NLNL_visuals_Saxo_Sentiment_Survey_Hero_Image_graph_1024x768 NLNL_visuals_Saxo_Sentiment_Survey_Hero_Image_graph_1024x768 NLNL_visuals_Saxo_Sentiment_Survey_Hero_Image_graph_1024x768

Vertrouwen beleggers zakt dieper weg

Saxo Market Sentiment 4 minuten leestijd

Saxo Nederland

Samenvatting:  De klappen op de beurzen duwen het vertrouwen in het huidige beursklimaat onder de Nederlandse Saxo-Bank beleggers verder omlaag. Dat blijkt uit de nieuwe Saxo Market Sentiment van mei, waarvoor beleggende klanten hun oordeel over het beursklimaat geven.


Level: Starter


Saxo Bank-beleggers beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met een -1,9 (op een schaal tussen -15 en +15). Een neerwaartse lijn ten opzichte van april, toen het vertrouwen werd gepeild op -0,4%. Ook nu spelen de oorlog in Oekraïne en stijgende rentepercentages door oplopende inflatie mee. Ook het doorzetten en aanscherpen van het ‘zero tolerance’ beleid van de Chinese overheid is geen goed nieuws voor de wereldeconomie. 

Over de inflatie is er bovendien weinig optimisme te bespeuren. Vier op de tien beleggers verwacht dat het inflatiecijfer in Q3 gemiddeld uitkomt tussen de 7,5 en 10 procent, waar een kleinere maar substantiële groep (16 procent) verwacht dat deze boven de 10 en zelfs boven 12.5 procent stijgt. Slechts zes procent van de respondenten denkt dat het inflatiecijfer onder de vijf procent zal blijven. 

Geslonken vertrouwen laat zich ook gelden bij de indexen. Het vertrouwen in de ontwikkeling van de AEX (-1,49%) en de S&P 500 (-1,22%) de komende dertig dagen laat geen optimisme zien. Een op de vijf beleggers denkt zelfs dat de AEX op -5% uitkomt. Verder valt hier op dat acht procent van de gepeilde beleggers een stijging van acht procent van de Amsterdamse index verwacht. In april werd er nog voorzichtigheid betracht rondom de S&P 500 aandelenindex met een percentage vlak onder nul (-0.07%) maar daar is nu dus geen sprake meer van.  


NLNL - visuals Saxo Sentiment Survey - graphs_Barometer graph_1834x1135-gom

Risico nemen 

De groep beleggers die meer risico wil gaan nemen blijft klein, circa acht procent zegt dat te doen. Bijna een kwart (23%) verkiest juiste een kalmere aanpak. De rest (69%) verandert niets aan het risicoprofiel. De neergang in het vertrouwen vertaalt zich dus nog niet in veranderend beleggingsgedrag wat betreft het nemen van risico. De grootste groep beleggers - negentig procent – belegt in aandelen, met ETF’s (29%) en opties (circa 22%) op plek twee en drie van de populairste instrumenten.

Wel zijn er veranderingen bij de meest verhandelde aandelen. De top-drie populairste aandelen is ongewijzigd (Shell, ASML, ING), maar Just Eat Takeaway heeft Shell afgelost als favoriet aandeel om van de hand te doen. Shell staat nu op de tweede plek, Philips complementeert het rijtje als derde.  


Energie vluchthaven 

De technologiesector is niet meer de favoriet om in te beleggen. De energiesector duikt bovenaan de lijst op, ruim vier op de tien respondenten zet energie op plek 1. Grondstoffen volgt op de voet (41%) en informatietechnologie vult de derde plek met 34 procent. 


NLNL_visuals_Saxo_Sentiment_Survey_graph_bar
Welke sector geniet uw voorkeur om in te beleggen? (Top 5)

Dollar door het dak 

Gevraagd naar de favoriete regio om te investeren verkiest 57 procent van de respondenten Europa, een daling van tien procent ten opzichte van april. De VS daarentegen is voor ruim 35 procent van de beleggers de voorkeursregio, een positief verschil van zeven procent met vorige maand. Van de dollar verwacht bijna de helft van de ondervraagde dat deze aan kracht wint ten opzichte van de euro, waar dat in april slechts 38 procent was. Veertien procent van de beleggers denkt dat juist de dollar inboet in de komende dertig dagen. 

De volgende Saxo Market Survey verschijnt in juni 2022. 


Over Saxo Market Sentiment

Saxo Bank peilt maandelijks het beleggerssentiment onder een ad random geselecteerde groep van haar zelfbeleggende klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland