Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand

Terugblik op februari: stevige ondergrond of wankele vloer?

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  De prestatie in februari was bijna overal positief, wat een sterke start van 2024 op de financiële markten bevestigt. Maar de twijfels over de langetermijnontwikelingen van de economie blijven bestaan en dat roept de vraag op hoe stabiel de fundamenten werkelijk zijn. Een terugblik.


Level: Starter


In de maandelijkse Market Rewind nemen we u mee langs de ontwikkelingen op de financiële markten van de afgelopen maand. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren. Dit artikel is dan ook een terugblik op de afgelopen maand en kan niet gezien worden als een beleggingsadvies of -aanbeveling.


Aandelen wereldwijd

Voor de vierde opeenvolgende maand boekte de wereldwijde aandelenmarkt positieve rendementen: +4,1%. Februari werd gedomineerd door sterke winsten (zoals de winstpublicatie van Nvidia) en sleutelcijfers die zorgen over een recessie en de verwachtingen van renteverlagingen verder in de toekomst duwden. De vraag is of beleggers nu een strak asfalt op rijden of een wankel bergpaadje met een reëel valrisico: komt hoogtevrees al om de hoek kijken?

NLNL-RewindFeb-Equity

Aandelen per regio

Alle regio's boekten positieve rendementen voor februari. De VS leidt de roedel met een groei van 5,2%. Dit is te verklaren door een sterk winstseizoen waar megacappers zoals Nvidia en Meta het, met een stijging richting 25%, het meest aan bijdroegen,.

De regio's Azië en Opkomende Markten groeiden respectievelijk met 3,9% en 4,6%. Deze cijfers komen voornamelijk van de positieve prestaties in China. China heeft algemeen gesproken genoeg uitdagingen maar ziet sinds het Chinees Nieuwjaar enig positief momentum. Ook Japan deed een duit in het zakje met positieve cijfers.

Europa eindigde als laatste, maar nog steeds met een prima resultaat van 1,8%. De index die we volgen wordt voornamelijk naar beneden getrokken door de prestatie van het Verenigd Koninkrijk, waar continentaal Europa een solide maand beleefde. Grote bedrijven zoals Novo Nordisk en ASML trokken Europa in de goede richting, zij het in een langzamer tempo dan de megacaps in de VS.

NLNL-RewindFeb-Regio

Aandelen per sector

Was rendement in januari nog januari, afgelopen maand was de sector consumentengoederen juist de best presterende sector, met een rendement van 7,5%. De markten lijken daarmee te zeggen dat ze renteverlagingen pas later in de toekomst verwachten.

Informatietechnologie steeg met 6,1% dankzij een aantal sterk presterende bedrijven, waaronder Microsoft. Industrie kwam op de derde plaats met 5,6%. Nutsbedrijven waren de slechtst presterende sector en de enige in de min, met een daling van –1,3%.

NLNL-RewindFeb-Sectoren

Obligaties

Onze obligatie-indexen kleurden rood. Ook hier lijkt de verwachting dat de rentes pas later worden verlaagd mee te spelen. Aan het begin van het jaar prijsden obligatiefutures nog 7 renteverlagingen in, zowel in de VS als in Europa. Nu zijn dat er in de VS en 4 in Europa. 

NLNL-RewindFeb-Bonds

Bekijk in de (Engelse) infographic hieronder de rest van de marktprestaties in februari. De editie van vorige maand vindt u hier. Begin april volgt de terugblik op maart.

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand februari 2023.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland