Japan koppelt USDJPY aan 200 om financiële systeem op orde te krijgen Japan koppelt USDJPY aan 200 om financiële systeem op orde te krijgen Japan koppelt USDJPY aan 200 om financiële systeem op orde te krijgen

Japan koppelt USDJPY aan 200 om financiële systeem op orde te krijgen

John Hardy

Hoofd FX Strategy

Samenvatting:  "Het reële bbp van Japan daalt met 8 procent." - John J. Hardy.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions en is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Terwijl 2022 overgaat in 2023, neemt de druk op de JPY en het Japanse financiële systeem weer toe door de wereldwijde liquiditeitscrisis die in gang is gezet door de venijnige verkrapping van het Fed-beleid en de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties. Aanvankelijk pakken de Bank of Japan (BoJ) en het ministerie van Financiën de situatie aan door valuta-interventies te vertragen en vervolgens stop te zetten. Dit doen ze nadat ze de existentiële bedreiging voor de financiën van het land hebben ingezien nadat ze meer dan de helft van de reserves van de centrale bank hebben opgebrand. Maar nu de koers van de USDJPY door de 160 en 170 stijgt en de publieke verontwaardiging over de stijgende inflatie koortsachtig wordt, weten zij dat de crisis nieuwe, verregaande maatregelen vereist. Nu de USDJPY de 180 passeert, komen de regering en de centrale bank in beweging.

Eerst leggen ze een bodem voor de JPY op 200 in USDJPY, waarbij ze aankondigen dat dit slechts een tijdelijke actie van onbekende duur zal zijn om een reset van het Japanse financiële systeem mogelijk te maken. Die reset houdt in dat de BoJ al haar schuldbezit expliciet monetiseert en uitwist. Kwantitatieve verruiming tezamen met het in omloop brengen van nieuw geld wordt uitgebreid om de last van de Japanse overheidsschuld verder te verlichten, maar met een vooraf vastgesteld afbouwplan in de komende 18 maanden.

De staatsschuld daalt hierdoor met 100 procent van het BBP aan het einde van de BoJ-operaties, minder dan de helft van het uitgangspunt. De beleidsrente van de BoJ wordt dan verhoogd tot 1,00% en alle controle over de yieldcurve wordt opgeheven, waardoor de tienjaarsrente naar 2,00% kan stijgen. De banken worden zo nodig geherkapitaliseerd om insolventie te voorkomen en dankzij fiscale stimuleringsmaatregelen voor de repatriëring van de enorme Japanse spaargelden in het buitenland keren triljoenen yen terug naar Japan, ook omdat de Japanse export blijft groeien.

Bijgevolg daalt het reële bbp van Japan met 8% door de verminderde koopkracht, terwijl het nominale BBP met 5% stijgt door de stijging van de kosten van levensonderhoud, maar de reset brengt Japan terug op een stabiel pad en creëert een verleidelijk crisisresponsmodel voor een soortgelijke crisis die Europa en zelfs de VS op termijn onvermijdelijk zal treffen.

Marktimpact: USDJPY handelt naar 200, maar is goed op weg naar een lager niveau tegen het einde van het jaar.

Lees alle Outrageous PredictionsAanmelden voor het webinar

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland