QO_Q3_2022_Webinar image_email 1024x768 NL-NL
Thought Starters

Q3 Outlook: de op hol geslagen trein


Saxo Group

Samenvatting:  Saxo Bank A/S, ons moederbedrijf, heeft haar vooruitzichten gepubliceerd voor het derde kwartaal van 2022. Lees hier de samenvatting met handelsideeën en centrale macro-thema's.

Saxo Bank A/S, moederbedrijf van Saxo Bank Nederland, heeft haar vooruitzichten voor het derde kwartaal van 2022 gepubliceerd.  In deze Q3 Outlook benoemen de SaxoStrats, het expert-team van Saxo, handelsideeën voor aandelen, FX, valuta, grondstoffen en obligaties, evenals een reeks centrale macro-thema's die van invloed zijn op beleggers en markten. De uitgebreide versie is te vinden op de Engelstalige website van Saxo Bank A/S. Weet wel: het gaat hier niet om een beleggingsadviezen, maar slechts om mogelijke scenario's. Ook de SaxoStrats hebben natuurlijk geen glazen bol om in de toekomst te kijken.

"De inflatie zal een op hol geslagen trein blijken die centrale banken alleen achterna kunnen zitten totdat een harde ontsporing leidt tot een recessie”, ziet Steen Jakobsen, Chief Investment Officer van Saxo Bank A/S. “Centrale bankiers blijven spelen met het idee dat ‘normalisering’ rond het niveau van twee procent inflatie mogelijk is binnen een horizon van achttien maanden. Maar waarom zouden we luisteren naar dezelfde mensen die nooit het idee hadden dat inflatie in Europa en de VS boven de acht procent zou uitkomen?"

“Het risico is dat de inflatieverwachtingen blijven stijgen”, stelt Jakobsen. “De secundaire effecten nemen toe, nu centrale banken het monetaire beleid nog meer moeten verkrappen dan zij of de markt momenteel denken. Dat zullen ze volhouden totdat de op hol geslagen trein onder controle is, wat ons waarschijnlijk in een diepe recessie zal storten.”

“Dit zorgt voor de volgende macrobeleidswijziging en -respons waarnaar we in het derde kwartaal van 2022 moeten kijken”, zegt Jakobsen. ”De beleidskeuze is tussen óf hogere inflatie óf een diepe recessie. De politiek zal waarschijnlijk centrale banken, direct of indirect, instrueren om de inflatiedoelstelling boven de twee procent te brengen. De optiek hiervan zou hopelijk betekenen dat er wat minder verkrapping nodig is, maar ook dat negatieve reële rentes, of financiële repressie, nu een volledig ingebed beleidsdoel zijn. Het is ook een riskante gok dat er vraagvernietiging is door een hogere beleidsrente die de inflatie zal verlagen, terwijl de vraag wordt gevoed voor de meest kwetsbaren met steunregelingen voor stroom, verwarming, benzine en voedsel. De gaten in dit beleidsargument zijn dat niets van dit alles de onevenwichtigheden in de economie aanpakt. Of de Fed nu een inflatiedoelstelling van twee of drie procent heeft, het zorgt niet voor goedkope energie.”

“Wat duidelijk is, is dat het politieke systeem de voorkeur geeft aan de ‘zachte optie’ voor inflatie. Daarbij is de belangrijkste noodzaak financiële repressie zodat de staatskas gefinancierd blijft en de reële waarde van de overheidsschuld via inflatie wordt verminderd. Precies daarom zal de inflatie structureel blijven stijgen. Het derde kwartaal en daarna zullen het nog duidelijker maken dat politieke dominantie in de nieuwe cyclus veel belangrijker wordt dan monetaire verkrapping. We leven niet meer in tijden waarin aan matiging wordt gedaan - leve de grote reset.”


Aandelen: materiële activa en winstgevende groei zijn de winnaars

Een V-herstel van de economie? Dat kunnen we op onze collectieve buik schrijven. De afgelopen zes maanden heeft de grootste verschuiving in het marktsentiment in een mensenleven plaatsgevonden en ook in het derde kwartaal zijn de winstvooruitzichten voor bedrijven wereldwijd niet goed. De bodem van deze bearmarkt zou later dit jaar of aan het eind van de eerste helft van 2023 kunnen komen. In de tussentijd zijn grondstoffen en defensieaandelen de twee thema's waarvan we verwachten dat ze het goed zullen blijven doen totdat aandelen de bodem hebben bereikt van de huidige daling.

Peter Garnry, Head of Equity Strategy, zegt: "Een meedogenloze twaalf jaar lange bullmarkt, slechts af en toe onderbroken door V-vormig herstel op korte termijn, heeft een buy-the-dip-mentaliteit versterkt, er wordt meer risico genomen. Beleggers zijn simpelweg traag in het updaten van hun standpunten en we zien geen wezenlijke gedragsverandering bij particuliere beleggers, wat ook de reden is waarom deze aandelenmarkt meer ruimte heeft om te dalen.”

De grote vraag is volgens Garnry: waar ligt de bodem in deze markt? Lees hier meer op de Engelstalige website van Saxo Bank A/S. 


Commodities: Inzicht in het gebrek aan investeringsbereidheid bij oliereuzen 

De Bloomberg Commodity Spot Index bereikte een nieuw record tijdens het tweede kwartaal voordat een fase van consolidatie aanbrak omdat de bezorgdheid over de wereldwijde groei steeds meer aandacht kreeg. In het derde kwartaal zullen de bereidheid van Rusland om de oorlog in Oekraïne te stoppen, de vertragende economische groei van China, de kracht en snelheid van de Amerikaanse renteverhogingen, evenals het potentieel voor vraagvernietiging door stijgende prijzen, de toon helpen zetten in de tweede helft van 2022.

"Met miljoenen tonnen graan die nog steeds vastzitten in silo's, slechts enkele weken voordat de volgende oogst opslagruimte nodig zal hebben, zullen de vooruitzichten voor voedselprijzen afhangen van gunstige weersomstandigheden in teeltgebieden en of er een corridor komt voor de export van Oekraïense gewassen”, zegt Ole Hansen, hoofd Commodity Strategy.

Lees hier zijn verwachtingen over goud, zilver, metalen en andere grondstoffen op de Engelstalige website van Saxo Bank A/S. 


Macro: Op weg naar een crisis in de eurozone?

De trage reactie bij het erkennen dat de inflatie niet zo voorbijgaand is als aanvankelijk werd gedacht, heeft de eurozone in een slechtere positie gebracht dan de VS of China. In het derde kwartaal verwachten we dat veel noodmaatregelen om de inflatie aan te pakken, permanent zullen worden. Ook zal de volatiliteit op de obligatiemarkten aanhouden naarmate de economische situatie verslechtert.

Christopher Dembik, hoofd Macro-analyse, stelt: "We zullen een veel lagere groei hebben, vooral in 2023, dan velen hadden verwacht, of er nu technisch gezien een recessie is of niet. De eurozone bevindt zich zeker in een slechtere positie dan de Verenigde Staten of China.”

Lees hier op de Engelstalige website van Saxo Bank A/S waarom Dembik stelt dat het lang niet zeker is dat een herhaling van de crisis van 2012 uitblijft.

Tot slot

Voor de volledige Q3 2022 Outlook, met diepgravende artikelen van onze analisten en strategen, gaat u naar de Engelstalige, globale website van Saxo Bank A/S: https://www.home.saxo/insights/news-and-research/thought-leadership/quarterly-outlook

 Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland