Brown

Brown Advisory Ethical Selection – Kommentar til 3. kvartal 2022

SaxoSelect Commentaries
Handlede instrumenterAktier
AktivklasserAmerikanske aktier
InvesteringsstilFundamentalanalyse med fokus på etiske, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG)
Afkast for kvartalet-6,04% (efter omkostninger)
Volatilitet omregnet til årsrate (siden oprettelse)23%

Markedsoversigt

Tredje kvartal gav gode afkast inden for finans- og industrisektoren, hvilket blev udlignet af svagheder i cyklisk forbrug (primært pga. strategiens udeladelse af Tesla) samt sundhed.  

Tredje kvartal var i vid udstrækning en fortsættelse af mange af de overordnede temaer, vi oplevede gennem 2022. Investorerne – og markederne – kæmper for at tyde mange økonomiske indikatorer, som i nogle tilfælde synes at fortælle forskellige historier. På den ene side virker økonomien ret hårdfør – erhvervsaktiviteten er fortsat robust, forbruget er stadig højt uden de store forskelle mellem forbrugere med de højeste og de laveste indkomster, og der er en bemærkelsesværdig stor hjemtagelse af tidligere udflyttet aktivitet i mange forsyningskæder. 

På den anden side frygter investorerne, at et sammenløb af faktorer giver tegn om udfordringer forude. Centralbankerne mange steder i verden hæver renten for at tøjle inflationen og bremse det økonomiske maskineri, der driver denne inflation. Den amerikanske centralbank nedbringer balancen og dermed sine reserver i banksystemet. Den geopolitiske ustabilitet øger truslen om overhængende og potentielt dyb recession.

Porteføljeudvikling (efter omkostninger)

Juli
10,5%
August
-6,5%
September
-9,1%
Siden oprettelsen (marts 2019)
38,14%

Positioner med det bedste afkast i 3. kvartal 2022 (bemærk, at det viste afkast for kvartalet dækker over værdipapirets udvikling i den del af kvartalet, hvor Brown Advisory ejede det, og ikke nødvendigvis dets udvikling i hele kvartalet)

 • United Rentals' efterspørgsel og flådeproduktivitet er fortsat stærk trods investorernes bekymringer vedrørende aktiviteten i byggeriet.

 • First Citizens meldte om et stærkt kvartal og offentliggjorde planer om store aktietilbagekøb, hvor der er antydninger om, at der stadig vil være rigeligt med overskydende kapital til at fortsætte, når det er gennemført. 

 • Charles Schwab udgjorde en attraktiv mulighed for aktieinvestorer. Selskabet har præsteret væsentligt dårligere end både markedet og sammenlignelige aktier år til dato på grund af bekymringer om "cash sorting" og deraf følgende fald i kundeaktiver, som indtil videre har vist sig at være mindre slemt end forventet.

 • Midlertidig CEO Howard Schultz afholdte en optimistisk investordag for Starbucks i midten af september, hvor der blev præsenteret en accelereret vækstalgoritme for de næste tre år. Selskabet præsenterede også sin nye CEO, Laxman Narasimhan.

 • Forventningerne var lave baseret på indtjeningen for andet kvartal, men Amazons e-handelsforretning overraskede både omsætnings- og resultatmæssigt – hvilket indikerede, at den nedadgående tendens var ved ændre sig i positiv retning. Amazons cloud- og annonceforretninger er fortsat stærke med en vækst på henholdsvis 33 procent og 21 procent.

Positioner med det dårligste afkast i 3. kvartal 2022 (bemærk, at det viste afkast for kvartalet dækker over værdipapirets udvikling i den del af kvartalet, hvor Brown Advisory ejede det, og ikke nødvendigvis dets udvikling i hele kvartalet)

 • I Europa presser frygten for recession, manglen på energikilder, mens vinteren står for døren, og en forlængelse af krigen i Ukraine fortsat Nomad-aktien. Med den aktuelle kurs har Nomad en overbevisende værdi. Selskabet dækker nu prisen for inflationen med stærk prissætning og kun beskeden elasticitet.

 • Alphabet er nede sammenmed resten af aktierne inden for kommunikationstjenester og digital annoncering. Den har faktisk præsteret bedre end de sammenlignelige aktier (META, SNAP, PINS) med et væsentligt beløb. Mens makroøkonomiske faktorer er drivkraften for prisaktion i sektoren, mener vi, at aktiekursen allerede delvist diskonterer med reduktioner i forhold til estimaterne for 2023, og at selskabet fortsat er sektorens leder.

 • American Tower blev i stor udstrækning solgt fra sent i tredje kvartal sammen med andre børsnoterede mobilnetværksselskaber i kølvandet på stigende renter og en stærk USD. Der har ikke været nogen ændringer i selskabets fundamentale konkurrencemæssige situation, mens de stigende renter i sidste ende bør give et bedre miljø for fusioner og opkøb, hvis børsnoterede mobilnetværksselskaber har svært ved at udskyde gæld.

 • Microsoft oplever fortsat en overordnet solid efterspørgsel, men der er lommer af forbruger- og pc-relateret efterspørgsel, som måske er blevet påvirket af det makroøkonomiske miljø. Volatilitet i disse segmenter kan give udsving i rentabiliteten på den korte bane, men Microsofts strategiske relevans på langt sigt for virksomheder og forbrugere bliver stadig kun større. 

  Bright Horizons
  nedjusterede indtjeningsforventningerne for året på grund af den aktuelle mangel på arbejdskraft, som tvinger selskabets centre til at køre med reduceret kapacitet. Det tager længere tid end ventet at løse COVID-19-pandemiens effekt på arbejdskraft og tilmeldinger.

Ændringer i porteføljen gennem hele kvartalet

Der skete ingen ændringer i porteføljebeholdningen i løbet af kvartalet.

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger i dette dokument, herunder oplysninger om resultater og statistik, er med forbehold for ændringer. Information om aktuelt afkast og priser findes på beskrivelsessiden for de enkelte porteføljer. Ved udarbejdelsen af dette materiale har Saxo Bank ikke taget hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, særlige investeringsmål, økonomiske situation eller særlige behov og krav, og intet heri udgør en anbefaling til en modtager om at investere eller frasælge på en bestemt måde, og Saxo Bank påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, modtagere måtte pådrage sig i forbindelse med en handel, der udføres i overensstemmelse med, hvad der opfattes som en anbefaling. Alle investeringer indebærer en risiko og kan resultere i både gevinst og tab, hvorfor der er risiko for tab af det samlede indskud. Særligt investeringer i gearede produkter, herunder, men ikke begrænset til valutaer, derivater og råvarer, kan være meget spekulative, og gevinster og tab kan derfor svinge både kraftigt og hurtigt. Spekulativ handel er ikke egnet for alle investorer, og alle modtagere af denne information bør, inden gennemførelsen af en investering, et salg eller en transaktion, nøje overveje deres finansielle situation og kontakte en finansiel rådgiver for at forstå risiciene og sikre sig, at handlen er egnet til dem. Enhver henvisning heri til eventuelle risici er ikke og skal ikke opfattes som udtømmende oplysninger om risici eller en udtømmende beskrivelse af sådanne risici. En holdningstilkendegivelse er ikke nødvendigvis udtryk for Saxo Banks holdning, og alle holdningstilkendegivelser kan ændres uden varsel (forudgående eller efterfølgende).

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.