Beleggen in health care Beleggen in health care Beleggen in health care

Beleggen in health care

Aandelen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Ondernemingen uit de sector gezondheidszorg hebben de koersturbulentie relatief goed doorstaan. Wat zijn de beleggingsmogelijkheden binnen deze sector?


Level: Enige ervaring


Alweer twee jaar waart het coronavirus rond over de wereld en inmiddels zijn we aangekomen bij de ‘o’ van omikron. De onzekerheid rondom deze variant die zich volgens experts 2 tot 3 keer sneller verspreidt dan de deltaversie, heeft de beurzen de laatste periode onder druk gezet. Los van de economische impact en de uitwerking op financiële markten, heeft de opmars van de nieuwe mutatie de aandacht voor de gezondheidssector nog meer onder een vergrootglas gelegd. 

De druk op de ziekenhuizen neemt toe en bestaande producenten van vaccins zoals Pfizer en Moderna zijn druk bezig entstoffen aan te passen aan de nieuwe variant. Bedrijven als Sanofi en GSK – die samenwerken aan een coronabooster – hebben positieve onderzoeksresultaten geboekt met hun kandidaat-vaccin, terwijl het eveneens beursgenoteerde Novavax in afwachting is van definitieve goedkeuring van hun vaccin door onder andere de European Medicines Agency (EMA). Hoopvolle berichten in de strijd tegen het virus. 

Los van de coronaperikelen en met de wereldwijde vergrijzing in het achterhoofd én de vele vragen die ik recent van beleggers heb gekregen over de beleggingsmogelijkheden binnen de sector gezondheidszorg – in de beleggingswereld meestal aangeduid met de Engelse term ‘health care’ – wil ik u met dit artikel op weg helpen. 


Wat is gezondheidszorg?

In het kort: het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in een land. Onder de gezondheidszorg valt het onderzoek naar en de kennis van gezondheid, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen en ziekten – zowel lichamelijke als psychische – te voorkomen of te genezen.

Wetenschappelijk leveren de vakgebieden biologie, scheikunde, natuurkunde en meerdere sociale wetenschappen (denk aan de medische sociologie en psychologie) input ter ontwikkeling én verbetering van de gezondheidszorg. Omdat de gezondheidszorg zich met menselijk leven bezighoudt, is de sector regelmatig onderwerp van ethische vraagstukken op het gebied van euthanasie, genetische manipulatie en privacy.


Gestage groei aantal senioren wereldwijd

In een groot onderzoekvan de Verenigde Naties (VN) valt te lezen dat de internationale organisatie verwacht dat het aantal zestigers gestaag groeit van 1 miljard in 2017 naar ongeveer 2,1 miljard in 2050. Ook ziet de VN de levensverwachting van de wereldbevolking oplopen van zo’n 65 jaar nu, naar ruim 72 jaar in 2050. Uiteraard verschillen de verwachtingen per regio, maar de trend is overal stijgend.


Toename verwachte zorguitgaven

Een belangrijke reden voor deze trend is de wereldwijde aandacht voor hygiëne (handen wassen) door onder andere Unicef. Ook hun inspanningen op het gebied van schoon drinkwater en het toegang bieden tot een toilet dragen bij aan de ingezette ontwikkeling van ‘vergrijzing’.

Maar, voor deze groeiende groep ouderen neemt de behoefte aan gezondheidszorg op latere leeftijd toe. En dat heeft uitdagende consequenties. Zo becijferde de OESO dat de uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het Bruto Binnenlands Product (afgekort BBP, een uitleg vindt u hier) van alle OESO landen tezamen, stijgt van 8,8% in 2018 naar 10,2% in 2030. Naast deze verwachte stijging, neemt het totale BBP waarschijnlijk ook toe.


Wereldwijd beleggen in health care?

De groeiende behoefte aan zorg en de daarmee samenhangende uitgaven aan medicijnen en geavanceerde medische toepassingen, biedt mogelijkheden voor beleggers. U kunt natuurlijk Nederlandse aandelen van Galápagos, Pharming of Philips kopen. Of van het Amerikaanse Merck & Co of Zwitserse Roche Holding. Beleggen in individuele aandelen is echter over het algemeen risicovoller dan gespreid beleggen door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds.

Gelukkig zijn er breed gespreide oplossingen wanneer u wilt beleggen in de sector health care. Tijdens mijn zoektocht ben ik twee noemenswaardige titels tegengekomen die minstens drie uit vijf scoren op zowel de Algemene en de Sustainability Rating van Morningstar (los van eventuele titels die recent gelanceerd zijn en daardoor nog geen rating hebben). Zij bieden de mogelijkheid om voor te sorteren op deze trend: het BlackRock World Healthscience D2 - C aandelenfonds (ISIN: LU0827889485) en het NN (L) Health & Well-being class N Distributing (EUR) (ISIN: LU2142154892). Voor de oplettende beleggers onder ons: laatstgenoemde fonds stond vroeger op het schap onder de naam NN Health Care Fund – P, maar is overgegaan in het NN (L) Health & Well-being fonds. Wellicht ten overvloede, maar de oude naam is niet meer beschikbaar.

Het fonds van BlackRock heeft 102 aandelen in portefeuille, die van Nationale Nederlanden tussen 35 en 40 aandelen. De lopende kosten zijn respectievelijk 1,07% (BlackRock) en 0,83% (NN) per jaar. Beide fondsen noteren in euro’s en zijn via Saxo Bank verhandelbaar via Euronext Fund Service (NN) en beleggingsfondsenbeurs FundSettle (BlackRock).

De primaire doelstelling van beide fondsen is om de performance van de MSCI World Health Care index te verslaan. Over de afgelopen vijf jaar is dat beide fondsen gelukt: ze scoren dan ook allebei vijf sterren bij Morningstar (BlackRock én NN). Goed om te weten: voor het fonds van NN betreft het de rating van de voorloper, maar ook onder de nieuwe naam wordt de goede performance doorgetrokken. Het dividend, voor NN ongeveer 1%, wordt doorgaans in juli uitgekeerd. Het fonds van BlackRock herbelegt het dividend – ongeveer 0,5% – automatisch (er is geen uitkerende variant beschikbaar). Uiteraard kan de waarde van uw beleggingen fluctueren en bieden deze resultaten uit het verleden geen garanties.

Wat nog meer? Als ‘prettige bijvangst’ beleggen beide fondsen in aandelen die hoog scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgt het fonds van BlackRock vier wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™, die van NN zelfs 5.

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De fonds noteren in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In termen van beleggen als een voetbalcoach zijn het middenvelders met aanvallende impulsen.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een nuance in hun portefeuille willen aanbrengen met bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector met bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid. En die willen spreiden ten opzichte van klassieke sectoren die in veel portefeuilles voorkomen. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over het fonds van BlackRock en hier voor die van NN.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland