NLNL-IEX-Unilev2-M NLNL-IEX-Unilev2-M NLNL-IEX-Unilev2-M

Nieuwe strategie Unilever geen grote koerswijziging: Buy | Koers: €45 | Koersdoel: €52 | Upside: 15%

IEX Analysis
IEX.nl

Samenvatting:  De trading update van Unilever over het derde kwartaal bevatte geen grote verrassingen. Wel was het de eerste cijferpresentatie van de nieuwe CEO. Een analyse van Martin Crum van IEX.


Level: Enige ervaring


Deze content is afkomstig van IEX.nl. Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.In het kort

  • Omzet Q3 daalt jaar-op-jaar met afgerond 4% tot €15,2 miljard
  • Underlying sales growth plus 5,2%
  • Outlook 2023 blijft gehandhaafd
  • Kwartaaldividend afgerond €0,43 p/a, datum ex-dividend 16 november
  • Advies blijft Buy, koersdoel onveranderd €52 
     

De trading update van Unilever over het derde kwartaal bevatte geen grote verrassingen. Wel was het de eerste cijferpresentatie van de nieuwe CEO, Hein Schumacher. De nieuwe topman wil de groei aanjagen bij het concern.

Die groei zal moeten komen van een dertigtal sterke merken zoals Dove, Omo, Knorr, Rexona en Ola. Daarnaast wil hij de innovatiekracht verbeteren, de organisatiestructuur versimpelen en een cultuuromslag bewerkstelligen, waarbij de nadruk meer op performance komt te liggen.


Prestaties per divisie

NLNL-IEX-Unilever-DivisionPerformance
Bron: Unilever

Trading update

Zo op het eerste gezicht viel de trading update tegen: Unilever rapporteerde een omzetdaling jaar-op-jaar van 3,8% tot €15,2 miljard. Die daling kwam echter volledig op het conto van valutaire tegenwind (8,0%) en desinvesteringen (0,6%).

De focus bij Unilever ligt traditioneel op de underlying sales growth (USG) en die bedroeg het afgelopen kwartaal conform verwachting +5,2%. Die stijging was volledig te danken aan verdere prijsverhogingen (+5,8%): in volumes gemeten verkocht het concern het afgelopen kwartaal 0,6% minder.

Alle divisies lieten een stevige USG zien, met Beauty & Wellbeing (+7,4%) en Personal Care (+8,0%) als positieve uitschieters. Een divisie liet het afweten en dat was de ijstak waarbij de USG met 2,8% terugliep. Een wat mindere zomer - vooral in Europa - en een prijsbewustere consument lagen aan deze daling ten grondslag.

Taxaties

Unilever houdt vast aan zijn outlook. De Bloomberg-consensus is licht negatiever geraakt voor wat betreft de omzet en het nettoresultaat. Dit scheelt geheel onderaan de streep enkele eurocenten winst per aandeel. Dat is te gering om wijzigingen door te voeren aan ons koersdoel van €52. 

Unilever2021A2022A2023E2024E2025E
Omzet (€, mrd)52,460,160,462,364,8
Ebitda (€, mrd)10,512,711,712,413,2
Op. marge (underlying)18,40%16,10%16,80%17,30%18,00%
Op. winst (€, mrd,underlying)9,69,710,511,312
Nettowinst (€ mrd)67,66,77,27,6
Winst per aandeel (€,underlying)2,622,572,622,813,01
K/w verhouding17,217,517,21615
Dividend per aandeel (€)1,711,711,711,851,90
Dividendrendement3,80%3,80%3,80%4,10%4,20%

Tabel 1: kerncijfers Unilever, taxaties Bloomberg consensus 


Geen grote overnames

De eerste presentatie van Schumacher werd onder andere benut om duidelijk te maken dat Unilever niet zal inzetten op grote(re) overnames. De focus ligt op allereerst de 30 topmerken en verbetering van de marges. Vermoedelijk zal het concern louter enkele kleinere acquisities en desinvesteringen doorvoeren de komende jaren, een beperkte portfolio herschikking dus.

NLNL-IEX-Unilever-ActionPlan
Bron: Unilever

De licht negatieve koersreactie op de cijfers wijten wij eerder aan de weinig verrassende strategiewijzigingen dan aan de onderliggende cijfers. Die waren min of meer in lijn met de verwachtingen.

Het is aan Schumacher om het zwakke punt van Unilever, een te trage groei, een zetje in de goede richting te geven. De markt lijkt nog niet geheel overtuigd van de plannen, of had allicht gehoopt op hints dat grotere stappen worden overwogen (opsplitsing).


Advies blijft Buy

Unilever heeft nog een inhaalslag te maken qua waardering ten opzichte van concurrent Nestlé (lees hier meer), al staat de koers van de Zwitsers ook al enige tijd onder druk. Ook Amerikaanse rivaal Procter & Gamble worstelt met, onder andere, de impact van inflatie. 

Of Unilever de waarderingskloof weet te dichten de komende jaren, hangt vooral af van of Schumacher erin zal slagen structurele omzetgroei te bewerkstelligen, niet alleen op basis van hogere prijzen, maar tegen hogere volumes.

Daarnaast zal de operationele marge weer (snel) tot boven de 18% moeten herstellen. Dat laatste zal in een omgeving waar inflatie weer onder controle is, vermoedelijk in 2025 weer haalbaar zijn. 

De trading update, noch de (licht) gewijzigde strategie geven aanleiding wezenlijk anders tegen het fonds aan te kijken. De investment case is ongewijzigd. Het advies blijft Buy met als eerste koersdoel €52 (zie eerdere analyses).  

Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.Webinar: Opties voor buy-and-holdbeleggers

Meer uit uw aandelen halen? Menig ‘buy and hold belegger’ laat opties links liggen. Maar door de zowel defensieve als offensieve kracht van de optie kan het ook voor hen een interessant instrument zijn. Op dinsdag 21 november legt Peter Siks hoe en welke rol opties kunnen spelen in uw langetermijnportefeuille. U kunt zich nu alvast aanmelden via deze link.Disclaimer IEX

Crum heeft geen posities in bovenvermelde fondsen.

Koersdoel en advies hebben betrekking op een periode van 12-18 maanden. Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar beleggersdesk@iexgroup.nl.

Deze content is afkomstig van IEX.nl. Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland