SWC Rewind Augustus: daling op de markten, nieuws uit China SWC Rewind Augustus: daling op de markten, nieuws uit China SWC Rewind Augustus: daling op de markten, nieuws uit China

SWC Rewind Augustus: daling op de markten, nieuws uit China

SWC Rewind

Saxo Nederland

Samenvatting:  In deze terugblik nemen we u mee langs de ontwikkelingen op de markten van de afgelopen maand en wat dat betekent voor uw SaxoWealthCare-portefeuille.


Level: Starter


In deze terugblik nemen we u mee langs de ontwikkelingen op de markten van de afgelopen maand en wat dat betekent voor uw SaxoWealthCare-portefeuille. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren. Dit artikel kan dan ook niet gezien worden als een beleggingsadvies of -aanbeveling. Als u ook zelf belegt, maak dan altijd uw eigen afweging.  

Aandelenmarkten 

In augustus

Dit jaar (d.d. 1 september 2023) 

Wereldwijd 

-1.25% 

+12.89%

Europa 

-2.71%

+8.00%

VS 

-1.86%

+17.82%

Japan 

-0.4% 

+23.85%

Emerging markets 

-6.36% 

+2.5%

Obligatiemarkten 

In augustus

Dit jaar (d.d. 1 september 2023) 

Wereldwijd 

-0.3% 

+1.26%

Bron voor alle benchmarks: MSCI


Aandelen per regio

Europa

De economische groei vertoonde een bescheiden opleving, met een bbp-groei van 0,3% op kwartaalbasis. De werkloosheid is gedaald tot 6,4% en ligt daarmee op het laagste niveau van de afgelopen periode. Daartegenover staat een opmerkelijke daling van de PMI* tot 47. Dit is reden tot bezorgdheid, omdat de economische activiteit in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3% is gedaald. 

 Dit is reden tot bezorgdheid, want het betekent een verslechtering van de bedrijfsomstandigheden, het laagste sinds 2012, afgezien van de periode beïnvloed door Covid-19. De PMI* is een belangrijke indicator die licht werpt op de aantrekkelijkheid van zakendoen in de regio.

De inflatie daalde tot 5,3% en overtrof daarmee de verwachtingen. De inflatie is echter nog steeds aanzienlijk hoger dan de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De bankensector trok de prestaties van de Europese index omlaag. De Italiaanse regering kondigde belastingen aan op overwinsten van banken. Daarentegen boekte UBS tegen het einde van de maand uitstekende kwartaalresultaten, waardoor de aandelenkoersen naar de hoogste waarden van 2008 stegen.  


VS

Uit het recente besluit van Powell blijkt een havikistische/hawkish  toon nu de Federal Reserve de eindfase van haar verkrappingscampagne nadert. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden gezien de aanhoudend hoge inflatiecijfers. Eerder werd de kredietwaardigheid echter wel verlaagd van AAA naar AA+, deels als gevolg het slecht functioneren van politiek en toenemende zorgen over de staatsschuld.

Opmerkelijke economische datapunten lieten zowel sterke punten als onzekerheden zien: de werkgelegenheidscijfers komen uit op 3,5%, wat duidt op een robuuste arbeidsmarkt; de detailhandelsverkopen stegen in juli met 0,7% op maandbasis en overtroffen daarmee de verwachte stijging van 0,4%.

De marktreacties suggereren dat de Fed mogelijk nog een laatste renteverhoging zal doorvoeren voor het einde van het jaar, gevolgd door vier of vijf renteverlagingen in 2024. De PMI's* van de inkoopmanagersindices van augustus weerspiegelen deze vooruitzichten. De PMI* voor de verwerkende industrie en de dienstensector daalde naar respectievelijk 47 en 51, wat de voorzichtige aanpak van de Fed versterkt.  


Japan

Japan had een sterk tweede kwartaal, met een groei van 6% op kwartaalbasis. Als we kijken naar indices zoals de Tankan-index, is het mogelijk dat de groei in Japan de komende maanden een sterker momentum krijgt. De Tankan-index toont de gezondheidstoestand van grote Japanse bedrijven in de verwerkende industrie.

Japan lijkt ook de bladzijde van zijn deflatoire periode om te slaan, met een stijging van de kerninflatie met 0,1% tot 4,3% op jaarbasis en de grootste loonstijgingen in drie decennia. Vergeleken met andere markten bleken Japanse aandelen relatief veerkrachtig in augustus, toen de Topix (Tokyo Stock Price Index) een bescheiden winst van 0,41% liet zien.  


Opkomende markten

Het grootste nieuws komt deze maand uit China. De overheid neemt initiatieven om de groei te stimuleren na een traag jaar. Een van de besluiten is bijvoorbeeld de belasting op de handel in aandelen te verlagen om activiteit op de markt te stimuleren.

China ondervindt een aanzienlijke impact op de vastgoedmarkten nu de prijzen dalen en de verhalen over Evergrande en Country Garden geen rooskleurig beeld schetsen. De daling van de vastgoedmarkt heeft een domino-effect gehad op de koperprijs, een belangrijk metaal voor de bouw. Deze daalde van meer dan $11.000 per ton in 2021 tot bijna $8.000 vandaag.  Experts voorspellen meer financiële stimuleringsmaatregelen van de overheid om de Chinese economie de komende kwartalen aan te drijven. 


Wereldwijde obligatiemarkten

De obligatierente reageerde op de havikistische berichten van Powell en steeg naar 5,07% voor de 2-jaars en 4,25% voor de langere 10-jaars obligatie. Het verschil tussen de 2-jaars en 10-jaars obligatie kan een indicatie geven van de toekomstige economische activiteit in de VS. Als de 10-jaars lager is dan de 2-jaars, duidt dit op een mogelijke vertraging of recessie.

Augustus begon met een daling van de aandelenkoersen en een terugkeer naar de divergerende relatie tussen rente en aandelenkoersen die sinds april grotendeels ontbrak. Dit is goed nieuws en helpt de correlatie tussen aandelen en obligaties te herstellen.  


Wat betekent dit voor uw SaxoWealthCare portefeuille?

Als u een SaxoWealthCare portefeuille heeft volgens het type ‘Mik Hoger’ heeft u waarschijnlijk wat beweging in uw portefeuille opgemerkt. De wijzigingen hebben uw bestaande blootstelling aan thema's als Automatisering & Robotica en Elektrische Voertuigen & Technologie voor Autorijden vergroot, terwijl de allocaties aan Digitale Beveiliging en Zorginnovatie zijn verwijderd, met een minimale herziening van de andere posities.

De thema's die in uw portefeuille werden versterkt, zijn de thema’s die BlackRock naar voren schuift, naast de sector Global Water, ondersteund door positieve indicatoren zoals momentum, sentiment en waarderingen. Anderzijds werd uw blootstelling aan thema's zoals HealthCare Innovation en Digital Security verminderd omdat de hierboven vermelde indicatoren negatieve signalen vertoonden.

De SaxoWealthCare portefeuilles van het type Slim volgen’ en ‘ESG overwogen’ zijn in augustus niet opnieuw gebalanceerd omdat deze een driemaandelijks herbalanceringsschema volgen. De volatiliteit van de aandelenmarkten daalde verder in augustus.

Als u de Vermogensbewaker heeft geactiveerd voor uw SaxoWealthCare portefeuille, betekent dit dat er potentieel was voor uw portefeuille om wat aandelenrisico terug te nemen in augustus, afhankelijk van uw resterende risicobudget zoals ingesteld door uw persoonlijke voorkeuren. 

Omdat uw portefeuille wordt ingericht aan de hand van uw individuele beleggingsplan kunnen er altijd verschillen zijn tussen bovenstaande ontwikkelingen en uw persoonlijke portefeuille. Wilt u precies weten hoe uw portefeuille is opgebouwd? Log dan in op uw rekening, ga naar Beleggingsplan en scroll naar beneden naar Portefeuille-overzicht. Hier vindt u zowel een grafisch overzicht van de verdeling als alle ETF's die op dit moment onderdeel van uw portefeuille uitmaken (via ‘Beleggingen weergeven’). 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.*Uitleg PMI

De Industriële Inkoopmanagersindex (PMI) meet het activiteitsniveau van de inkoopmanagers in de verwerkende sector. Elke notering boven 50 indiceert een expansie van de verwerkende sector, terwijl een notering onder 50 een recessie aangeeft.

Het geeft een indicatie over de gezondheid van de verwerkende sector en productiegroei in de Eurozone. Handelaars volgen deze enquêtes van nabij omdat inkoopmanagers gewoonlijk een vroege toegang hebben tot de productiegegevens van hun bedrijf, wat een voorlopende indicator van de totale economische productiviteit kan zijn.

Een hoger dan verwachte notering moet beschouwd worden als positief/hausse voor de EUR, terwijl een lager dan verwachte notering moet beschouwd worden als negatief/baisse voor de EUR. 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland