Kommentar til Finanstilsynets politianmeldelse af Saxo Bank A/S for mangelfulde transaktionsindberetninger af handel med finansielle instrumenter

Finanstilsynet har politianmeldt Saxo Bank for i perioden fra MiFIRs ikrafttrædelse den 3. januar 2018 til 30. juni 2021 ikke at have levet op til bankens forpligtelse om rettidigt at sikre fuldstændige og nøjagtige indberetninger af transaktioner i henhold til MiFIR.

Finanstilsynet har tillige anmeldt Saxo Bank for i samme periode indtil 30. juni 2021 ikke at have truffet rimelige foranstaltninger til at kontrollere, at de transaktionsindberetninger, som banken har foretaget, er fuldstændige, nøjagtige og rettidigt indgivet. 

Finanstilsynet noterer, at Saxo Bank i løbet af 2021 har iværksat foranstaltninger, der har til formål at rette fejl i selskabets transaktionsindberetninger i perioden og sikre, at indberetningerne fremadrettet er rettidige, fuldstændige og nøjagtige. Finanstilsynet bemærker ligeledes, at Saxo Bank i løbet af 2021 har implementeret kontroller, der har til formål at forebygge mangler i transaktionsindberetningerne.

Et resume af anmeldelsen er publiceret på Finanstilsynets hjemmeside 

Steen Blaafalk, Chief Risk & Compliance Officer, udtaler:

Dette er en sag, vi tager med stor alvor. I perioden fra 2018 og indtil sommeren 2021 har vi desværre haft mangler i vores transaktionsindberetninger ligesom vi ikke haft tilstrækkelige kontrolinstanser på området. Vi har sidenhen styrket vores rapporteringssystemer og procedurer, således at vi kan rette de mangelfulde transaktionsindberetninger samt sikre, at fejlkilderne i vores systemer blev udbedret fra andet halvår af 2021, hvilket Finanstilsynet ligeledes noterer i deres rapport. 

Saxo Bank samarbejder naturligvis fuldt ud med myndighederne i denne sag.

Lasse Lilholt

PR & Communications Manager

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

Saxo Bank Group (Saxo) er en førende Fintech specialist med fokus på multi aktiv handel og investering og levere "Bank-as-a-Service" engros kunder.

I 25 år, har Saxo's mission været at demokratisere investering og handel, så kunderne ved at lette deres problemfri adgang til globale kapitalmarkeder gennem teknologi og ekspertise.

Som en fuldt licenseret og reguleret bank, Saxo gør det muligt for sine direkte kunder til handel flere aktivklasser på tværs af globale finansielle markeder fra én enkelt margen konto og på tværs af flere enheder. Derudover giver Saxo engros institutionelle kunder såsom banker og mæglere med multi aktiv udførelse, førsteklasses formidlingstjenester og handel teknologi, støtte hele værdikæden levere bank-as-a-Service (BaaS).

Saxo's award vindende handel platforme er tilgængelige i mere end 20 sprog og rygraden teknologi i mere end 100 finansielle institutioner på verdensplan.

Grundlagt i 1992 og lancerer sin første online handelsplatform i 1998, var Saxo Bank en Fintech, selv før udtrykket blev oprettet. Med hovedsæde i København Saxo beskæftiger i dag mere end 1500 mennesker i finansielle centre rundt om i verden herunder London, Paris, Zürich, Dubai, Singapore, Shanghai, Hong Kong og Tokyo.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.