Hogere Box-3-belasting beleggingen van de baan Hogere Box-3-belasting beleggingen van de baan Hogere Box-3-belasting beleggingen van de baan

Hogere Box-3-belasting beleggingen van de baan

Actueel
Ronald Veerman

Samenvatting:  Drie mogelijkheden om minder belasting over je beleggingen te betalen


Level: Starter


Beleggers met grotere vermogens kunnen – althans voorlopig – even opgelucht ademhalen nu het kabinet alsnog afziet van het zwaarder belasten van belegde vermogens. De plannen van het ministerie van Financiën om spaarders vanaf 2022 veel minder belasting via Box 3 te laten betalen en dit voor belegd vermogen juist te verhogen zijn gesneuveld na veel kritiek van de kant van beleggers, juristen en politiek.

Dat kondigde althans de nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief afgelopen week aan in de Tweede Kamer. De bewindsman meldde daarbij niet alleen dat hij het omstreden plan van zijn voorganger Menno Snel intrekt, maar dat hij juist ook wil kijken naar een meer gelijke behandeling van spaargeld en defensief belegd vermogen. Ook kondigde hij aan de vrijstellingsgrens te willen verhogen.

Het wachten is nu op de nieuwe plannen, maar vooralsnog lijkt sprake van goed nieuws voor beleggers die liever minder dan meer belasting over hun aandelen en andere beleggingen betalen.


Al beleggend belasting besparen

Maar: wist u dat er naast ‘gewone’ manieren om op de beurs te investeren ook nu al mogelijkheden zijn om al beleggend uw vermogensrendementsheffing te drukken of verlagen? 

Hieronder vindt u drie opties om via beleggen minder belasting te betalen in Box 3, en hoe u dit bij Saxo Bank kunt regelen. Wel willen we u er op wijzen dat de persoonlijke situatie invloed kan hebben op uw belastingvoordeel, en dat de situatie in de toekomst kan veranderen. Kijk daarom ook op de website van de Belastingdienst of vraag advies van een belastingadviseur. Ook willen wij u meegeven dat wij bij Saxo Bank geen belastingadvies geven, enkel tips om mogelijk belasting te besparen.


 1. Groen beleggen

  Bij veel spaarders en beleggers is niet of nauwelijks bekend dat de Belastingdienst al geruime tijd een gunstige regeling aanbiedt voor groene beleggingen. Deze, door de fiscus erkende fondsen, investeren in projecten die gunstig zijn voor het milieu.

  Daarbij is sprake van twee belastingvoordelen. Erkende groene beleggingen zijn tot een maximum van € 59.477 (voor fiscale partners is dit € 118.954) vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Maar daarnaast zijn deze groene beleggingen tot hetzelfde maximum (en voor fiscale partners eveneens het dubbele) ook goed voor een heffingskorting van 0,7 procent van uw groene beleggingen op de door u te betalen inkomstenbelasting.

  Afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie en vermogen kan dit tot een fors jaarlijks belastingvoordeel oplopen. Er zijn op dit moment twee beleggingsfondsen die hieronder vallen: Het Triodos Groenfonds en het ASN Groenprojectenfonds. U belegt eenvoudig in deze fondsen via o.a. SaxoInvestor.

 2. Beleggen voor (klein)kinderen

  Indien u uw vermogen op termijn wilt overdragen aan uw kinderen of kleinkinderen, dan kunt u daar nu al mee beginnen. Daarmee kunt u niet alleen in Box 3 belasting besparen. Dit scheelt later mogelijk ook erfbelasting.

  De Belastingdienst stelt elk jaar de grenzen vast van de bedragen die u maximaal jaarlijks mag schenken. Voor kinderen is dit in 2019 € 5.515 en voor kleinkinderen € 2.208 per jaar. Een mooie manier is een beleggingsrekening voor uw (klein)kinderen waarop u maandelijks (of jaarlijks) een vast bedrag stort en het geld automatisch volgens uw voorkeuren wordt belegd. Dat kan eenvoudig met een (klein)kindrekening bij SaxoWealthcare.

  Let daarbij wel op dat het vermogen van (klein)kinderen onder 18 jaar tot die leeftijd nog wordt meegeteld bij hun ouder(s).

 3. Pensioenbeleggen

  Veel Nederlanders bouwen jaarlijks pensioen voor later op. Toch benut lang niet iedereen de (gunstige) fiscale regels die hier voor gelden. Niet alleen werknemers in loondienst. Ook zelfstandigen en Nederlanders die nog maar kort met pensioen zijn beschikken mogelijk over 'fiscale ruimte' om extra pensioen opzij te zetten. 

  Geld dat op deze wijze opzij wordt gezet is in het betreffende jaar aftrekbaar in Box 1. Ook in de jaren daarna is er een voordeel omdat dit opgebouwde vermogen niet belast is met vermogensrendementsheffing. Pas wanneer de extra pensioenpot tot uitkering komt moet in Box 1 belasting worden betaald.

  Of en hoeveel ruimte u hebt om fiscaal gunstig extra pensioen te sparen hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt uw zogenaamde jaarruimte of reserveringsruimte (over de laatste zeven jaar) echter uitrekenen via de rekentools van de Belastingdienst. 

Kortom: start vandaag en bedank uzelf later met een stuk extra vermogen!


Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Saxo Bank verstrekt geen belastingadvies.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland