Beleggersvertrouwen tikje omhoog met hoop op Amerikaanse index Beleggersvertrouwen tikje omhoog met hoop op Amerikaanse index Beleggersvertrouwen tikje omhoog met hoop op Amerikaanse index

Out with a bang! Beleggersvertrouwen schiet naar hoogste stand 2022

Saxo Market Sentiment 4 minuten leestijd

Saxo Nederland

Samenvatting:  Waar al enige maanden sprake was van licht herstel in het vertrouwen van Nederlandse beleggers, schiet dat nu harder omhoog dan in alle maanden dat Saxo Bank peilt hoe het staat met de gemoedstoestand op de beurs. Dat blijkt uit de nieuwste Saxo Market Sentiment december waarin enkele honderden beleggende klanten van Saxo hun oordeel over het beursklimaat geven.


Level: Starter


In december is het beleggersvertrouwen gemiddeld 0,8, een forse stijging ten opzichte van het negatieve sentiment van -1,7 de maand ervoor. Bovendien ligt het vertrouwen ruim boven het gemiddelde sentiment onder beleggers gemeten sinds april van 2022, dat op -1 uitkomt. Slechts twee keer eerder sinds het begin van de Saxo Market Sentiment werd een positieve verwachting uitgesproken door beleggers. In juni en augustus sloeg het beleggersvertrouwen ook groen uit, maar de huidige sprong van -1,7 naar 0,8 in december is uniek.

NL-NL_Saxo_Timeline_December
Ontwikkeling beleggersvertrouwen 2022

In het webinar 'Toppers & Floppers voor 2023' in samenwerking met IEX werd kijkers de vraag werd gesteld hoe de beurs het volgend jaar gaat doen, waren beleggers ook optimistisch. Ongeveer 1 op de 3 kijkers verwachtte een plus tot vijf procent, en nog eens bijna een derde verwachtte een groei tussen de vijf en tien procent. Een tiende denkt zelfs dat er een groei van meer dan tien procent aanstaande is.


Recht zo die gaat

Het positieve vertrouwen hangt mogelijk samen met de prestatie van beleggers op de markten in dit kalenderjaar. Ondanks de grote klappen die gevallen zijn, met name in de techsector, geeft een groot deel van de ondervraagde beleggers (41 procent) aan beter te hebben gepresteerd dan de beurzen. Dertien procent daarvan deed het zelfs ‘veel beter’. De markt kent echter ook verliezers. Ongeveer een derde van de beleggers zit onder de marktcurve, blijkt uit de peiling van december.

Weinig beleggers besluiten hun strategie te veranderen op basis van hun prestaties in dit jaar. Ruim zes op de tien beleggers verandert niets aan de manier waarop ze beleggen. Iets meer dan twintig procent heeft het idee om minder transacties te gaan doen, terwijl 13 procent zegt juist meer te willen handelen. Gevraagd naar risico-indamming valt op dat ruim een kwart meer dividendaandelen wil gaan inkopen. Iets minder dan 1 op 5 beleggers is voornemens om verder te diversifiëren. Slechts vier procent van de beleggers verandert bovendien niets aan de manier waarop ze risico’s willen inperken voor hun portfolio. Deze ontwikkelingen passen bij de huidige economische voorspellingen waarbij een diepsnijdende recessie niet meer wordt verwacht.


Indices maken sprong

De S&P500 en de AEX mogen ook rekenen op een positief vertrouwen. Voor de S&P geldt dat het vertrouwen toeneemt van -0,3 naar 0.5. De Nederlandse tegenhanger maakt een nog grotere sprong van -0,7 naar 0,6. Het hogere vertrouwen in de S&P500 van vorige maand ten opzichte van de AEX is daarmee weer van de kaart, maar het sentiment is dus ten goede gedraaid.  

NL-NL_Saxo_Barometer Graph_December
Verwachte ontwikkelingen op de beurs (onder Nederlandse Saxo-klanten)

Populaire sectoren om in te beleggen

Wederom is voor ruim veertig procent de energiesector de meest populaire sector om in te beleggen, gevolgd door IT (35%) en grondstoffen (29%). Of het vastgestelde prijsplafond voor gas en elektra voor de Nederlandse markt hierin veranderingen gaan brengen lijkt onwaarschijnlijk, maar zeker is dat door ontwikkelingen in energiewinning, zoals de kernfusie-doorbraak in de VS van afgelopen week, de energiesector voor de komende tijd voor beleggers een interessante keus blijft.

NL-NL_Saxo_Bar graph_December
Favoriete sectoren onder Nederlandse Saxo-klanten (december 2022)

De volgende Saxo Market Survey verschijnt in januari 2023. Eerdere edities vindt u hier:


Over Saxo Market Sentiment 

Saxo Bank peilt maandelijks het beleggerssentiment onder een ad random geselecteerde groep van haar zelfbeleggende klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland