Wat gaat de dollar doen? Wat gaat de dollar doen? Wat gaat de dollar doen?

Wat gaat de dollar doen?

Beleggingskans
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een inkijk in de valutamarkt, de dollar-index & het valutapaar EUR/USD


Level: Ervaren


In dit artikel worden turbo's genoemd. Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 64% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.


Wat de dollar gaat doen, is een vraag die menig belegger bezighoudt; het kan immers van grote invloed zijn op uw beleggingsresultaat. En dan gaat het niet alleen over de Amerikaanse aandelen in de portefeuille, maar ook over de omzet die Nederlandse bedrijven in Amerika behalen. Bedrijfsresultaten vallen soms fors mee (of tegen) door valutaeffecten. Bovendien is de valutamarkt de grootste markt ter wereld met een dagomzet van ongeveer 5.000 – 6.000 miljard dollar per dag, waarbij EUR/USD het belangrijkste valutapaar is (Bron: Statista.com). Daarbij trekt de valutamarkt veel spelers aan die op zoek zijn naar liquiditeit.

Echter, om de (onvoorspelbaarheid van de) valutamarkt in perspectief te zetten: bij zo’n vrijwel perfecte markt – zichtbaar in grote liquiditeit en minimale spread – is de huidige prijs de juiste prijs. De expertise en verwachting van alle spelers zit verwerkt in de actuele prijs. Kortom, als u actief wilt zijn op deze markt om in te spelen op de richting, weet dan heel goed wat ‘uw edge’ is ten opzichte van de andere, vaak zeer goed geïnformeerde spelers. Anders is de kans groot dat uw winst of verlies puur te wijten is aan (on)geluk.


Euro is sterk

Op dit moment is de EUR fors aan het oplopen ten opzichte van de dollar. Nu verzwakt de dollar sowieso iets ten opzichte van een breed samengesteld valutamandje (dit wordt de dollar-index genoemd), maar de stijging van de EUR is sterker. Sinds 25 mei is de dollar-index met 3% gezakt terwijl de EUR/USD met 4% is toegenomen. De verdeling van het mandje dat de dollar-index bepaald is als volgt:

 • Euro (EUR): 57,6% 
 • Japanse Yen (JPY): 13,6%
 • Pound Sterling (GBP): 11,9%
 • Canadian dollar (CAD): 9,1%
 • Swiss Franc (CHF): 3,6%

(bron: theice.com)

Tegelijkertijd is de beweging van de laatste dagen ook niet uitzonderlijk. Begin maart was er ook veel beweging. Je ziet de koers eerst fors oplopen richting de 1,15 om vervolgens hard af te storten naar de 1,07.


wat-gaat-de-dollar-doen

 

Grafiek EUR/USD op weekbasis met Moving Average 200 op weekbasis. Onderste deel van de grafiek is een dynamische RSI die op ‘overbought’ staat. (Bron: Saxo)

Waarom stijgt de euro ten opzichte van de dollar?

De reden van deze stijging is de politieke omwenteling die gaande is in Europa. Waar in eerste instantie getwijfeld werd aan de Europese daadkracht en eensgezindheid om de crisis aan te pakken, wordt het optreden van de ECB en Europese overheden nu gezien als positief voor de EUR. Het steunpakket, dat de ECB heeft afgekondigd op 4 juni, heeft die overtuiging alleen nog maar versterkt. 

Daarnaast kunt u ook denken aan de volgende redenen waarom de EUR verder zou moeten stijgen:

 • Er zal in de EU meer nadruk komen op fiscale maatregelen in plaats van monetair stimuleren;
 • Mogelijk nog verdere stappen in de Europese eenwording (bijvoorbeeld de BankenUnie);
 • Het monetair ingrijpen van de FED zal nog rigoureuzer zijn dan van de ECB waarbij de FED de rente nog lager kan brengen;
 • ECB wordt duidelijker in haar ‘forward guidance’; 
 • Het ‘veilige-haven-effect’ van de dollar kan bij toenemend optimisme verminderen. De dollar wordt in tijden van stress gezien als een veilige haven om in te schuilen.

Natuurlijk zijn er ook beleggers met een andere visie. Volgens hen zou de dollar juist aan moeten trekken. De argumenten die ze daarvoor hanteren zijn bijvoorbeeld de volgende:

 • De gierige vier – Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk – zullen herstelplannen in de EU vertragen/tegenwerken;
 • Er zal juist wel meer monetaire stimulus in Europa nodig zijn;
 • Het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa zal alleen maar toenemen en dit is negatief voor de gezamenlijke munt;
 • De maakindustrie in Europa wordt hard geraakt door de groeivertraging in China;
 • De niet-helder gedefinieerde steun (van de ECB) maakt het minder betrouwbaar;
 • We zijn nog niet uit de problemen; als die weer oplaaien zullen mensen toch op zoek gaan naar die veilige haven. En dat is de dollar.

Bepaal uw visie

Alhoewel de EUR aangetrokken is ten opzichte van de USD is het de vraag of deze beweging door gaat zetten. Dit zal met name afhangen van politieke en beleidsmatige beslissingen. Als u echter nogmaals een blik zou werpen op de eerder getoonde grafiek ziet u dat de langetermijntrend eerder dalend dan stijgend is. Belangrijk punt is wel de blauwe lijn die het 200 weeks simple moving average weergeeft. Dit zou goed kunnen gaan dienen als steun. (Hier leest u een artikel over moving averages).


Hoe te beleggen in de dollar

Er is een aantal mogelijkheden om uw visie op de EUR/USD om te zetten in daden. Twee redelijk simpele voorbeelden zijn:

 • Euro’s op uw geldrekening aanhouden of juist dollars.
  U kunt eenvoudig euro’s naar uw dollarrekening overboeken en dan zit u dollars long. Hier zijn wel kosten aan verbonden;
 • Een positie innemen in bijvoorbeeld aandelen die genoteerd staan in dollars.
  U loopt uiteraard wel koersrisico. Dit kan ook een Amerikaans geldmarktfonds zijn, waar het rendement minimaal op zal zijn. Ook met deze actie zit u dollars long;
Voor de ervaren beleggers met kennis van hefboomproductenzouden futures en turbo's ook een mogelijk kunnen zijn. Zo kunt u:
 • Een positie innemen in de EUR/USD futures die verhandeld worden op de CME.
  Er zijn drie verschillende EUR/USD-contracten waarbij 1% beweging in het grootste contract gelijk is aan € 1.250!
  • Normaal contract: € 125.000 (code 6E )
  • Mini: € 62.500 (code E7)
  • Micro: € 12.500 (code M6E)
 • Turbo’s op het valutapaar.
  Ook hier geldt: dit is een hefboomproduct die hard kan bewegen.

Let wel: voor zowel de futures als de turbo geldt dat het beide complexe en risicovolle hefboomproducten zijn die fors kunnen bewegen. Deze producten zijn alleen geschikt voor ervaren beleggers. U kunt meer dan uw inleg verliezen.


Conclusie

Inspelen op de beweging van het belangrijkste valutapaar ter wereld is ‘appealing’. Realiseer u echter wel dat u zich daarmee in de Champions League van trading begeeft. Het is de meest efficiënte markt die we kennen. Maar helder hebben waarom u een bepaalde positie in wilt nemen blijft essentieel. Daarnaast geldt dat riskmanagement cruciaal is, zeker omdat er vaak met hefboomproducten (turbo’s en futures) wordt gehandeld in deze markt. En hoewel de beweeglijkheid van deze markt laag is, kan het door de hefboom toch heel hard gaan! Daarom blijven we benadrukken dat zowel turbo's en futures complexe en risicovolle hefboomproducten zijn.


Risico's van futures

Futures zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Wanneer u short posities in futures aangaat wordt u blootgesteld aan een restschuldrisico. U kunt dan dus meer verliezen dan uw inleg.  Wij adviseren u, voordat u in futures belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de future raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in futures als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.


Risico's van turbo's

Turbo’s zijn complexe beleggingsproducten. Saxo Bank vindt het belangrijk dat u begrijpt wat de kansen en risico’s van dit soort producten zijn. U kunt hier meer over vinden in de Informatiebrochure en de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de turbo raadplegen waarin u wilt beleggen.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland