Het hoe en waarom van stock splits Het hoe en waarom van stock splits Het hoe en waarom van stock splits

Het hoe en waarom van stock splits

Aandelen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Waarom Apple en Tesla hun aandeel splitsen en wat dat voor u betekent.


Level: Starter


Op 28 augustus voerden twee bekende namen – Apple en Tesla - een stock split door. Wat is een stock split eigenlijk en wat betekent het voor u als belegger? In dit artikel leg ik het fenomeen stock split uit, vertel waarom bedrijven hun aandelen zouden willen splitsen en bespreek ik de mogelijke voordelen en nadelen van een stock split. Ook sta ik stil bij de  reverse stock split, de tegenhanger van de stock split.

 

Wat is een stock split?

Een stock split is niets anders dan een aanpassing van de nominale waarde van de aandelen. Dit heeft bij een stock split tot gevolg dat de hoeveelheid aandelen in een beursgenoteerd bedrijf toeneemt zonder dat de marktkapitalisatie verandert. Als de nominale waarde gehalveerd wordt, dan neemt het aantal uitstaande aandelen met factor twee toe. Er verandert voor de belegger niets buiten het feit dat deze meer aandelen krijgt.

 

Een (fictief) voorbeeld:

Bedrijf ABC noteert € 200,- en gaat een 4-1 stock split doorvoeren. Meneer Jansen heeft 100 aandelen ABC in bezit voor de splitsing. Na de split heeft Meneer Jansen 400 aandelen ABC in bezit die nu € 50,- noteren. De waarde is gelijk gebleven: € 20.000,-. De enige verandering is het aantal aandelen. Uiteraard worden de administratieve handelingen door Saxo uitgevoerd; u hoeft daarvoor geen actie te ondernemen.

 

Waarom doen bedrijven een stock split?

Er zijn diverse redenen te bedenken waarom bedrijven een stock split doorvoeren. Ik noem er zes:

 1. Door de waarde van het aandeel in absolute zin te verkleinen wordt het ook beschikbaar voor de particuliere belegger met een kleinere beurs;
 2. Door bovenstaande reden kan het aantal aandeelhouders toenemen. Het aandeel zit dus in de portefeuille van meer beleggers en daarmee wordt de spreiding onder beleggers vergroot, wat weer de verhandelbaarheid ten goede komt;
 3. De absolute waarde verlagen, zodat het beter in de pas loopt met soortgelijke, concurrerende bedrijven;
 4. De liquiditeit zal toenemen door de stock split. Eerst werden er bijvoorbeeld 2.000.000 aandelen per dag verhandeld (à € 200 per stuk), terwijl dit na de split waarschijnlijk 8 miljoen aandelen zullen zijn. Dit komt de spread (het verschil tussen de bied- en laatprijs) ten goede;
 5. Het doen van een belangrijke ‘Corporate Action’ (wat een stock split is) levert publiciteit op. Dat in zichzelf heeft al waarde;
 6. Bijkomend is het psychologische effect van een stock split. Het gaat zo goed met (de beurskoers van) een bedrijf dat ze ‘moeten’ splitsen om aantrekkelijk te blijven voor beleggers. Dit zou als een impliciet koopsignaal – afgegeven door de directie – opgevat kunnen worden; ook hopen beleggers in een aantal gevallen ook op een dividend(verhoging) in de periode na de stock split;

De mogelijke voordelen van een stock split voor u als belegger

In principe verandert er voor u als belegger niets. U krijgt meer aandelen, maar tegen een lagere waarde. En afgezien van normale marktfluctuaties zou de waarde van voor en na de split gelijk moeten zijn. Toch is er wel een aantal voordelen te benoemen:

 • De liquiditeit wordt zoals gezegd groter. U kunt dus met een kleinere spread aan- en verkopen;
 • Het aantal bezitters van de aandelen gaat waarschijnlijk ook toenemen en dit zou positief bij kunnen dragen aan een meer gelijkmatige koersvorming;
 • Als u de aandelen al voor de bekendmaking van de split in positie had is de kans aanwezig dat deze zijn gestegen op alleen de aankondiging van een split;

 

Zijn er mogelijke nadelen van een stock split?

Eigenlijk zijn die er niet echt. Het enige waar het administratief ‘gedoe’ geeft zijn opties. In essentie verandert er ook voor de optiehouder niets in financiële zin. Wat wel verandert aan bestaande series zijn de uitoefenprijs en de contractgrootte. Bijvoorbeeld: de call Apple met uitoefenprijs 400 en contractgrootte van 100, wordt de call 100 met een contractgrootte van 400. De optiebelegger houdt dus wel hetzelfde aantal opties.

 

De reverse stock split

De tegenhanger van de gewone stock split is de reverse stock split. Bij een reverse stock split komen er juist minder aandelen beschikbaar, waardoor de prijs stijgt. Ook hier zijn wel redenen voor te bedenken waarom bedrijven dit zouden willen.

 • Er zijn voldoend beleggers die uit principe niet beleggen in ‘centenspul’.
 • Sommige grote beurzen willen een minimale waarde van een aandeel om genoteerd te kunnen zijn op die beurs. Een reverse stock split verhoogt die waarde;
 • Een penny stock lokt soms speculatieve handel uit en een notering op een normaler koersniveau vermindert dit.
 • Een bedrijf dat op een paar dubbeltjes noteert, steekt schril af bij concurrenten die koersen van € 20, € 30 of € 40 hebben. Om de uitstraling van het bedrijf te verbeteren is een reverse stock split een mogelijkheid.
 • Penny stocks worden vaak niet of nauwelijks gevolgd door analisten. Een verhoging van de waarde van een aandeel kan dit verbeteren.
 • Veel brokers geven weinig of geen onderpand op aandelen die onder een bepaald bedrag noteren. Hierdoor is het voor sommige beleggers niet interessant, omdat er niet met een (effectenkrediet)hefboom in belegd kan worden;
 • Het kan ook een wanhoopspoging zijn om de koers van een glijdend aandeel nog enige glans te geven (denk hierbij aan bijvoorbeeld Imtech).

 

Conclusie

Stock splits zijn een corporate action die in veel gevallen positief is voor de belegger die deze aandelen in bezit heeft. Bijvoorbeeld door een hogere liquiditeit en een gelijkmatigere koersvorming. De waarde van het bezit verandert in essentie niet, slechts de hoeveelheid aandelen neemt toe. Bij een reverse split daalt het aantal aandelen juist en neemt de koers toe. Ook nu verandert de waarde van het bezit niet.


Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland