NLNL-IEX-Unilev2-M NLNL-IEX-Unilev2-M NLNL-IEX-Unilev2-M

Unilever: Buy | Koers: €47 | Koersdoel: €52 | Upside: 11%

IEX Analysis
IEX.nl

Samenvatting:  Echt spannend waren de cijfers van Unilever niet te noemen, maar dat werd ook niet verwacht van de voedings- en verzorgingsreus. Het concern heeft een relatief goed jaar achter de rug, maar heeft per saldo opnieuw geen omzetgroei gerealiseerd. Een analyse van Martin Crum van IEX.


Level: Starter


Deze content wordt u aangeboden door IEX.nl. Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.

Let op: Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.In het kort

  • Jaaromzet daalt met 0,8% tot €59,6 miljard 
  • Underlying sales growth FY23 7,0% 
  • Underlying operating profit FY23 plus 2,6% op €9,9 miljard 
  • Onderliggende winst per aandeel vrijwel gelijk op €2,60 
  • Nieuw aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard 
  • Slotdividend onveranderd op €0,4268 p/a, datum ex-dividend 22 februari 
  • Advies terug naar Buy, koersdoel blijft onveranderd €52 
     


Echt spannend waren de cijfers van Unilever niet te noemen, maar dat werd ook niet verwacht van de voedings- en verzorgingsreus. Het concern heeft een relatief goed jaar achter de rug, maar heeft per saldo opnieuw geen omzetgroei gerealiseerd.

Dat blijft toch de achilleshiel bij Unilever, al past bij de stabiel gebleven omzet van afgerond €60 miljard over 2023 wel direct de kanttekening dat tegenzittende valutakoersen en desinvesteringen deels verantwoordelijk waren voor deze stagnatie.

Er zijn wel degelijk wat stappen gezet. Het management is ook duidelijk zelfkritisch en constateert dat het beter moet. De outlook voor dit jaar is in dat verband wat weinig ambitieus met een verwachte underlying sales growth (usg) tussen de 3% en 5%, waarbij de nadruk komt te liggen op een betere balans tussen volume en prijs.

Unilever heeft over het derde kwartaal slechts een trading update verstrekt en legt de focus vandaag vooral op de jaarcijfers. Wel liet het concern weten dat de usg over het vierde kwartaal op een licht meevallende 4,7% was uitgekomen bij een omzet van €14,2 miljard.

NLNL-IEX-Unilever-Feb-Informatie
Bron: Unilever

FY23-resultaten

2023 was een jaar van met €59,6 miljard opnieuw gelijk blijvende omzet - 0,8% lager zelfs. Dat is uiteraard niet iets waar beleggers laaiend enthousiast over raken. Toch passen er wel enkele kanttekeningen bij.

De groei werd allereerst gedrukt door tegenzittende valutakoersen: die drukten de omzet het afgelopen jaar met 5,7%. Daarbovenop zijn enkele kleinere merken van de hand gedaan, hetgeen per saldo resulteerde in een omzetdaling van 1,7%.

In de onderliggende cijfers (usg) zien we een groei van 7,0%, en dat geldt als een lichte meevaller. Het concern is er ondanks forse prijsverhogingen in geslaagd de omzet in volumes toch fractioneel - met 0,2% - te verhogen, terwijl er over het vierde kwartaal zelfs een groeiversnelling plaatsvond van 1,8%.

Dat terwijl vooral in Europa consumenten in toenemende mate noodgedwongen switchen van de A-merken van onder andere Unilever naar goedkopere B- en huismerken. De bestedingen staan onder druk als gevolg van de impact van de hoge inflatie, en dat voelt Unilever direct in zijn verkopen.

Los daarvan constateerde topman Hein Schumacher dat Unilever tekortschiet op concurrentievermogen, iets waar de komende periode scherp de focus op wordt gelegd, onder andere door de productiviteit te verhogen en de organisatiestructuur te versimpelen.

De underlying operating margin (uom) verbeterde het afgelopen jaar tot 16,7% (FY22: 16,1%), waar 16,6% werd verwacht. Ook hier dus een lichte vooruitgang, maar die marge lag enkele jaren geleden nog op 18,5% à 19% dus hier valt nog een wereld te winnen voor het concern.

De underlying operational profit (uop) bedroeg over het afgelopen jaar €9,9 miljard, een wat magere plus van 2,6%. Onderliggend resulteert dat in een winst per aandeel van €2,60. De wpa volgens GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - wijkt daar amper van af (€2,56).


Wisselende prestaties per divisie

Het was het afgelopen jaar bij Unilever vooral de verzorgingsdivisie die goed presteerde - Beauty & Wellbeing en Personal Care - met een usg van respectievelijk 8,3% en 8,9%. Home Care bleef licht achter met een usg van 5,9%, terwijl Nutrition met een usg van 7,7% wel conform verwachting presteerde.

De grote teleurstelling is de Ice Cream-divisie die een underlying sales growth van slechts 2,3% realiseerde afgelopen jaar, deels omdat consumenten switchten naar goedkopere alternatieven. Magnums zijn vrij prijzig, de meeste supermarkten hebben voordeliger huismerken in de schappen liggen. Het conflict met het management van ijsmerk Ben & Jerry's speelt overigens ook een rol.

Toch tillen wij niet heel zwaar aan de achterblijvende performance van de ijsdivisie: die is slechts goed voor 13% van de concernomzet, terwijl de andere divisies elk meer dan 20% van de groepsomzet vertegenwoordigen.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre de trend onder consumenten om minder te snoepen, vooral in de VS - gedreven door afslankmedicijnen - ook daadwerkelijk leidt tot minder uitgaven aan calorierijke producten als ijsjes. Feit is echter wel dat het concern in volumes het afgelopen jaar 6% minder ijsjes verkocht, wat ruimschoots gecompenseerd werd door prijsverhogingen (8,8%).


Financieel

Als we nog even kort naar de financiën van Unilever kijken, zijn wij vooral te spreken over de tot €11,6 miljard verbeterde operationele kasstroom (FY22: €10,1 miljard) en de tot €7,1 miljard opgelopen vrije kasstroom (plus €1,9 miljard), al lag ook dat na een moeizaam 2022 aardig in de lijn der verwachtingen.

De nettoschuld van het concern bedroeg eind 2023 €23,7 miljard. De rentelasten over die concernschuld lagen op een bescheiden 2,1%, maar dat zal dit jaar oplopen naar 2,5 à 3,0%. De NetDebt/Ebitdaratio van slechts 2,1 is zonder meer goed.


Taxaties

De jaarcijfers over 2023 bevatten weinig verrassingen en zijn vrijwel geheel in lijn met de taxaties. Wel kunnen de omzettaxaties voor zowel FY24 als FY25 licht worden verhoogd. Dit zet echter op Ebitda- en nettowinstniveau geen zoden aan de dijk.

De impact van het nieuwe aandeleninkoopprogramma van €1,5 miljard is beperkt (1,2%). Daarmee is er ook geen reden het al langer lopende koersdoel van €52 aan te passen. Wij zijn benieuwd of Unilever na enkele jaren het dividend stabiel te hebben gehouden dit jaar zal overgaan tot een verhoging. De consensus gaat daar wel vanuit.

Unilever2021A2022A2023A2024E2025E
Omzet (€ mrd)52,460,159,661,663,9
Ebitda (€ mrd)10,512,711,812,213
Op. marge (underlying)18,40%16,10%16,70%17,20%18,00%
Op. winst (€ mrd,underlying)9,69,79,911,211,9
Nettowinst (€ mrd)67,66,677,3
Winst per aandeel (€underlying)2,622,572,62,772,96
K/w verhouding1818,318,11715,9
Dividend per aandeel (€)1,711,711,711,841,94
Dividendrendement3,60%3,60%3,60%3,90%4,10%

Advies terug naar Buy

De relatief nieuwe topman van Unilever lijkt voorlopig vooral van plan de prestaties van het concern duidelijk te verbeteren, met een focus op een dertigtal topmerken. Dat is geen trendbreuk met het verleden, maar wij houden er wel degelijk rekening mee dat het concern dit jaar alsnog drastischer maatregelen zal nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een afsplitsing van de ijsdivisie, of mogelijk zelfs Nutrition.

Unilever staat er in alle opzichten goed tot uitstekend voor, maar echt groeien blijft de zwakke plek bij het concern en vormt de belangrijkste reden dat de waardering achterblijft bij die van de peer group.

Het aandeel zakte koersmatig vorig jaar lelijk weg tot amper €43 en dat gaf aanleiding het koopadvies op te trekken tot Strong Buy. Inmiddels is de koers weer hersteld tot zo'n €47. Aangezien de jaarcijfers noch de outlook voor 2024 echt nieuwe inzichten bieden, is er geen aanleiding om ons koersdoel van €52 te veranderen.

Daarmee is de upside gelimiteerd tot een procent of 10 à 11. Dat is nog steeds voldoende om een koopadvies te hanteren, zeker in combinatie met het aantrekkelijke dividendrendement van zo'n 3,8%, maar rechtvaardigt geen Strong Buy-advies meer. Het advies gaat per heden dan ook weer terug naar Buy.

Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.


Disclaimer IEX

Crum heeft geen posities in PostNL.

Koersdoel en advies hebben betrekking op een periode van 12-18 maanden. Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar beleggersdesk@iexgroup.nl.

Deze content is afkomstig van IEX.nl. Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland