem hele perioden. Dette har gjort, at Nasdaq DW's aktiestrategier har klaret sig relativt godt gennem kursfaldet.  Der må forventes en eller anden form for efterfølgende bedring, når markedet endelig rammer bunden, men størrelsesordenen af dette opsving er ikke til at sige noget om.  Men det er opmuntrende at se de førende aktier klare sig godt gennem kursfaldet og starten af opsvinget.

Det var et ekstremt udfordrende kvartal over hele linjen. Nasdaq DW's filosofi er at eksponere sine strategier til de stærkeste områder af markedet, og det fortsætter teamet med at gøre.  Den enorme volatilitet, vi i øjeblikket oplever fra dag til dag, forstærker hver eneste beslutning, der træffes, men Nasdaq DW er overbevist om, at deres systematiske tilgang vil positionere porteføljen der, hvor der er styrke, på trods af den kortsigtede støj.  

 

Porteføljeudvikling

201932,9%
Jan
-0,81%
Feb
-7,47%
Mar-18,1%
Siden oprettelse* (31.03.06)+6,8%

(Efter alle omkostninger)
* Resultater før 2018 er fra før partnerskabet med Saxo Bank A/S

Bedst præsterende positioner

  • ZTO Express (Cayman) Inc. tilbyder ekspreslevering og andre værdiskabende logistiktjenester i Kina. Selskabet tilbyder leveringstjenester til e-handel og traditionelle butikker samt andre brugere af ekspreslevering. ZTO Express (Cayman) Inc. blev grundlagt i 2009 og har hovedkvarter i Shanghai, Kina. 
  • TAL Education Group udbyder undervisning i fritiden til børn og unge fra grundskolen- til gymnasiealderen i Kina. Selskabet tilbyder undervisning til børn og unge fra grundskolen- til gymnasiealderen inden for en række forskellige fag. De udbyder også undervisning, som primært foregår i små hold, under brandnavnene Xueersi, Mobby og Firstleap, personligt tilpassede premiumservices under navnet Izhikang samt onlinekurser. Pr. 28. februar 2019 omfattede deres uddannelsesnetværk 676 undervisningscentre og 499 servicecentre i 56 byer. Selskabet blev grundlagt i 2003 og har hovedkontor i Beijing, Kina.
  • National Grid plc udsender og distribuerer elektricitet og naturgas. Selskabet opererer gennem UK Electricity Transmission, UK Gas Transmission, US Regulated og National Grid Ventures (NGV) samt andre segmenter. UK Electricity Transmission-segmentet ejer og driver elektricitetsnetværk, som omfatter omkring 7.212 kilometers luftledninger, 2.280 kilometer underjordiske kabler og 347 transformerstationer i England og Wales samt skotske el-ledningsnet. Selskabet blev grundlagt i 1990 og har hovedkontor i London, Storbritannien.
  • Novo Nordisk A/S, En medicinalvirksomhed, der beskæftiger sig med forskning, udvikling, fremstilling og markedsføring af medicinalvarer over hele verden. Selskabet opererer inden for to segmenter: Diabetesbehandling og fedme samt Biopharmaceuticals. Diabetesbehandling og fedme-segmentet leverer produkter som insulin, GLP-1 og lignende doseringssystemer, produkter til oral indtagelse mod diabetes, fedme og andre kroniske lidelser. Biopharmaceuticals-segmentet tilbyder produkter indenfor hæmofili, vækstforstyrrelser og hormonbehandling. Selskabet blev grundlagt i 1923 og har hovedkontor i Bagsværd, Danmark.

Dårligst præsterende positioner

  • GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. leverer passagertransporttjenester til luftfarten i Brasilien og resten af Sydamerika, Caribien og USA. Selskabet opererer gennem segmenterne Flight Transportation og Smiles Loyalty Program. De tilbyder også godstransport og logistikydelser. GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. blev grundlagt i 2001 og har hovedkvarter i São Paulo, Brasilien.
  • Airbus SE leverer produkter, services og løsninger til luftfartsindustrien i Holland og internationalt. Selskabet er aktivt inden for tre segmenter: Airbus, Airbus Helicopters og Airbus Defence and Space. Airbus-segmentet udvikler, fremstiller og sælger jetfly til rutetrafik med cirka 100 sæder, propelfly til regional trafik samt flydele og tilbyder ombygning af fly og lignende services. Airbus SE blev grundlagt i 2000 og har hovedkontor i Leiden, Holland.
  • Fly Leasing Limited, køber og leaser gennem sine datterselskaber rutefly til forskellige luftfartsselskaber verden over, med kontrakter der strækker sig over flere år. Pr. 31. december 2018 havde selskabet en flåde bestående af 101 fly, herunder 90 narrow-body-passagerfly og 11 wide-body-passagerfly samt syv motorer. Selskabet blev grundlagt i 2007 og har hovedkontor i Dun Laoghaire, Irland.
  • Cosan Limited, beskæftiger sig sammen med sine datterselskaber med distribution af brændstof og naturgas samt, logistik, sukker og bioætanol i Brasilien og internationalt. Selskabets Raízen Energia-segment producerer og markedsfører produkter fremstillet på basis af sukkerrør, herunder råsukker, vandfri og vandholdig ætanol, samt andre aktiviteter med relation til fremstilling af energi ud fra udpressede sukkerrør ved hjælp af kraftvarmeprocesser. Selskabet blev grundlagt i 1936 og har hovedsæde i São Paulo, Brasilien.

Forventninger

Når vi ser frem mod resten af året, vurderer Nasdaq DW, at der vil være mange muligheder, som strategien kan kapitalisere på. Historisk set efterfølges store fald på markederne – som dem, vi lige har set – ofte af solide opsving. Investeringsprocessen er designet til at skære igennem al markedsstøjen og positionere sig der, hvor der er styrke på markedet. Nasdaq DW er overbevist om, at denne disciplinerede, nøgterne proces fortsat vil kunne føre porteføljen gennem alle typer markeder.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.