Beleggen in health care Beleggen in health care Beleggen in health care

Beleggen in health care

Aandelen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Ondernemingen uit de sector gezondheidszorg hebben de koersturbulentie relatief goed doorstaan. Wat zijn de beleggingsmogelijkheden binnen deze sector?


Level: Any experience


Alweer twee jaar waart het coronavirus rond over de wereld en inmiddels zijn we aangekomen bij de ‘o’ van omikron. De onzekerheid rondom deze variant die zich volgens experts 2 tot 3 keer sneller verspreidt dan de deltaversie, heeft de beurzen de laatste periode onder druk gezet. Los van de economische impact en de uitwerking op financiële markten, heeft de opmars van de nieuwe mutatie de aandacht voor de gezondheidssector nog meer onder een vergrootglas gelegd. 

De druk op de ziekenhuizen neemt toe en bestaande producenten van vaccins zoals Pfizer en Moderna zijn druk bezig entstoffen aan te passen aan de nieuwe variant. Bedrijven als Sanofi en GSK – die samenwerken aan een coronabooster – hebben positieve onderzoeksresultaten geboekt met hun kandidaat-vaccin, terwijl het eveneens beursgenoteerde Novavax in afwachting is van definitieve goedkeuring van hun vaccin door onder andere de European Medicines Agency (EMA). Hoopvolle berichten in de strijd tegen het virus. 

Los van de coronaperikelen en met de wereldwijde vergrijzing in het achterhoofd én de vele vragen die ik recent van beleggers heb gekregen over de beleggingsmogelijkheden binnen de sector gezondheidszorg – in de beleggingswereld meestal aangeduid met de Engelse term ‘health care’ – wil ik u met dit artikel op weg helpen. 


Wat is gezondheidszorg?

In het kort: het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in een land. Onder de gezondheidszorg valt het onderzoek naar en de kennis van gezondheid, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen en ziekten – zowel lichamelijke als psychische – te voorkomen of te genezen.

Wetenschappelijk leveren de vakgebieden biologie, scheikunde, natuurkunde en meerdere sociale wetenschappen (denk aan de medische sociologie en psychologie) input ter ontwikkeling én verbetering van de gezondheidszorg. Omdat de gezondheidszorg zich met menselijk leven bezighoudt, is de sector regelmatig onderwerp van ethische vraagstukken op het gebied van euthanasie, genetische manipulatie en privacy.


Gestage groei aantal senioren wereldwijd

In een groot onderzoekvan de Verenigde Naties (VN) valt te lezen dat de internationale organisatie verwacht dat het aantal zestigers gestaag groeit van 1 miljard in 2017 naar ongeveer 2,1 miljard in 2050. Ook ziet de VN de levensverwachting van de wereldbevolking oplopen van zo’n 65 jaar nu, naar ruim 72 jaar in 2050. Uiteraard verschillen de verwachtingen per regio, maar de trend is overal stijgend.

Toename verwachte zorguitgaven

Een belangrijke reden voor deze trend is de wereldwijde aandacht voor hygiëne (handen wassen) door onder andere Unicef. Ook hun inspanningen op het gebied van schoon drinkwater en het toegang bieden tot een toilet dragen bij aan de ingezette ontwikkeling van ‘vergrijzing’.

Maar, voor deze groeiende groep ouderen neemt de behoefte aan gezondheidszorg op latere leeftijd toe. En dat heeft uitdagende consequenties. Zo becijferde de OESO dat de uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het Bruto Binnenlands Product (afgekort BBP, een uitleg vindt u hier) van alle OESO landen tezamen, stijgt van 8,8% in 2018 naar 10,2% in 2030. Naast deze verwachte stijging, neemt het totale BBP waarschijnlijk ook toe.


Wereldwijd beleggen in health care?

De groeiende  behoefte aan zorg  en de daarmee samenhangende  uitgaven  aan medicijnen en geavanceerde medische toepassingen, biedt  mogelijkheden voor beleggers. Gelukkig  zijn er breed gespreide oplossingen  wanneer u wilt beleggen in de sector health care. U kunt natuurlijk  beleggen in individuele aandelen, dit is echter over het algemeen  risicovoller, of gespreid beleggen door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds.


Populairbij Saxo Bank

Hieronder zet Saxo Bank tien van deze bedrijven op een rij. Een selectie die niet gemaakt is omdat wij vinden dat u daar direct in moet investeren, maar waarbij gekeken is waar beleggers op dit moment vooral in handelen. Onderstaande bedrijven zijn daarbij momenteel populair.

  1. Moderna
  2. Pfizer
  3. Novo Nordisk
  4. Novavax
  5. Ambu
  6. Philips (Royal)
  7. Genmab
  8. Danaher Corp
  9. Merck
  10. Johnson and Johnson

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een nuance in hun portefeuille willen aanbrengen met bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector met bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid. En die willen spreiden ten opzichte van klassieke sectoren die in veel portefeuilles voorkomen.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België