Brown Advisory Ethical Selection (USD) – Kommentarer til 1. kvartal 2020

SaxoSelect Commentaries
Saxo Bank

Handlede instrumenterAktier
AktivklasserAmerikanske aktier
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på etiske miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG)
Kvartalsvist afkast--18,6 % (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til aktuel årsrate (siden oprettelse)
27%

Markedsoversigt

Verden står over for en global sundhedskrise efter udbruddet af COVID-19 og den efterfølgende pandemi. Den globale indvirkning og reaktionerne har været markante, og ud fra et økonomisk synspunkt er den globale økonomi sandsynligvis på vej ind i en recession. Aktiemarkederne rundt omkring i verden faldt drastisk i slutningen af februar og hen imod kvartalets afslutning, da man begyndte at tage højde for pandemiens konsekvenser. Som resultat deraf er volatilitetsniveauet steget voldsomt både på markedet overordnet set og på tværs af og mellem forskellige sektorer i økonomien. 

Hvis vi ser specifikt på de amerikanske markeder, faldt alle sektorer i markedet, men der var store spredninger i afkast. Sektorer inden for finans, energi, rejser, detailhandel og produktion blev hårdest ramt. Sektorer inden for sundhed, forbrugsvarer og informationsteknologi klarede sig relativt bedre.

Med faldet på aktiemarkederne oplevede Ethical Selection-strategien også et fald på næsten 19 %, selvom den har klaret sig en smule bedre end sit benchmarkindeks, Russell 3000® Index, som oplevede et fald på 21 %. Siden oprettelsen har strategien givet et afkast på næsten 9 % sammenlignet med benchmarkets afkast på næsten 3 %. Lige som tidligere er de virksomheder, som Brown Advisory har valgt at investere i, faldet mindre end markedet generelt.  Vores investeringstilgang fokuserer på forretningsmodellernes styrker og holdbarhed, stærkt profitpotentiale og gode resultater, en fornuftig balance og god selskabsledelse.  Disse typer investeringer har tendens til at klare sig bedre end investeringer af lavere kvalitet i perioder med markedsvolatilitet, så i nogen grad var vores resultat fint på linje med vores forventninger.

Porteføljeudvikling

Jan
-0,98%
Feb
-6,97%
Mar-11,6%
Oprettelse (01.03.2019)-3,04%

(Afkast er efter alle gebyrer)

Den ene ting, der i første omgang bidrog positivt til resultatet i forhold til markedet over de seneste tre måneder, var fraværet af energiinvesteringer i porteføljen. Aktieudvælgelsen bidrog også positivt på tværs af hele porteføljen. Brown Advisorys investeringer klarede sig bedre end deres markedsbenchmark inden for fem ud af de otte sektorer, hvor de har positioner. Når man ser på de enkelte investeringer, var der pres på de områder, der blev mest påvirket af det lavere privatforbrug og mindre rejseaktivitet.  

De tre topscorere i 1. kvt.

  • Amazon oplever betydeligt øget handel både via deres online- og cloudplatforme som følge af, at folk skal holde afstand til hinanden og dermed i højere grad arbejder hjemmefra.  

  • Jack Henry har klaret sig bedre end markedet generelt i kraft af et i høj grad tilbagevendende indtjeningsgrundlag (kunder, der køber løsninger til behandling af grundlæggende banktransaktioner), og de er dermed mindre påvirkelige over for konjunkturnedgang på markedet, især i betragtning af deres nylige skift i omsætningen fra direkte licensbaserede løsninger til mere anerkendte cloudbaserede løsninger.
  • Bio-Rad Laboratories klarede sig bedre, da selskabets portefølje med al sandsynlighed vil blive mindre negativt påvirket af Covid-19 grundet selskabets højere eksponering til diagnosticering (ca. 60 % af omsætningen) i forhold til lignende selskaber. Endvidere har Sartorius, et selskab med en stærk position inden for udstyr til fremstilling af bioteknologiske produkter, hvor 35 % ejes af BIO, også været blandt dem, der er blevet påvirket mindst af Covid-19. 
 

De tre bundskrabere i 1. kvt.

  • Bright Horizons, som ejer og administrerer dagplejecentre, er blevet særligt hårdt ramt af befalingerne om at holde sig hjemme over det meste af USA og den deraf følgende nedlukning af mange af deres aktiviteter. 

  • VF var pressede i dette kvartal, da de blev ramt hårdt af faldende privatforbrug og mindre gående trafik gennem butikscentre som følge af befalingerne om at holde sig hjemme under udbruddet af coronavirus. 

  • Bank of America er blevet påvirket negativt af lavere renter, hvilket har begrænset deres mulighed for at tjene penge på deres nettolåneporteføljer. 
 

Porteføljeændringer  

Der var ingen nye investeringer i porteføljen i første kvartal. 

Forventninger 

Afslutningsvis må porteføljens resultater siges at være som forventet, når man tager det meget udfordrende marked i betragtning. Den klarede sig bedre end benchmarket primært på grund af aktieudvælgelse og begrænset påvirkning fra relative faktor- eller sektoreksponeringer. Brown Advisory holder tålmodigt øje med markederne og de faktorer, der påvirker den seneste tids volatilitet, og holder øje med muligheder for at forbedre porteføljen og fremme gode afkast.  Ved at fokusere på sine processer og blive ved med at være disciplineret, når det gælder porteføljeallokering, har Brown Advisory tiltro til sin mulighed for fortsat at kunne levere bedre resultater end benchmarket til investorerne.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder information om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Aktuelle kurser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, finansielle situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der er opfattet som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, og der er risiko forbundet med alle former for kapital. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valuta, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og investor bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje sin økonomiske situation og konsultere en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at investeringen, salget eller transaktionen er i overensstemmelse med investors økonomiske forhold. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. Enhver holdningstilkendegivelse er ikke udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller senere).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.