NLNL-kengetallen-KW-M NLNL-kengetallen-KW-M NLNL-kengetallen-KW-M

Financiële kengetallen: winst per aandeel en koers-winstverhouding

Starten met beleggen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe kunnen de winst per aandeel en de koers-winstverhouding u helpen bij het selecteren van de juiste aandelen? Hans Oudshoorn legt uit.


Level: Starter


In het artikel over ‘Financiële kengetallen: solvabiliteit en rentabiliteit’ stond de financiële gezondheid en mate van winstgevendheid centraal. Naast deze ratio’s zijn er berekeningen te maken die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Voor deze ratio’s worden boekhoudkundige gegevens en marktgegevens gebruikt. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is, kijkt u vooral naar de winst per aandeel, de koers-winstverhouding en het dividendrendement. Het onderwerp dividend(-rendement) komt aan bod in het afsluitende artikel over financiële kengetallen.

In onderstaande video legt Peter Siks alles kort uit, onder de video gaat de tekst weer verder en vertel ik u alles nog wat uitgebreider.

Earnings per share (EPS)

Het is belangrijk voor de continuïteit dat een onderneming winst maakt. Als u winst vergelijkt met een taart, is het belangrijk te weten over hoeveel andere beleggers de taart verdeeld moet worden. De winst per aandeel, kortweg WPA genoemd, berekent u door de nettowinst te delen door het aantal uitstaande aandelen. Vaak wordt overigens de Engelse term earnings per share (EPS) gebruikt door internationaal opererende ondernemingen. De formule van de maatstaf luidt:


     Nettowinst
   _______________ 
     (Uitstaande aandelen)

Als voorbeeld tonen we u een passage uit het jaarverslag over 2017 van Ahold Delhaize, daaruit blijkt dat de nettowinst ("net income attributable to common shareholders") € 1,817 miljard is. Voor de duidelijkheid: dit zijn dus cijfers van 5 jaar geleden, maar voor het voorbeeld maakt dit nu even niet uit.

Ahold-p123

Bron AholdDelhaize, p. 123


Verderop in het jaarverslag in het overzicht ‘Equity attributable to common share holders’ staat het aantal uitstaande aandelen: 1,246809 miljard.

 

Ahold-p172

Bron: AholdDelhaize, p. 172


Invullen in de formule geeft een winst per aandeel van afgerond:

  1,817
                        _______     =   € 1,46
1,246809

Een manier om tegen de winst per aandeel aan te kijken is dat het een indicatie geeft van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd.


De koers-winstverhouding

Een veelgebruikte waarderingsmaatstaf voor aandelen is de koers-winstverhouding. Vaak wordt deze afgekort als K/W of het Engelse P/E (Price-Earnings ratio). Het kengetal wordt berekend door de aandelenkoers te delen door de winst per aandeel. Staat de koers van Ahold Delhaize € 20, dan wordt de koers-winstverhouding afgerond:

20
             ______  = 13,70
1,46 


Interpretatie koers-winstverhouding

De K/W vertelt u hoeveel jaar de onderneming dezelfde winst moet maken om uw investering terug te verdienen. Hoe hoger de verhouding, hoe langer u moet wachten om uw geld terug te verdienen. Ondernemingen waarvan verwacht wordt dat ze een sterke groei zullen doormaken, hebben doorgaans hogere K/W" s dan ondernemingen met een lage groei de vraag is nu hoe u k/w moe beoordelen. De volgende richtlijnen kunnen helpen:

  • K/W 10 of lager: het aandeel is aantrekkelijk geprijsd en daarom koopwaardig
  • K/W tussen 10 en 20: heeft u het aandeel in portefeuille, dan kunt u het houden
  • K/W 20 of hoger: het aandeel is aan de dure kant, tijd om afscheid te nemen als u het in portefeuille hebt

Op dit moment is de K/W van Ahold Delhaize neutraal. Onthoud dat het beoordelen van een aandeel op basis van de K/W slechts één stap is in het gehele selectieproces. Staar u niet blind op de K/W, er is meer. Het zegt namelijk niets over toekomstige winsten.

Overigens kunt u binnen uw Saxo-rekening de nodige kerncijfers van bedrijven bekijken. Van nettowinst, winst per aandeel tot koers-winstverhouding. Ook kunt u geschatte gegevens voor de komende jaren bekijken, ook over toekomstige winsten. Wel zo makkelijk!

Samengevat zijn er financiële kengetallen die informatie geven over de prijs en het rendement van een aandeel. Om te bepalen of een aandeel koopwaardig is zijn de winst per aandeel en de koers-winstverhouding twee belangrijke maatstaven.

Beleggen kent risico's, uw aanleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland