Politik for aktivt ejerskab

Juni 2023

1. Introduktion

Saxo Bank er en international virksomhed for investorer og tradere, der ønsker at foretage investeringer for at opnå specifikke finansielle mål og at skabe forandringer i verden. I mere end 30 år har vi arbejdet på vores brancheførende platforme for at give vores kunder en reguleret og pålidelig adgang til mere end 70.000 instrumenter.

Saxo Bank tilbyder løsninger til porteføljeforvaltning gennem et bredt udvalg af aktivklasser til kunder forskellige steder i verden som hjælp til investeringer både i forhold til deres egne finansielle mål, men også i forhold til de ting, de værdsætter.

2. Omfang og formål

Saxo Bank forsøger at levere langsigtet værdi til kundernes investeringer gennem aktiviteter for aktivt ejerskab via udvælgelse af tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester. Denne politik beskriver Saxo Banks tilgang i forbindelse med partnerskaber med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester.

Politikken er gældende for Saxo Bank A/S, herunder alle helt eller delvist ejede datterselskaber. Såfremt der skulle være forskelle i lokale myndighedskrav, vil den lokale lovgivning have første prioritet, og lokale politikker og procedurer vil blive udarbejdet for at afspejle afvigelsen fra dette dokument. Denne politik er godkendt af Saxo Bank Groups Asset Management Committee, som består af interessenter fra den øverste ledelse, og den revideres regelmæssigt, mindst en gang om året.

Politikken gælder ikke for de finansielle produkter, der tilbydes på Saxos platforme til kunder, der selv foretager deres investeringer. Poltikken dækker ikke handelsstrategier, der er implementeret gennem derivater.

Denne politik revideres og opdateres efter behov, dog mindst én gang om året.

3. Definitioner

SFDR er EU-forordning 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenester. Dette gælder for Saxo Bank i forbindelse med diskretionær porteføljeforvaltning.

Aktivt ejerskab (engagement) betyder udnyttelsen af aktionærrettigheder med henblik på at influere virksomhedernes aktiviteter eller adfærd.

Forvaltning refererer til at bevare og øge værdien af aktiver, som en enhed har fået betroet på vegne af andre. Det afspejler det faktum, at enhver investeringsformidler, der forvalter aktiver på vegne af en kunde, har forpligtelser af tillidsmæssig karakter. 

En tredjepartsudbyder af modelporteføljetjenester (MPS-udbydere) er en tredjepart, som Saxo Bank A/S eller et af dets datterselskaber samarbejder med, med det formål at skaffe modelporteføljer til Saxo Banks diskretionære porteføljeforvaltningstjenester.

Finansiel væsentlighed er den sandsynlige påvirkning fra forskellige risikokilder på afkastet af investeringstjenesten.

Vigtigste negative indvirkninger (PAI, Principal Adverse Impact) er negative påvirkninger, som investeringer måtte have på bæredygtighedsfaktorer, målt via indikatorer defineret i SFDR.

Bæredygtighedsfaktorer er miljømæssige, samfundsmæssige og medarbejderrelaterede problemstillinger, respekt for menneskerettigheder samt bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

4. Diskretionære porteføljeforvaltninger

Saxo Bank tilbyder skønsmæssige porteføljeforvaltningstjenester i partnerskab med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester. Enhver form for aktivt ejerskab sker derfor gennem disse tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester. Den indvirkning, som Saxo Bank har, starter med deres valg. Saxo Bank har udviklet tilknyttede procedurer og en scorecard-skabelon, der måler alle de relevante aspekter ved en potentiel tredjepartsudbyder af modelporteføljetjenester, herunder forvaltningsindsatsen.

I due diligence-fasen vil Saxo Bank derfor vurdere, om tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester har politikker for aktivt ejerskab og stemmerettigheder med henblik på at opfylde de mål, der er fastlagt for specifikke strategier. Saxo Bank vil fortsat holde øje med forvaltningsindsatsen gennem hele partnerskabet. Due diligence anvendes til at udvælge samt til løbende at overvåge og revidere tredjepartsudbyderne af modelporteføljetjenester. Saxo Bank kommunikerer hvert kvartal med tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester om, hvordan de vil øge indflydelsen på den indvirkning, som virksomhederne har på bæredygtighedsrelaterede forhold i overensstemmelse med specifikke strategiers mandater. Denne dialog giver Saxo Bank større indsigt i de individuelle virksomheder eller fonde. Da Saxo Bank ikke på nuværende tidspunkt har hensigter om at minimere PAI indvirkninger på bæredygtigheds faktorer, er dialogen centreret om at indhente oplysninger om, hvordan en bestemt strategi performer i forhold til etablerede mål og målsætninger. I øjeblikket er dialogen ikke rettet mod nogen specifik indsats for at reducere PAI-påvirkningen, medmindre den specifikke investeringsstrategi har PAI-overvejelser på produktniveau.

Hvis der tages højde for de vigtigste negative indvirkninger på produktniveau, vil Saxo Bank overvåge reduktionen af disse specifikke PAI'er. Forventningerne til engagementet hos tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester, når der er PAI-overvejelser på produktniveau, er som følger:

  • Aktivt ejerskab er en dialog med en virksomhed med det formål at tilskynde en forandring i forhold til miljømæssige, sociale eller ledelsesmæssige problemstillinger på linje med mål etableret for specifikke strategier. Tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester skal påvise, at de har en politik for aktivt ejerskab og stemmerettigheder, og forklare, hvordan dette finder anvendelse i forhold til en specifik strategi, og hvordan de tilføjer værdi gennem deres indflydelse.
  • Tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester skal fremvise deres processer og opsætte mål såvel som registrere fremskridt for aktivt ejerskab med hensyn til indvirkninger og resultater i forhold til målsætninger og mål.
  • Saxo Bank forventer, at tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester indrapporterer om succeser, der er opnået som resultat af aktivt ejerskab, og samarbejder med disse tredjeparter om at gøre denne rapportering mere systematisk. Hvis en tredjepartsudbyder af modelporteføljetjenester ikke opnår tilstrækkelige forbedringer med hensyn til reduktion af PAI i mere end én rapporteringsperiode, vil den blive vurderet og klassificeret i den løbende due diligence-gennemgang, som Saxo Bank gennemfører for alle sine partnere.

 

5. Roller og ansvarsområder

Saxo Bank gennemfører due diligence på alle potentielle tredjepartsudbydere af modelporteføljetjenester for Saxo Bank og alle dens datterselskaber. Al relevant due diligence-dokumentation analyseres og bedømmes på et scorecard i relation til potentielle kandidater.

Group Investment Committee gennemgår alt materiale samt det relevante scorecard og giver input, før det sendes til godkendelse til Group Asset Management Committe, hvor koncernens øverste ledelse mødes regelmæssigt. Group Asset Management Committee rapporterer til Management Risk Committee, hvor bestyrelsen deltager sammen med repræsentanter for second line og third line.

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.