Beleggen in infrastructuur Beleggen in infrastructuur Beleggen in infrastructuur

Beleggen in infrastructuur

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Verstedelijking, digitalisering en toenemende milieuproblemen zorgen ervoor dat infrastructuur een interessante sector wordt om in te gaan beleggen.


Level: Enige ervaring


Het is een apart gezicht zo’n auto die half uit de straat lijkt te steken, maar in het Gelderse Wijchen gebeurde precies dat in de winter van 2018. Nadat een waterleiding sprong, zakte de grond weg en werd een auto opgeslokt die er overheen reed. Dit voorjaar ontstond op de A10 ook een zogenaamde ‘sinkhole’. De beelden van dergelijke gaten staan symbool voor de roep om een verbetering van de infrastructuur wereldwijd.


Wat is infrastructuur?

In het kort: alles wat nodig is om een land goed te laten draaien. Ofwel, alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om verplaatsing van mensen, goederen en eerste levensbehoeften mogelijk te maken. Van land- en waterwegen, lucht- en zeehavens tot leidingen voor water, gas, elektriciteit en riolering.

Tegenwoordig wordt ook de sector informatie- en communicatietechnologie (ICT) meegenomen: het geheel van ICT-voorzieningen dat nodig is om een land, bedrijf of instelling, te ondersteunen bij een reeks van bedrijfskundige processen zoals financiën, logistiek, planning, verslaglegging, rapportages en communicatie. Ook het beveiligen en beheren van de gebruikte (digitale) data hoort hier bij. Maar denk ook aan satellietverbindingen en telefonie.


Verstedelijking voedt gunstig klimaat infrastructuursector

In een onderzoek van het World Economisch Forum valt te lezen dat ze verwachten dat in 2050 ongeveer 68% van de wereldbevolking in steden woont. De vraag rijst dan of de huidige steden klaar zijn voor deze toekomstige verstedelijking. Denktank en investeerder Global Infrastructure Basel heeft een aantal jaren geleden becijferd dat 75% van de benodigde infrastructuur nog niet bestaat. De Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) heeft op haar beurt aangegeven dat voor de realisatie, alleen al tot 2030, zo’n 4.900 miljard dollar (!) per jaar nodig is. In het verlengde van de verstedelijking, vereisen ook de digitalisering en toenemende milieuproblemen wereldwijd allemaal nieuwe infrastructurele investeringen.

Het geld om de huidige investeringskloof te overbruggen zal vanwege de lage rente niet alleen van (semi-)overheden komen, maar ook in toenemende mate afkomstig zijn van particuliere investeerders. Hierdoor zal de relatief jonge beursgenoteerde infrastructuursector de komende jaren naar mijn verwachting steeds vaker een plek in beleggingsportefeuilles krijgen.


Een sector met specifieke eigenschappen voor beleggers

Beursgenoteerde infrastructuurbedrijven die luchthavens, tolwegen, datacenters, pijpleidingen, satellieten en netwerken beheren hebben bijzondere eigenschappen als het gaat om risico-rendementsverhoudingen en diversificatie (spreiding). Ook zijn ze minder gevoelig voor economische cycli en de ontwikkeling van grondstofprijzen.

De materiële activa (van grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen tot computers) van infrastructuur leveren stabiele, voorspelbare kasstromen op, vaak met inflatiebescherming. Hoge toetredingsdrempels, quasi-monopolies, prijsregulering en langetermijncontracten hebben allemaal een positief effect op de risico-rendementsverhouding. Zo hebben aandelen uit de sector infrastructuur een bovengemiddeld inkomensprofiel en een lagere volatiliteit dan andere aandelen. Dit licht ik verder in het artikel toe.


Wereldwijd beleggen in infrastructuur?

U kunt aandelen van American Tower Corp, CSX of NextEra Energy in de VS kopen. Beleggen in individuele aandelen is niet alleen risicovoller, daarnaast zijn niet alle beursgenoteerde infrastructuuraandelen beschikbaar voor particulieren. Een positie in Airports of Thailand (beurs van Bangkok), China Gas Holdings of ENN Energy Holdings (beide beurs van HongKong) ligt niet binnen handbereik.

Gelukkig zijn er breed gespreide oplossingen. Aangezien de sector aan het begin staat van de ontwikkeling, is het aanbod van beleggingsfondsen (voor particulieren) echter nog niet groot. Ze zijn relatief nieuw, maar tijdens mijn zoektocht ben ik twee interessante bouwstenen tegengekomen om voor te sorteren op de trend infrastructuur: het Kempen Global Listed Infrastructure Fund – Class AN Acc (ISIN LU1890810655) en het Whitehelm Capital Listed Core Infrastructure Fund Class – A Acc (ISIN IE00BYZKHC37).

Beide beleggingsfondsen beleggen doorgaans in 30-60 aandelen wereldwijd uit de sector infrastructuur, in de breedste zin van het woord. Thans hebben beide beleggingsfondsen 40 (toevallig) aandelen in portefeuille. Het fonds van Kempen kost bruto 1,00% per jaar, dat van Whitehelm bruto 0,91%. Beide beleggingsfondsen noteren in euro’s en zijn via Saxo Bank verhandelbaar via beleggingsfondsenbeurs FundSettle. Niet onbelangrijk, duurzaamheid, in de vorm van ESG-criteria spelen een rol bij het wel of niet selecteren van de aandelen.

De primaire doelstelling van beide beleggingsfondsen is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en dividenden, te realiseren dan hun benchmark, de FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index, Het dividend, voor beide titels zo’n 2,75-3,25% per jaar, wordt automatisch herbelegd.


Risico's van beleggen in infrastructuur

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De fonds noteren in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. Wel heeft u eerder al kunnen lezen dat infrastructuuraandelen een lagere volatiliteit hebben dan andere aandelen. Zo is de correlatie met de MSCI World Index minder dan 0,5. Kortom: zakt de brede markt een procent, dan zakken infrastructuuraandelen een half procent. In termen van beleggen als een voetbalcoach is het een voorstopper of verdedigende middenvelder.

In een notendop zijn de beleggingsfondsen interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die ruimte in hun portefeuille willen inlassen voor infrastructuurbedrijven met solide inkomstenstromen en die minder gevoelig zijn voor economische cycli en algemene koersfluctuaties op de beurs.


Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over het fonds van Kempen en hier voor die van Whitehelm. Heeft u liever inkomen uit uw vermogen? Het fonds van Whitehelm heeft ook een variant die het dividend wél uitkeert (ISIN IE00BYYW3445), in januari en (meestal ook) in juli. Let wel, deze variant noteert in dollars en ook de dividenduitkering vindt in dollars plaats. Nuttig om te weten: de dividendvariant bestaat al wat langer en heeft de maximale score van vijf sterren bij Morningstar.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland