Kommentar til redegørelse om ordinær inspektion i Saxo Bank A/S

Som led i det løbende tilsyn har Finanstilsynet i marts 2019 gennemført en ordinær inspektion i Saxo
Bank A/S, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.

Finanstilsynets redegørelse kan hentes her.

Steen Blaafalk, Group Financial & Risk Officer, har følgende kommentarer til Finanstilsynets redegørelse:

 • Vi noterer os Finanstilsynets påbud og tager dem til efterretning. Der er tale om områder, vi
  tager meget seriøst, og derfor har vi allerede iværksat konkrete initiativer, som vi nu vil
  accelerere yderligere med øgede ressourcer og prioritering. I Saxo Bank har vores
  compliancefunktion, som Finanstilsynet ligeledes anfører, haft stort fokus på
  værdipapirhandels- og hvidvaskområdet samt markedsmisbrug, men vi vil ydermere sikre at
  compliancefunktionen også tilstrækkeligt afdækker anden lovgivning med relevans for
  bankens virke.
 • Vi har ligeledes allerede tilpasset organisationen omkring den risikoansvarliges rolle for at
  sikre dennes uafhængighed.
 • Vi noterer os samtidig, med stor tilfredshed, at Finanstilsynet bemærker det faktum, at vi
  over de seneste år har reduceret bankens risiko væsentligt i forhold til kundernes handler og
  afdækningen heraf. Processen med at nedbringe bankens risiko har krævet betydelige
  investeringer, og vi står i dag med en markant mere robust forretningsmodel, hvor vi på
  skalerbar vis faciliterer adgang til globale kapitalmarkeder for både direkte kunder og
  partnere verden over.
 • Som det ydermere fremgår af redegørelsen, har Finanstilsynets konklusioner ingen
  indvirkning på bankens kunder eller finansielle position. Bankens faktiske CET1 ratio er 27,0
  pct. og total capital ratio er 32,7 pct., hvilket vi vurderer som et solidt fundament i forhold til
  Finanstilsynets bemærkninger samt eksekveringen af bankens langsigtede strategi -
  herunder det planlagte opkøb af BinckBank.

Lasse Lilholt

PR & Communications Manager

+45 3977 63 44 
press@saxobank.com

Saxo Bank Group (Saxo) er en førende Fintech specialist med fokus på multi aktiv handel og investering og levere "Bank-as-a-Service" engros kunder.

I 25 år, har Saxo's mission været at demokratisere investering og handel, så kunderne ved at lette deres problemfri adgang til globale kapitalmarkeder gennem teknologi og ekspertise.

Som en fuldt licenseret og reguleret bank, Saxo gør det muligt for sine direkte kunder til handel flere aktivklasser på tværs af globale finansielle markeder fra én enkelt margen konto og på tværs af flere enheder. Derudover giver Saxo engros institutionelle kunder såsom banker og mæglere med multi aktiv udførelse, førsteklasses formidlingstjenester og handel teknologi, støtte hele værdikæden levere bank-as-a-Service (BaaS).

Saxo's award vindende handel platforme er tilgængelige i mere end 20 sprog og rygraden teknologi i mere end 100 finansielle institutioner på verdensplan.

Grundlagt i 1992 og lancerer sin første online handelsplatform i 1998, var Saxo Bank en Fintech, selv før udtrykket blev oprettet. Med hovedsæde i København Saxo beskæftiger i dag mere end 1500 mennesker i finansielle centre rundt om i verden herunder London, Paris, Zürich, Dubai, Singapore, Shanghai, Hong Kong og Tokyo.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.