NLNL-inflation-M NLNL-inflation-M NLNL-inflation-M

Bijna negentig procent Nederlandse beroepsbevolking maakt zich zorgen om inflatie

Actueel

Saxo Nederland

Samenvatting:  Bijna negen op de tien (87 procent) van de werkende Nederlanders maakt zich (grote) zorgen om de inflatie, iets minder mensen (79 procent) zegt zich zorgen te maken over een mogelijke recessie. Ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een plan om de gevolgen van de momenteel snel stijgende inflatie op te vangen. Ook voor een recessie zijn voorbereidingen getroffen, ruim een vijfde heeft hier ideeën voor. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 1500 werkende Nederlanders in opdracht van beleggingsbank Saxo Bank Nederland.


De huidige economische onzekerheden beroeren de Nederlander flink. In reactie op de huidige inflatie ligt bij ruim een kwart (28%) een actieplan klaar, in de groep van 25 tot 34-jarigen ligt dat een stuk hoger op bijna veertig procent.

Wel of niet beleggen lijkt een indicator voor het wel of niet hebben van een inflatieplan. Bijna vier op de tien beleggers heeft nagedacht over een plan om de inflatie op te vangen. Bij Nederlanders die niet beleggen daalt dat percentage onder het gemiddelde naar 23 procent. Ook geldt hoe hoger het eigen vermogen, hoe groter de kans dat er een plan is. Bij vermogens van boven de 100.000 euro zegt 37 procent een idee te hebben hoe het effect van inflatie ingedamd kan worden, tegenover minder dan dertig procent bij mensen met een vermogen minder dan 10.000 euro.

Een plan komt vooral neer op strenger opletten op het uitgavenpatroon. De helft (49%) zegt minder of anders (47%) te gaan besteden, bijvoorbeeld door meer op aanbiedingen en uitverkoop te letten. Maar ook vermogensopbouw behoort tot de strategie. Twee op de vijf Nederlanders wil meer sparen of op een andere manier sparen (22 procent). Een op de vijf Nederlanders zegt actiever te gaan beleggen om waardeverlies tegen te gaan. Bezittingen verkopen is ook een gerede optie voor veertien procent van de Nederlanders.


Benodigd pensioenbedrag onbekend

Ondanks de plannen om de effecten van inflatie en een recessie in te dammen, blijft de lange termijn voor veel Nederlanders onderbelicht. Slechts zes procent van de ondervraagden weet welk bedrag exact nodig is om na hun pensioen niet in te hoeven leveren op kwaliteit van leven. Bijna twee op de vijf Nederlanders (37 procent) heeft geen flauw idee hoeveel geld daarvoor nodig is. Gevraagd naar doelstellingen zegt 63 procent zonder geldzorgen te willen leven, een kleiner aantal (56 procent) onderstreept het belang van ‘een buffer zonder doel’. "Het is logisch dat de huidige economische onzekerheid mensen bezighoudt, maar dat bijna zoveel Nederlanders geen helder zicht hebben op hun vermogen op hun oude dag is zorgwekkend", concludeert Peter Siks, trainer bij Saxo Bank Nederland.

Problemen op de korte termijn moeten niet afleiden van lange termijn-doelstellingen zoals de oudedagsvoorziening, aldus Siks. “Wie dit goed weet, heeft een beter vertrekpunt voor eventuele vervolgstappen die vandaag gezet kunnen worden om extra vermogen op te bouwen voor de toekomst. Een goede tip is overigens hierbij om via mijnpensioenoverzicht.nl te kijken wat je situatie precies is.


Vermogensopbouw

Financiële doelstellingen hebben bijna alle Nederlanders, slechts vier procent zegt ze niet te hebben. Ruim negen op de tien Nederlanders bouwt vermogen op, onder andere door te sparen (73 procent), investeren in de eigen woning (31 procent) of te beleggen (28 procent). In de groep mensen die geen vermogen opbouwt maar wel financiële doelstellingen heeft zijn daar zorgen over (77 procent). Zij weten vaak niet waar te beginnen (20 procent), of ‘denken niet aan later (11 procent), maar overwegend komt het doordat zij momenteel geen geld hebben om opzij te leggen (zestig procent).

Naast zorgeloos leven variëren doelstellingen van een grote uitgave zoals een huis of een lange reis tot ‘in staat zijn anderen te helpen’ en het opbouwen van een waardevolle nalatenschap. Opvallend is dat ruim een vijfde als financieel doel heeft meer rendement te behalen dan met een spaarrekening. Dat ligt iets hoger in de groep 25 tot 34-jarigen, waar bijna dertig procent dat wenst te doen. Van deze groep heeft ook maar 1 procent geen financiële ambities. Er wordt echter anders gedacht over wat er gekocht moet worden. Bijna de helft van de 25 tot 34-jarigen spaart voor luxe uitgaven, terwijl dat een op drie is bij de rest.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland