Obligaties op ieders lippen Obligaties op ieders lippen Obligaties op ieders lippen

Obligaties op ieders lippen

Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  Verwacht wordt dat de markten in 2024 volatiliteit zullen ervaren als gevolg van een verzwakkende groei, dalende inflatie en geopolitieke spanningen. Centrale banken zullen waarschijnlijk aarzelen om de rente agressief te verlagen, wat leidt tot onzekerheid op de obligatiemarkten. Beleggers moeten zich richten op staatsobligaties van hoge kwaliteit, terwijl selectieve beleggingen in bedrijfsobligaties kunnen worden overwogen.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van Saxo's Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is specifiek niet bedoeld als marktvoorspelling noch als beleggingsadvies of -aanbeveling. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdag 9 januari 2024 om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.


Verzwakkende groei, inflatie en een wankel geopolitiek klimaat

De markten zouden klaar moeten zijn voor een nieuwe hobbelige rit in 2024. Hoewel de trage groei en de dalende inflatie de basis hebben gelegd voor lagere rentetarieven, zullen de onzekerheid over het monetaire beleid en de geopolitieke spanningen blijven bestaan. 

Toen de centrale banken de beleidsrente agressief begonnen te verhogen, nam volgens vooraanstaande economen de kans op een recessie toe en werden obligatiefutures voortijdig ingeprijsd als een binnenkort komende verlagingscyclus. De centrale banken hielden echter vast aan hun "higher for longer"-verhaal, waardoor de markten in 2023 van streek raakten. De beleidsrente is gestegen tot het hoogste niveau in meer dan vijftien jaar. Ondanks de economische ellende verwachten de beleidsmakers niet dat ze de rente in 2024 agressief zullen verlagen. Een recessie in de Amerikaanse economie zou hier echter snel verandering in kunnen brengen.

Een fragiel geopolitiek landschap zal de marktvolatiliteit vergroten. De VS worden geconfronteerd met geopolitieke spanningen in Oekraïne, Israël en Taiwan. Nu de VS in november naar de stembus gaan, zal de politieke situatie in 2024 waarschijnlijk in een impasse terechtkomen, waardoor de budgettaire impuls afneemt en de onzekerheid over de groei toeneemt.

Het bovenstaande vraagt om voorzichtigheid van centrale banken bij het verder verkrappen of te snel versoepelen van de economie, wat een hogere volatiliteit op de obligatiemarkten impliceert.

De obligatiemarkt biedt aantrekkelijke perspectieven voor beleggers

Obligatiebeleggers krijgen de kans om een van de hoogste rendementen in meer dan tien jaar vast te leggen. Een hogere rente betekent niet alleen een hoger rendement, maar ook een lagere kans dat obligaties een negatief rendement boeken, zelfs als de rente weer licht stijgt.

Nu de centrale banken de rente waarschijnlijk langzaam verlagen, zal de vertraagde transmissie van het agressieve monetaire beleid vanaf 2023 de financiële voorwaarden in het nieuwe jaar blijven verkrappen. Dit zou de verlenging van de duur en de kwaliteit op middellange termijn ten goede komen.

Er zijn drie mogelijke scenario's voor staatsobligaties van ontwikkelde markten in 2024:

  1. Scenario van een zachte landing:  de strijd tegen de inflatie is gestreden en een diepe recessie wordt vermeden, waardoor centrale banken de rente iets verlagen, maar niet agressief. De rentecurves zouden steiler worden, waarbij de 10-jaarsrente zich gematigd lager zou aanpassen dan nu.
  2. Scenario van een harde landing:  een diepe recessie dwingt centrale banken om de rente agressief te verlagen, wat een diepe versteiling van de rentecurves uitlokt. De tarieven zouden aanzienlijk dalen tussen looptijden.
  3. Het scenario van de jaren 70:  de inflatie laait weer op, waardoor de centrale banken gedwongen worden de rente opnieuw te verhogen. Dit zou leiden tot een afvlakking van de rentecurves, waarbij de rente op de eerste termijn een aanzienlijke stijging zou bieden ten opzichte van de langetermijnrente.

Kwaliteit is koning

De verslechterende economische activiteit en de hoge rente voorspellen niet veel goeds voor risicovolle activa, wat zou kunnen leiden tot hogere spreads op bedrijfsobligaties tegen de achtergrond van vertragende inkomsten en krappe marges.

Hoewel de rendementen op bedrijfsobligaties in de VS en Europa samen met de rente op staatsobligaties zijn gestegen, ligt de stijging die investment-grade bedrijfsobligaties bieden ten opzichte van hun benchmarks ver onder het 2010-2020-gemiddelde. 

Als je naar junk bonds kijkt, is het beeld nog deprimerender. Hoogrentende obligaties in USD betalen 260 basispunten meer dan vergelijkbare investment grade-obligaties, een niveau dat in lijn is met de waarderingen van vóór Covid, toen de Fed de economie stimuleerde door middel van kwantitatieve versoepeling en de rentetarieven minder dan de helft waren van wat ze nu zijn. In Europa betalen junk bonds 310 basispunten meer dan hoogwaardige sectorgenoten, wat een weerspiegeling is van een uitdagender macro-economisch klimaat.

Daarom zien we een betere waarde in staatsobligaties uit ontwikkelde markten, hoewel een selectieve benadering voor bedrijfsobligaties aantrekkelijk blijft.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland