Wat gaat de dollar doen?

Wat gaat de dollar doen?

Peter Siks

Summary:  Een inkijk in de valutamarkt, de dollar-index & het valutapaar EUR/USD


Level: Ervaren


Wat de dollar gaat doen, is een vraag die menig belegger bezighoudt; het kan immers van grote invloed zijn op uw beleggingsresultaat. En dan gaat het niet alleen over de Amerikaanse aandelen in de portefeuille, maar ook over de omzet die Nederlandse bedrijven in Amerika behalen. Bedrijfsresultaten vallen soms fors mee (of tegen) door valutaeffecten. Bovendien is de valutamarkt de grootste markt ter wereld met een dagomzet van ongeveer 5.000 – 6.000 miljard dollar per dag, waarbij EUR/USD het belangrijkste valutapaar is (Bron: Statista.com). Daarbij trekt de valutamarkt veel spelers aan die op zoek zijn naar liquiditeit.

Echter, om de (onvoorspelbaarheid van de) valutamarkt in perspectief te zetten: bij zo’n vrijwel perfecte markt – zichtbaar in grote liquiditeit en minimale spread – is de huidige prijs de juiste prijs. De expertise en verwachting van alle spelers zit verwerkt in de actuele prijs. Kortom, als u actief wilt zijn op deze markt om in te spelen op de richting, weet dan heel goed wat ‘uw edge’ is ten opzichte van de andere, vaak zeer goed geïnformeerde spelers. Anders is de kans groot dat uw winst of verlies puur te wijten is aan (on)geluk.


Euro is sterk

Op dit moment is de EUR fors aan het oplopen ten opzichte van de dollar. Nu verzwakt de dollar sowieso iets ten opzichte van een breed samengesteld valutamandje (dit wordt de dollar-index genoemd), maar de stijging van de EUR is sterker. Sinds 25 mei is de dollar-index met 3% gezakt terwijl de EUR/USD met 4% is toegenomen. De verdeling van het mandje dat de dollar-index bepaald is als volgt:

 • Euro (EUR): 57,6% 
 • Japanse Yen (JPY): 13,6%
 • Pound Sterling (GBP): 11,9%
 • Canadian dollar (CAD): 9,1%
 • Swiss Franc (CHF): 3,6%

(bron: theice.com)


Tegelijkertijd is de beweging van de laatste dagen ook niet uitzonderlijk. Begin maart was er ook veel beweging. Je ziet de koers eerst fors oplopen richting de 1,15 om vervolgens hard af te storten naar de 1,07.


wat-gaat-de-dollar-doen

 

Grafiek EUR/USD op weekbasis met Moving Average 200 op weekbasis. Onderste deel van de grafiek is een dynamische RSI die op ‘overbought’ staat. (Bron: Saxo)

Waarom stijgt de euro ten opzichte van de dollar?

De reden van deze stijging is de politieke omwenteling die gaande is in Europa. Waar in eerste instantie getwijfeld werd aan de Europese daadkracht en eensgezindheid om de crisis aan te pakken, wordt het optreden van de ECB en Europese overheden nu gezien als positief voor de EUR. Het steunpakket, dat de ECB heeft afgekondigd op 4 juni, heeft die overtuiging alleen nog maar versterkt. 

Daarnaast kunt u ook denken aan de volgende redenen waarom de EUR verder zou moeten stijgen:

 • Er zal in de EU meer nadruk komen op fiscale maatregelen in plaats van monetair stimuleren;
 • Mogelijk nog verdere stappen in de Europese eenwording (bijvoorbeeld de BankenUnie);
 • Het monetair ingrijpen van de FED zal nog rigoureuzer zijn dan van de ECB waarbij de FED de rente nog lager kan brengen;
 • ECB wordt duidelijker in haar ‘forward guidance’; 
 • Het ‘veilige-haven-effect’ van de dollar kan bij toenemend optimisme verminderen. De dollar wordt in tijden van stress gezien als een veilige haven om in te schuilen.

Natuurlijk zijn er ook beleggers met een andere visie. Volgens hen zou de dollar juist aan moeten trekken. De argumenten die ze daarvoor hanteren zijn onder meer de volgende:

 • De gierige vier – Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk – zullen herstelplannen in de EU vertragen/tegenwerken;
 • Er zal juist wel meer monetaire stimulus in Europa nodig zijn;
 • Het verschil tussen Noord- en Zuid-Europa zal alleen maar toenemen en dit is negatief voor de gezamenlijke munt;
 • De maakindustrie in Europa wordt hard geraakt door de groeivertraging in China;
 • De niet-helder gedefinieerde steun (van de ECB) maakt het minder betrouwbaar;
 • We zijn nog niet uit de problemen; als die weer oplaaien zullen mensen toch op zoek gaan naar die veilige haven. En dat is de dollar.

Bepaal uw visie

Alhoewel de EUR aangetrokken is ten opzichte van de USD is het de vraag of deze beweging door gaat zetten. Dit zal met name afhangen van politieke en beleidsmatige beslissingen. Als u echter nogmaals een blik zou werpen op de eerder getoonde grafiek ziet u dat de langetermijntrend eerder dalend dan stijgend is. Belangrijk punt is wel de blauwe lijn die het 200 weeks simple moving average weergeeft. Dit zou goed kunnen gaan dienen als steun. (Hier leest u een artikel over moving averages).


Hoe te beleggen in de dollar

Er is een aantal mogelijkheden om uw visie op de EUR/USD om te zetten in daden. Hieronder volgen er een aantal:

 • Euro’s op uw geldrekening aanhouden of juist dollars. U kunt eenvoudig euro’s naar uw dollarrekening overboeken en dan zit u dollars long. Hier zijn wel kosten aan verbonden;
 • Een positie innemen in bijvoorbeeld aandelen die genoteerd staan in dollars. U loopt uiteraard wel koersrisico. Dit kan ook een Amerikaans geldmarktfonds zijn, waar het rendement minimaal op zal zijn. Ook met deze actie zit u dollars long;
 • Een positie innemen in de EUR/USD futures die verhandeld worden op de CME. Maar let op: futures zijn alleen geschikt voor ervaren beleggers! Er zijn drie verschillende EUR/USD-contracten waarbij 1% beweging in het grootste contract gelijk is aan € 1.250!
  • Normaal contract: € 125.000 (code 6E )
  • Mini: € 62.500 (code E7)
  • Micro: € 12.500 (code M6E)
 • Tot slot zijn er nog de turbo’s op het valutapaar. Ook hier geldt: dit is een hefboomproduct die hard kan bewegen.

Voor zowel de futures als de turbo geldt dat het beide hefboomproducten zijn die fors kunnen bewegen. Deze producten zijn alleen geschikt voor ervaren beleggers.


Conclusie

Inspelen op de beweging van het belangrijkste valutapaar ter wereld is ‘appealing’. Realiseer u echter wel dat u zich daarmee in de Champions League van trading begeeft. Het is de meest efficiënte markt die we kennen. Maar helder hebben waarom u een bepaalde positie in wilt nemen blijft essentieel. Daarnaast geldt dat riskmanagement cruciaal is, zeker omdat er vaak met hefboomproducten (turbo’s en futures) wordt gehandeld in deze markt. En hoewel de beweeglijkheid van deze markt laag is, kan het door de hefboom toch heel hard gaan!


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Disclaimer

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Meer info. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.