Saxo Talk - Over de toekomst van energie met Vestas CEO Henrik Andersen Saxo Talk - Over de toekomst van energie met Vestas CEO Henrik Andersen Saxo Talk - Over de toekomst van energie met Vestas CEO Henrik Andersen

Saxo Talk - Over de toekomst van energie met Vestas CEO Henrik Andersen

Aandelen
Kim Fournais

Medeoprichter en CEO van Saxo Bank

Samenvatting:  Bekijk het interview met de CEO van Vestas, Henrik Andersen, om zijn inzichten te horen over deze spannende reis naar een groene toekomst.


 

 

Over de toekomst van energie, met Vestas' CEO Henrik Andersen

Wereldwijd schuiven we steeds meer van fossiele brandstoffen naar groenere, schonere hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Deze groene transformatie belooft een misschien wel net zo grote verandering in onze samenleving te worden als de industriële revolutie.

Bekijk het interview met de CEO van Vestas, Henrik Andersen, om zijn inzichten en visie te horen over deze spannende reis naar een groene toekomst. Vestas ontwerpt, produceert en onderhoudt wereldwijd windturbines en is een wereldwijde speler op het gebied van duurzame energieoplossingen.

De informatie die tijdens deze video wordt besproken kwalificeert mogelijk als beleggingsaanbeveling en is geen beleggingsadvies van Saxo Bank. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van alle content, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland