Wat is de ANW?

De Algemene nabestaandewet (ANW) is door de overheid opgezet om ervoor te zorgen dat nabestaanden in bepaalde gevallen zijn verzekerd van een basisinkomen wanneer zijn of haar partner komt te overlijden.

Wanneer heeft u recht op een ANW-uitkering?

Als u weduwe of weduwnaar bent met kinderen tot 18 jaar. Ook kunt u in aanmerkingen komen voor een ANW-uitkering als u (deels) arbeidsongeschikt bent en weduwe of weduwnaar bent geworden. Hiervoor gelden wel meer voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van de SVB.

Gerelateerde begrippen

Bij Saxo Bank staan we voor duidelijkheid. Bekijk daarom ook deze begrippen om nog meer over pensioen te weten te komen: AOW, Waardeoverdracht pensioen, Pensioengat, Revisierente, Lijfrente.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland