Bekijk Juridisch Menu

Copyright

All content of the www.home.saxo website is the property of Saxo Bank unless otherwise stated. For pages where no third-party rights are listed (in the copyright statement at the bottom of each page), the following rules apply:

  • You may print the pages and store one copy on your PC for personal use.
  • You may not distribute the information to others but you may quote opinions and information on the site if you include a clear reference to Saxo Bank and to the website and to the disclaimer available on www.home.saxo. 
  • You may also link to any portion of the site if the link clearly states the name of www.home.saxo and if it opens the page in a new browser window and not in a foreign frameset.

No other uses of the website and its content than the ones described above are allowed or may be inferred unless expressly permitted in writing by Saxo Bank.

 

Saxo Bank A/S the Netherlands
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Netherlands

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.