Discretionary Trading – Kommentarer til 1. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenter
Valutaspot og CFD'er
AktivklasserValuta, aktieindeks, råvarer, statsobligationer
InvesteringsstilDiskretionær (ikke-systematisk), volatilitet, opportunistisk
Kvartalsvist afkast+15,9 % (efter handelsomkostninger, men før eventuelt administrationsgebyr og resultatbetinget honorar)
Volatilitet i årligt afkast (siden oprettelse)35%
Gennemsnitligt antal handler pr. uge13

Markedsoversigt

Det har været et historisk kvartal. Markederne var hårdt spændt for ved årets begyndelse, og der var tilfredshed med den afdæmpede volatilitet og tegn på skumdannelser i visse spekulative aktiviteter. Så ramte udbruddet af coronavirus i Kina, men i første omgang fortsatte markederne med at stige på trods af, at risikoen for en pandemi var høj, og at udbruddet skete i et land, der er vigtigt for den globale handel. På dette tidspunkt begyndte Discretionary Trading-strategien dog alligevel at handle mindre aggressivt.   

Efter udbruddene i Italien og Sydkorea blev det tydeligt, at verden stod over for en pandemi, der var under udvikling. Disse omstændigheder sammenholdt med muligheden for, at Bernie Sanders kunne blive Demokraternes præsidentkandidat, skræmte markederne i slutningen af februar. Marts bød på regulære jordskælv på markederne, og det blev en kamp mellem finansmarkeder i opløsning, kollapsende økonomier og politiske reaktioner uden fortilfælde fra centralbanker og regeringer. Det var historiens hurtigste bear-marked med svimlende volatilitet fra dag til dag. 

Porteføljeudvikling

Jan-12,3%
Feb
+14,3%
Mar
+15,6% 
Siden oprettelse (29.12.2010)
+12313%

(Afkastet er inklusive transaktionsomkostninger, men eksklusive servicegebyr og resultatbetinget honorar).

Volatilitet er fordelagtigt for strategien, og som resultat deraf har resultaterne været gode. Dog var den ekstreme volatilitet, vi oplevede i marts, et tveægget sværd, da strategien er begrænset af stop loss og grænser for det tilladte tab på en bestemt position. Fokus i marts var at beskytte kapital, begrænse størrelsen af positioner, undgå at lide skade pga. volatiliteten og at lukrere på mulighederne. For hvad angår timing, blev der truffet nogle gode beslutninger.

Forventninger

I sidste ende efter dette jordskælv, dets konsekvenser og efterskælv kommer opsvinget. Selvom det bliver meget komplekst, vil det også være godt for handelen, når vi navigerer langs med epidemikurven og de langvarige økonomiske konsekvenser.  Der må forventes en vis volatilitet, da der ikke er nogen vej tilbage til tidligere tiders afdæmpede miljø. Fasen med ekstrem volatilitet ligger formentlig bag os, men der skulle være konstante muligheder inden for aktier, valuta, råvarer og obligationer. 

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.