nlnl-vrouwen-beleggen-M nlnl-vrouwen-beleggen-M nlnl-vrouwen-beleggen-M

Waarom vrouwen (en ook mannen) zouden moeten beleggen

Thought Leadership

Saxo Nederland

Samenvatting:  Hoewel uit onderzoek blijkt dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen, zijn veel vrouwen nog huiverig om te beleggen. Een gemiste kans, vindt Saskia Klep, CEO van Saxo Bank Nederland


Level: Starter


Diverse onderzoeken wijzen uit dat vrouwen betere beleggers zijn dan mannen. Volgens de Amerikaanse vermogensbeheerder Fidelity, die de rendementen van 5,2 miljoen Amerikanen tussen 2011 en 2020 heeft geanalyseerd, is het verschil in rendement gemiddeld 0,4 procentpunt per jaar.


Just do it

Volgens Saskia Klep, CEO van Saxo Bank Nederland, zijn daar verschillende oorzaken voor aan te wijzen. “Vrouwen bereiden zich in het algemeen beter voor: ze doen meer onderzoek voordat ze tot aankoop overgaan en stellen een beleggingsplan op waar ze strikt aan vasthouden, ook als de beurs volatiel is.”

Mannen daarentegen zijn impulsiever. “Ze zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor een kooptip op een feestje en springen er eerder in, onder het motto ‘just do it’. Dat kan leiden tot klassieke beleggingsfouten, zoals kopen op de top en verkopen in het dal. 

En omdat vrouwen minder frequent in- en uitstappen, zijn hun transactiekosten lager. “Daardoor hebben ze een grotere kans op een positief rendement”, aldus Klep. Toch zijn veel vrouwen terughoudend om te beleggen. Zo is bij Saxo Bank slechts 19% van de beleggers vrouw. Hoewel dat er – dankzij de lage rente en het goede beursklimaat - beduidend meer zijn dan twee jaar geleden (12%), gaat het nog altijd om een duidelijke minderheid.


Loonkloof

Dat komt volgens de topvrouw van Saxo Bank onder andere door de loonkloof. “Vrouwen hebben minder geld om mee te beleggen. Ze verdienen minder omdat ze veelal parttime werken en ook gemiddeld een lager uurtarief hebben.”

Een recent onderzoek van het CBS ondersteunt dit: vrouwelijke ambtenaren verdienen gemiddeld bijna €2 per uur (ofwel 6%) minder dan hun mannelijke collega’s. In het bedrijfsleven is het verschil bijna €5 (ofwel 19%).

Een tweede reden waarom veel vrouwen langs de zijlijn staan is gebrek aan zelfvertrouwen. Zo blijkt uit onderzoek dat slechts 9% van de vrouwen denkt een betere belegger te zijn dan mannen. Slechts een op de drie vrouwen acht zich in staat om zelf goede beleggingsbeslissingen te nemen, tegen bijna de helft van de mannen.

Dat de financiële sector wordt gedomineerd door mannen, helpt ook niet mee. “Het is een beetje door mannen, voor mannen.”


Vooroordelen over beleggen

Daarnaast bestaan er – ook bij mannen - de nodige vooroordelen over beleggen. “Veel mensen denken dat je veel tijd, geld en kennis nodig hebt om te kunnen beleggen. Maar dat valt reuze mee", zegt Klep. Je moet wel enigszins weten waar je aan begint, net als bij een hypotheek. Maar het is echt niet nodig om jaarverslagen door te spitten. Je kunt ook met enkele tientjes per maand beleggen in een beleggingsfonds of ETF. Zo heb je tegen lage kosten een breed gespreide portefeuille, waar je geen omkijken naar hebt.”

Een andere misvatting is volgens haar dat beleggen meer risico met zich meebrengt dan sparen. “Er wordt vaak gepraat over het risico van beleggen, maar ik zou liever praten over het risico van níet beleggen. Met de huidige lage rente en hoge inflatie wordt je spaargeld steeds minder waard, waardoor je je financiële doelen niet kunt halen.”


Terugtredende overheid

Dat wordt een steeds nijpender probleem, want de overheid trekt zich steeds meer terug. “Burgers moeten steeds meer zelf zorgen voor hun financiële toekomst. Zo worden de pensioenen minder zeker en moet voor de aankoop van een huis meer eigen geld worden ingebracht.”

Voor vrouwen is het volgens Klep nog extra belangrijk om te werken aan hun financiële weerbaarheid, gezien hun vaak kwetsbare positie. “Veel vrouwen zijn afhankelijk van hun echtgenoot die kostwinner is. Zolang ze getrouwd blijven gaat dat goed, maar bij een echtscheiding komen veel vrouwen in financiële problemen. Ook zijn veel vrouwen nauwelijks betrokken bij financiële beslissingen. Als hun man overlijdt, zijn ze onthand.”

Klep zegt er met Saxo Bank alles aan te willen doen om beleggen toegankelijker en begrijpelijker te maken voor iedereen. “We proberen duidelijker te communiceren, met minder jargon. We organiseren webinars, waar consumenten stap voor stap leren hoe beleggen in zijn werk gaat. Daarnaast lanceren we AutoInvest, waarmee klanten automatisch elke maand een vast bedrag kunnen inleggen in enkele zelfgekozen ETF’s en beleggingsfondsen: een makkelijke, voordelige en kwalitatief goede oplossing.”

Voor wie toch huiverig is om te beleggen, heeft Klep enkele tips om de risico’s in te dammen.

1. Heb geduld

De eerste tip is geduld hebben. Klep erkent dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Maar de geschiedenis wijst uit dat die risico’s aanmerkelijk minder zijn voor wie veel zitvlees heeft. De S&P 500 heeft in de afgelopen 150 jaar een gemiddeld rendement gegenereerd van 9,3% per jaar, zo rekent ze voor. Na aftrek van inflatie is dat circa 7% per jaar.

Het jaarlijkse rendement loopt uiteen van een winst van 36% tot een verlies van 30%. In een tijdspanne van drie jaar worden de uitslagen naar boven en beneden kleiner. En na een periode van vijftien jaar is zelfs in alle gevallen sprake van een positief rendement.

NLNL langetermijnrendement

2. Beleg alleen met geld dat u kunt missen

Ook drukt de topvrouw van Saxo Bank beleggers op het hart om alleen te beleggen met kapitaal dat langere tijd gemist kan worden, zodat u die lange tijd ook kunt uitzitten.


3. Breng spreiding aan in uw portefeuille

Een andere manier om risico’s terug te brengen is door niet alle eieren in één mandje te leggen, maar beleggingen goed te spreiden. Dit kan bijvoorbeeld door te beleggen in een actief beheerd beleggingsfonds of een ETF.


4. Begin jong

Klep adviseert ook om jong te beginnen met beleggen. “Start met kleine bedragen. Je kunt dan fouten maken zonder dat het grote consequenties heeft.” Ouders kunnen hierin een rol spelen door hun kind te helpen met beleggen.

5. Houd vast aan het plan

Tot slot adviseert Klep om niet steeds wisselingen in de portefeuille aan te brengen en vast te houden aan het plan. Dat leidt tot lagere kosten en dus zicht op een hoger rendement. 

Klaar om te beginnen?

Neem dan direct een kijkje in de demo van ons SaxoInvestor-platform. En wil je meer weten over beleggen? We helpen je graag op weg in ons kenniscentrum. Lees bijvoorbeeld hier hoe je in 4 stappen kunt beginnen met beleggen en hier hoe je je eerste instapstrategie bepaalt. Of kijk een van onze inspirerende webinars terug, bijvoorbeeld het webinar 'De basics van beleggen'.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland