NLNL-blog-rollercoaster-M NLNL-blog-rollercoaster-M NLNL-blog-rollercoaster-M

8 handvatten voor de swingtrader

Thought Starters
Peter Siks

Samenvatting:  Welke mindset heeft u nodig om succesvol te zijn als swingtrader? Beleggerstrainer Peter Siks zet 8 handvatten op een rij voor wie (zeer) actief wil handelen op de beurs.


Level: Ervaren


Er is een verschil tussen beleggen en traden. Een metafoor die ik in het verleden wel eens gebruikt heb illustreert dit duidelijk.

Als Henk, die doelman is bij zaterdag 3 van FC Kwadijk, gevraagd wordt wat hij gedaan heeft op zaterdagmiddag, dan zegt hij: “Ik heb gevoetbald”. Diezelfde vraag zou aan Messi gesteld kunnen worden nadat hij het veld verlaat. Hij zal exact hetzelfde antwoord geven: “Ik heb gevoetbald”. Beide hebben gelijk, maar het niveau waarop gespeeld is verschilt natuurlijk ontzettend. Voor de een is het een van zijn hobby’s, voor de ander is het zijn broodwinning (waarbij Messi ook nog eens natuurlijk een van de beste voetballers ter wereld is).

Eigenlijk geldt dit verschil ook tussen beleggen en traden. Een belegger kan twee of drie transacties per jaar doen en hij is daarmee actief op de beurs. Voor een trader, die ook actief is op de beurs, kan het zijn dat hij honderden transacties per week doet. Beide zijn actief op de beurs, maar ze doen daar echt wat anders.

Voor de volledigheid de definitie van swingtraden: swingtraden is het aangaan van posities met de intentie om deze enkele dagen tot enkele maanden aan te houden. Het is geen langetermijn belegging maar een positie waarmee ingespeeld wordt op een verwachte beweging van de markt in de komende periode.

Succesvol beleggen kunt u in 10 minuten per jaar doen. Bij swingtraden is dit onmogelijk. Het (zeer) actief traden op de beurs vraagt veel meer toewijding dan beleggen. Daarbij is swingtraden zeker geen garantie voor succes. Want laat het wel helder zijn: er zijn weinig (zeer) succesvolle (swing)traders maar wel heel veel mislukte (swing)traders.

Met dit in het achterhoofd vindt u hieronder een aantal handvatten die vooral focussen op welke mindset nodig is als swingtrader om succesvol te zijn. In een ander artikel (dat u later kunt lezen) komen de meer technische zaken van swingtraden aan de orde. Denk hierbij aan: handelskapitaal, maximale positiegrootte, stop-loss orders, winst/verliesverhouding en de entry en exit van een trade.


1. Commitment

De mogelijke winsten die te behalen zijn met traden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op veel mensen. Maar om die winsten te behalen is er wel toewijding nodig. Bent u bereid om die tijd en energie erin te steken? Bent u bereid het gevecht – vooral met uzelf – aan te gaan? Bent u bereid door te zetten, ook als het moeilijk wordt?

Uiteraard is het zo dat als u leuk vindt wat u doet, dat u de tijd die u erin stopt niet ziet als ‘werken’. Maar een consistent handelsresultaat vraagt veel tijd en commitment.

Dit is gemakkelijker dan gezegd dan gedaan, maar binnen swingtrading spelen emoties een grote rol. Dit begint bij een onderliggende waarde, zeker als het een bekend aandeel is. Veel mensen raken verknocht aan een aandeel en zijn daardoor niet meer in staat de juiste beslissingen te nemen.

En let wel, er zijn altijd twee waarheden. Er is ‘het verhaal’ van het bedrijf enerzijds (emotie) en het andere verhaal is de koersontwikkeling. Bij een goede trader is de koersontwikkeling altijd leidend en nooit het (verkoop)verhaal van de CEO.


2. Emoties uitzetten, of eigenlijk managen

De tweede manier waarop emoties een zeer belangrijke rol spelen is in het nemen van verlies en hier zult u zo direct meer over lezen. Ten derde is er de wens van mensen om iets van de koersen te vinden en vaak ook een verwachting te hebben over de koersen van morgen.

Veel succesvolle handelaren zijn in staat om naar de werkelijkheid te kijken zoals deze is. Zonder ego en zonder de wens dat er andere koersen staan dan dat er nu staan. Ze snappen dat ze persoonlijk geen invloed uit kunnen oefenen op de koers; ze zullen deze moeten accepteren. Als je hen ook vraagt wat ze vinden van de hoogte van een bepaalde koers, zullen ze daar vaak geen uitgesproken mening over hebben.

Het is dus niet het uitschakelen van emoties (want dat is onmogelijk), maar emoties herkennen en vervolgens zo goed mogelijk managen.


3. Risk management

Handelen is niets anders dan continue risico nemen en weer afbouwen. U moet hierbij niet alleen financieel in staat zijn de risico’s te dragen, maar ook emotioneel. Het is niet zo moeilijk om voor te stellen dat een trade in een week 20% in uw richting gaat. Het is veel belangrijker dat u in staat bent om een trade emotioneel te managen als deze tegen u in gaat.

Bent u dan nog steeds in staat de juiste beslissingen te nemen? Hoe reageert u als de druk (extreem) toeneemt? Bent u een vechter of vluchter? Of verlamt u juist helemaal en doet niets meer?

Een vechter zou kunnen kiezen voor het verhogen van de inzet (middelen) of heel agressief uitstappen en direct weer een nieuwe high-risk trade opzetten. De vluchter zou de emotionele spanning kunnen kwijtraken door de positie te snel af te bouwen. Iemand die verlamd wordt door de druk zou domweg geen beslissing nemen (en mogelijk de verliezen door laten lopen).

Verder gaat riskmanagement vooral over dingen waarop u zelf invloed heeft. U bepaalt welk aandeel u koopt, u bepaalt hoe groot u het doet, u bepaalt u stop loss-niveau, u bepaalt het winstneempunt. Focus dus op de dingen waarop u zelf invloed kunt uitoefenen en niet op de zaken die buiten uw ‘locus of control’ liggen. Buiten uw macht liggen bijvoorbeeld het sentiment van de markt, een onverwachte tweet van belangrijk politicus of CEO, of het rentebeleid van de Centrale Bank.


4. Blijf leren

Iedere actie leidt tot een reactie. Helaas wordt de reactie vaak ingedeeld in of goed of slecht; succes of falen. Elk met hun eigen emotionele reactie. Als u als trader in staat bent dit om te denken naar ‘feedback krijgen’ (zowel winst als verlies is feedback!), kan dit ook uw emotionele reactie veranderen. Want het enige wat u krijgt is feedback en van feedback kunt u leren. Kortom, alles wat u doet lukt want u krijgt altijd feedback. Deze manier van kijken zorgt ervoor dat u veel meer in de modus van leren komt. En dat gaat ervoor zorgen dat u steeds beter wordt.


5. Eigen manier

Ieder mens reageert op zijn eigen manier op zaken die in de wereld om hem heen gebeuren. Uiteraard geldt dit ook voor traden. Het is dus belangrijk dat u op zoek gaat naar een manier van handelen die bij u past. Bent u van het snel en veel doen in korte tijd? Dan is de kans aanwezig dat dit terugkomt in uw manier van handelen. Het zou kunnen zijn dat daghandelen (op dezelfde dag kopen en verkopen) veel beter bij u past. Als u iets gematigder van aard bent en meer reflecteert, kan het goed zijn dat swingtraden veel beter bij u past.

Wat ook een indicatie kan zijn voor uw voorkeuren is de manier waarop uw hersenen werken. Is de linker (ratio) of rechter (gevoel/holistisch) hersenhelft dominanter? U kunt hier een test doen die wellicht wat eerste aanknopingspunten biedt.

Hoe beter u uzelf kent, hoe beter u in staat zult zijn om een handelsstrategie te vinden (en te omarmen) die goed bij uw persoonlijkheid past.


6. Waarom verlies nemen zo moeilijk is

De drie belangrijkste redenen om het verlies niet te nemen zijn:

  1. U bent niet in staat om uw ego aan de kant te zetten. U vindt dat de markt anders zou moeten reageren dan dat hij op dit moment doet. U bent eigenwijs en u blijft vasthouden aan uw visie;
  2. Het is nu niet anders dan een papieren verlies. Zolang het verlies niet genomen is en de positie gehandhaafd blijft, heeft u kans dat de boel gaat draaien;
  3. De derde reden is ‘raket-angst’. Wat hoe pijnlijk zou het zijn als u net op het dieptepunt verkoopt. Want net als u verkocht hebt, draait de markt en gaat uw aandeel er als een raket vandoor. Dus, nog even blijven zitten…

7. Voorbereiding

Of u de aandelen waarin u handelt nou fundamenteel of technisch benaderd, wees voorbereid. Het zou getuigen van onverschilligheid als u niet weet wanneer ‘uw’ aandeel met cijfers komt. Ook belangrijke macro events kunnen een markt in beweging zetten.

Zorg dus dat u de (publicatietijd van) belangrijke cijfers kent. Bij voorbereiding hoort ook het kijken naar de voorgaande dagen. Wat gebeurde er wanneer? Wat vertelt het me? Wat kan ik ervan leren?


8. Evalueer

'Een ezel stoot zich in het gemeen geen tweemaal aan dezelfde steen'.

Dit hangt nauw samen met het blijven leren. Als u iets doet dat keer op keer geld kost, gaat er iets niet goed. U zult moeten onderzoeken wat er niet goed gaat en dat net zolang totdat u het lek boven heeft.

Wat kan helpen bij een goede evaluatie is het bijhouden van een (swing) trading logboek. U schrijft dan op waarom u bepaalde trades opzet en waar u de trade zult gaan sluiten. (Zowel bij verlies als winst). Op een bepaald moment krijgt u dus een goed inzicht in hoeverre u in staat bent de juiste inschatting te maken van kansen in de markt. Ook zal duidelijker worden waarom het niet goed gaat.

En juist door te blijven evalueren, zult u een betere trader te worden.


Tot slot

De aantrekkingskracht van swingtraden is helder. De realiteit laat echter zien dat het geen sinecure is om consistent een positief resultaat te behalen. In die zin is de uitspraak ‘met swingtraden heb je de statistieken tegen je’ een belangrijke om goed in de oren te knopen. Desalniettemin zijn er succesvolle swingtraders die in staat zijn om met deze manier van traden geld te verdienen.

 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland