Bekijk Juridisch Menu

Beveiligingsrichtlijnen

Saxo Group is zeer betrokken bij informatiebeveiliging. Om te kunnen voldoen aan ons hoge niveau van beveiligingsnormen evenals aan de beveiligingsnormen van de wettelijke organen die onze bedrijfstak reguleren, legt Saxo Group veel nadruk op het beveiligen van de handelsplatforms die onze klanten gebruiken. Ook bij deze noeste inspanningen moet u bedenken wat u zelf kunt doen aan het op peil houden en vergroten van de beveiliging van uw eigen handelsplatform – uw pc.

2FA Risicobewustzijnsverklaring

Wat is 2FA?

2FA (ook bekend als 2-Factor of Multi-Factor Authenticatie) is de verificatie van de online-identiteit van een gebruiker met behulp van minimaal twee aparte factoren, waaronder 'iets dat u weet', 'iets dat u bezit' en 'iets dat u bent'.

De huidige handelwijze die wordt gebruikt door toonaangevende financiële instellingen over de hele wereld, is de klant verplichten om een 2-factor-authenticatieprocedure te doorlopen. Deze bestaat gewoonlijk uit een door de gebruiker gekozen wachtwoord en een eenmalig wachtwoord (OTP) dat door een hardware- of softwaretoken wordt gegenereerd of wordt afgeleverd via sms. Saxo Group heeft dit gebruik overgenomen.

Saxo Group heeft een gestandaardiseerde oplossing met tijdelijke, eenmalige wachtwoorden (TOTP) geïmplementeerd als 2FA-authenticatieoptie. Software die compatibel is met TOTP is gratis te verkrijgen via de app-store van uw keuze. De software maakt gebruik van een klantspecifiek, uniek beveiligingstoken waarmee een eenmalig wachtwoord (OTP) wordt gegenereerd, dat bij elke aanmelding bij het handelsplatform moet worden opgegeven.

TOTP-oplossingen zijn populair geworden onder sterke authenticatiemethoden zoals op sms gebaseerd OTP en geautomatiseerde telefoonoproepen, voornamelijk vanwege het feit dat ze een eenmalige code met een beperkte levensduur genereren, wat misbruik moeilijk maakt. Deze methode wordt in de Richtlijn Betaaldiensten (PSD2) ook als een sterke klantauthenticatiemethode genoemd.

We raden u ten zeerste aan om de functie te gebruiken en zo een extra beveiligingslaag te benutten om uw account tegen onbevoegde toegang te beschermen terwijl u bij ons handelt.

Wat is het oogmerk van 2FA?

De belangrijkste doelstellingen van 2FA zijn het beschermen van de onlinehandelsrekening en -informatie van de klant tegen onbevoegde toegang en het verbeteren van de algehele beveiliging van onlinehandelssystemen.

Saxo Group speelt een proactieve rol in het beschermen van haar klanten. We hebben risicobeperkende maatregelen genomen om uw onlinehandelsrekening en -informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang. Als u assistentie nodig hebt, neemt u contact op met Saxo Group voor meer details.

Is 2FA verplicht bij handelen via Saxo Group?

Hoewel 2FA slechts in bepaalde regio's verplicht is op grond van wetgeving, moedigt Saxo Group al haar klanten aan om zich voor de functie te registreren aangezien dat u helpt uw onlinehandelsrekening verder te beveiligen en eventuele verliezen als gevolg van een mogelijke inbraak op uw rekening te voorkomen.

Klanten moeten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om hun wachtwoord en OTP veilig te houden en deze nooit aan derden, met inbegrip van personeel van Saxo Group, bekend te maken.

Welke aanvullende maatregelen kan ik nemen om mezelf te beschermen wanneer ik online handel via Saxo Group, zelfs wanneer ik 2FA gebruik?

Hieronder vindt u een lijst met enkele handelwijzen die we u met klem aanraden te volgen en die u kunnen helpen de vertrouwelijkheid en integriteit van wachtwoorden, beveiligingstokens, persoonlijke gegevens en overige vertrouwelijke gegevens te beveiligen. Dit kan u ook helpen om onbevoegde transacties en frauduleus gebruik van uw rekeningen tot op zekere hoogte te voorkomen en de verliezen als gevolg van dergelijke handelingen te beperken. 

Wat u zou moeten doen:

 1. De volgende voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot uw wachtwoord:
  • Uw wachtwoord moet bestaan uit een mix van minimaal acht alfanumerieke tekens.
  • Uw wachtwoord mag niet zijn gebaseerd op te raden informatie zoals uw gebruikers-id, persoonlijke telefoonnummer, verjaardag of overige persoonlijke gegevens.
  • Uw wachtwoord moet vertrouwelijk blijven en u mag het aan niemand bekend maken.
  • Uw wachtwoord moet van buiten worden geleerd en mag nergens worden genoteerd.
  • Uw wachtwoord moet regelmatig worden gewijzigd en ook wanneer er een vermoeden bestaat dat het is uitgelekt.
  • Hetzelfde wachtwoord mag niet worden gebruikt voor verschillende websites, toepassingen of diensten, vooral wanneer deze betrekking hebben op verschillende entiteiten.
 2. Niet de browseroptie voor het opslaan of bewaren van uw gebruikersnaam en wachtwoord selecteren;
 3. De authenticiteit van onze website controleren door de URL en onze naam in het digitale certificaat van de site te vergelijken of door de indicatoren te bekijken die worden geleverd door een uitgebreid gevalideerd certificaat.
 4. Controleren of het websiteadres van ‘http://’ in ‘https://’ verandert en of er een beveiligingspictogram in de vorm van een slot of een sleutel wordt weergegeven wanneer er authenticatie of versleuteling wordt verwacht.
 5. Uw rekeninginformatie, saldo en transacties regelmatig controleren en eventuele afwijkingen direct rapporteren.
 6. Antivirus-, antispyware- en firewallsoftware op uw persoonlijke computers en mobiele apparaten installeren.
 7. Bestands- en printerdeling op computers verwijderen, vooral wanneer die met internet zijn verbonden.
 8. Regelmatig een back-up van kritieke gegevens maken.
 9. Overwegen of u gebruik gaat maken van versleutelingstechnologie om zeer gevoelige of vertrouwelijke informatie te beveiligen.
 10. Afmelden na elke onlinesessie.
 11. De browsercache wissen na elke onlinesessie.
 12. Geen software van onbekende herkomst installeren of programma's van onbekende herkomst uitvoeren.
 13. Spam of ketting-e-mails verwijderen.
 14. Geen e-mailbijlagen van onbekenden openen.
 15. Zorgen dat u zeker weet wie er belt. Saxo Group vraagt u nooit via de telefoon of op andere wijze naar persoonlijke gegevens zoals een wachtwoord.
 16. Geen persoonlijke, financiële of creditcardinformatie bekendmaken.
 17. Geen computer of apparaat gebruiken dat niet kan worden vertrouwd.
 18. Geen gebruikmaken van openbare of internetcafécomputers voor toegang tot onlinediensten of het uitvoeren van financiële transacties.

Indien u onregelmatigheden vermoedt, neemt u onmiddellijk contact op met Saxo Group.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland