Overschot aan geld legt tekorten bloot Overschot aan geld legt tekorten bloot Overschot aan geld legt tekorten bloot

Overschot aan geld legt tekorten bloot

Aandelen

Saxo Nederland

Samenvatting:  Beleggers leven een jaar na het uitbreken van de pandemie in een compleet nieuwe wereld. Saxo Bank blikt terug op Q2, en vooruit naar de toekomst.


Terwijl de wereldeconomie een uitweg zoekt uit de diepe coronacrisis is het speelveld voor beleggers volledig op zijn kop gezet door massale steunpakketten en een gigantische schuldenberg.

Beleggers leven een jaar na het uitbreken van de pandemie in een compleet nieuwe wereld, die in niets meer lijkt op wat zij altijd gewend waren”, stelt hoofdeconoom Steen Jakobsen van Saxo Bank in de onlangs verschenen Q2 Outlook van de bank.

Daarin wordt naast een blik op de huidige situatie op de financiële markten ook vooruit gekeken naar de rest van dit beursjaar.

 

Focus op sociale stabiliteit

Sinds de start van de pandemie een jaar geleden is door overheden een astronomisch bedrag overeenkomend met 20% van hun bbp in de economie gepompt. Maar terwijl er geld in overvloed is komt de financiële wereld volgens Jakobsen tegelijk aan alle kanten te kort, zeker nu beleidsmakers nauwelijks nog oog lijken te hebben voor financiële stabiliteit.

In plaats daarvan staat sociale stabiliteit nu voorop, waarbij onder meer wordt gekeken naar het tegengaan van ongelijkheid, de groene transformatie en investeringen in infrastructuur. Beleidskeuze die volgens Saxo Bank uiteindelijk een grote impact zullen hebben inflatie, rente en daarmee ook op de financiële markten.

 

Druk op rendementen

Hogere inflatie en hogere loonkosten zullen volgens de Outlook hun effect hebben op de aandelenmarkten en marges van bedrijven onder druk zetten. Daarbij kan met name de recent fors gestegen techsector onder druk komen te staan. Een effect dat nog versterkt kan worden door de verwachting dat de sector wellicht te maken gaat krijgen met extra regulering en antitrust-maatregelen.

Daarentegen zijn de vooruitzichten beter voor meer fysieke bedrijven en voor kwaliteitsaandelen van gezond gefinancierde ondernemingen.

Obligaties,dollar en grondstoffen

De opwaartse inflatiedruk is volgens de economen van Saxo Bank ook geen goed nieuws voor de obligatiemarkt. Daarnaast wordt verwacht – en gehoopt - dat de dollar zal verzwakken en zo de bezitters van de grootste schulden wat meer lucht zal geven. In de grondstoffenmarkten worden daarentegen juist verdere positieve effecten verwacht. Zo wordt een verdere stijging van de olieprijs voorzien en zullen ook goud en zilver door het inflatienieuws in waarde stijgen.

Meer over de hierboven besproken punten is uitvoerig terug te lezen in de volledige Outlook die op de Engelstalige website van Saxo is te raadplegen.


Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland